Enneagrammet i Ledelse - THINK ABOUT IT

Opdag din personlighedstype med Daniel Goleman’s følelsesmæssig intelligens og med udgangspunkt i Enneagrammet. Brug modellen til dialog om teamudvikling.

Daniel Goleman og Enneagrammet

Daniel Goleman har præsenteret en model for følelsesmæssig intelligens, der kan være relevant for dig som leder at undersøge nærmere. Jeg anvender modellen i forbindelse med både ledelsesudvikling og teamudvikling, hvor den danner rammen for dialog. Jeg bruger derfor ikke modellen som en facitliste, men mere som et dialog værktøj til at undersøge den enkeltes og teamets perspektiver på emotionel intelligens, samt i forbindelse med at fokusere på de styrker den enkelte og teamet rummer.

(Modtag mere inspiration om ledelse)

Hans model omfatter nedenstående 5 områder:

Selvbevidsthed

Selvbevidsthed er evnen til at genkende og forstå ens egne følelser samt deres indflydelse på ens tanker og adfærd. Personer med høj selvbevidsthed, er i stand til at identificere deres styrker og svagheder, og har en solid selvtillid. De er bevidste om hvordan deres følelser påvirker deres handlinger, og er i stand til at håndtere dem på en konstruktiv måde. Selvbevidsthed er en vigtig egenskab for professionelle ledere, da den hjælper dem med at styrke deres team og forbedre deres kommunikationsevner. Jeg anvender begrebet selvindsigt for selvbevidsthed, og jeg anvender ikke begreber som styrker og svagheder som Daniel Goleman, men i stedet det at anvende sine kompetencer med den rette timing.

Selvregulering

Selvregulering er evnen til at håndtere ens følelser på en passende og sund måde. Det indebærer at kunne kontrollere eller omdirigere forstyrrende impulser og humør, og tænke før man handler. Selvregulering omfatter også egenskaber som pålidelighed og integritet, evnen til at være komfortabel med tvetydighed og åbenhed for forandring. Det er en vigtig færdighed for professionelle ledere, da det hjælper dem med at opretholde en stabil og afbalanceret tilgang til deres arbejde og interaktioner med andre. Jeg omtaler dette som det at fange sig selv i øjeblikket og træffe bevidste valg om, hvordan man ønsker at tale, handle etc.

Motivation

Motivation, som Goleman beskriver det, handler om at være drevet af ønsket om at opnå. Det omfatter en stærk drivkraft for at nå ens mål, selv i mødet med fiasko, samt et højt niveau af organisatorisk engagement. Personer med høj motivation forbliver produktive og effektive i deres stræben efter succes og viser karaktertræk som passion, vedholdenhed og en vilje til at opfylde eller overgå standarder. Motivation er afgørende for professionelle ledere, da det hjælper dem med at opretholde en vedholdende og målrettet tilgang til deres arbejde og inspirere deres team til at nå deres fulde potentiale. Hvis du kender til Enneagrammet, vil du kende denne del af Goleman’s tilgang som de mekanismer, der påvirker en type til at handle. Det kan være frygt, ønsker, superego-beskeder, triggere etc.

Empati

Empati er evnen til at forstå og sætte sig i andres følelsesmæssige sted. Det indebærer at være opmærksom på andres følelser, behov og bekymringer. Empati omfatter også evnen til at forstå andre mennesker, hjælpe dem med at udvikle sig, værdsætte mangfoldighed og være opmærksom på de sociale kompleksiteter. Det er en vigtig egenskab for professionelle ledere, da det hjælper dem med at opbygge stærke relationer, skabe et inkluderende arbejdsmiljø og navigere i komplekse sociale situationer. Jeg har den vinkel på empati, at vi skal have selv-empati for at kunne udvise empati overfor andre. Et højt niveau af empati kræver således et højt niveau af selvindsigt eller selvbevidsthed.

Sociale færdigheder

Sociale færdigheder er evnen til at fremkalde ønskelige reaktioner hos andre og håndtere relationer på en effektiv måde. Det indebærer at kunne lede, håndtere konflikter, overtale og opbygge og lede teams. Sociale færdigheder handler om at kunne håndtere sociale situationer på en måde, der flytter mennesker i ønskede retninger. Det inkluderer også evnen til at opbygge og vedligeholde netværk. Sociale færdigheder er afgørende for professionelle ledere, da de hjælper med at opbygge tillid, kommunikere effektivt og skabe et positivt og samarbejdende arbejdsmiljø.

Denne opdeling af følelsesmæssig intelligens er præsenteret i en række af hans bøger, hvor bogen Emotionel Intelligence fra 1995 for alvor placerede både Daniel Goleman og følelsesmæssig intelligens på landkortet. Jeg anvender begreberne i forbindelse med teamudvikling, hvor vi både arbejder med ledelsesstil, motivation og kommunikation. Altså elementer, der også kan kombineres med Enneagrammet.

(Klik her for at få inspiration til teamudvikling)

Enneagrammet

Enneagrammet er en model, der angiver hvordan ni typer eller profiler motiveres og dermed opfører sig i fx rollen som leder eller teamdeltager. Herunder kan du finde en sammenfletning af typerne i Enneagrammet med de 5 områder inden for Daniel Goleman’s følelsesmæssig intelligens.

Enneagram Type 1

Selvbevidsthed: I balance er Type 1 meget bevidst om deres egne standarder og idealer. De har en klar fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og de stræber altid efter at leve op til disse standarder.

Selvregulering: I balance er Type 1 fremragende til at opretholde kontrol over deres impulser. De følger ofte regler eller personlige adfærdskodekser for at sikre, at de handler på en måde, der er i overensstemmelse med deres værdier og principper.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 1 er ønsket om at forbedre og gøre tingene korrekt. De har en stærk arbejdsmoral og dedikation til at udføre deres opgaver på den bedst mulige måde.

Empati: Selvom Type 1 kan virke kritisk, har de en dyb forståelse for retfærdighed. De er meget retfærdighedsorienterede og stræber efter at sikre, at alle bliver behandlet retfærdigt og lige.

Sociale færdigheder: I balance er Type 1 gode til at lede med autoritet og integritet. De inspirerer andre til at følge høje standarder, og er kendt for deres evne til at skabe et miljø, hvor alle stræber efter at gøre tingene korrekt.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 1)

Enneagram Type 2

Selvbevidsthed: I balance er Type 2 ofte opmærksomme på andres følelser, og kan skelne mellem andres og egne behov og følelser. De er meget fokuserede på at være opmærksomme på at tage sig af andre, og i balance inddrager de egne behov i processen.

Selvregulering: I balance har Type 2 evnen til at skabe harmoniske miljøer og er gode til at opretholde fred og balance. Ved at sætte naturlige grænser og sige fra overfor det rigtige på den rigtige måde, kan de undgå at overforbruge sig selv og skabe konflikter og misforståelser omkring uudtalte forventninger.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 2 er ønsket om at blive værdsat og hjælpe andre. Dette gør dem til støttende og opmuntrende ledere, der er dedikerede til at hjælpe deres teammedlemmer med at nå deres fulde potentiale.

Empati: Type 2 er naturligt empatiske og har en dyb forståelse for andres behov og følelser. De er gode til at lytte og tage sig af andre, og de er altid villige til at støtte og hjælpe dem, der har brug for det.

Sociale færdigheder: I balance er Type 2 fremragende til at opbygge relationer og pleje netværk. De er dygtige kommunikatører, og er i stand til at skabe forbindelse og forståelse med andre mennesker. Deres evne til at opretholde positive relationer gør dem til effektive teamspillere og ledere.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 2)

Enneagram Type 3

Selvbevidsthed: I balance er Type 3 gode til at forstå, hvordan de bliver opfattet af andre. De er i stand til at tilpasse deres optræden og adfærd for at opnå succes i forskellige situationer. De er opmærksomme på, hvordan deres handlinger og ord påvirker andre, og de bruger denne viden til at opbygge positive relationer og opnå deres mål.

Selvregulering: I balance er Type 3 effektive til at styre deres image og sikre, at de opnår deres mål på en organiseret og strategisk måde. De har evnen til at kontrollere deres impulser, og følge en plan for at opnå succes. De er disciplinerede og vedholdende i deres indsats for at nå deres mål.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 3 er at komme i mål med sine aktiviteter, samt sikre at det er værdifuldt at komme i mål med de rigtige aktiviteter. De har en stærk drivkraft for at opnå anerkendelse og blive anset som succesfulde. De sætter høje standarder for sig selv og arbejder hårdt for at opnå dem. Deres motivation kommer fra ønsket om at opnå succes, og blive anerkendt for deres præstationer.

Empati: Type 3 kan være strategiske i deres evne til at forstå andre mennesker. De bruger deres empati til at forstå andres behov, ønsker og motivation. Dette giver dem mulighed for at motivere og inspirere andre til at opnå deres bedste resultater. De er gode til at sætte sig i andres sted og bruger denne forståelse til at skabe positive og produktive relationer.

Sociale færdigheder: I balance er Type 3 dygtige til at netværke og overtale andre. De har evnen til at opbygge relationer og skabe tillid med andre mennesker. Deres kommunikationsevner og overbevisningsevne gør dem til effektive ledere, der kan motivere og inspirere deres teammedlemmer til at opnå fælles mål på en meningsfuld måde, der skaber positiv betydning.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 3)

Enneagram Type 4

Selvbevidsthed: I balance er Type 4 meget opmærksomme på deres egne følelser og identitet. De er dybt forankrede i deres personlige oplevelser og har en stærk forbindelse til deres indre selv. De er bevidste om, hvem de er, og hvad der definerer dem som en person.

Selvregulering: I balance er Type 4 bevidst om tendensen til at overreagere følelsesmæssigt samt have brug for at iscenesætte sig selv. De kan opleve, at deres følelser skifter hurtigt eller er svære at kontrollere, men gennem selvregulering kan de “fange sig selv” og genetablere en følelsesmæssigt stabilitet og balance. Tidligere ville man kalde det for sindsro.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 4 er behovet for at udtrykke sig selv og være unik. De stræber efter at være kreative og originale i alt, hvad de gør. De ønsker at skille sig ud fra mængden og udtrykke deres individualitet på en autentisk måde.

Empati: Type 4 er meget empatiske og har en naturlig evne til at forstå og resonere med andre menneskers følelsesmæssige tilstande. De er gode til at sætte sig i andres sted og kan let relatere til andres oplevelser og følelser. Deres empati gør dem i stand til at skabe dybe forbindelser og forståelse med andre mennesker også selvom andre er i dyb sorg, afmagt eller pres.

Sociale færdigheder: I balance har Type 4 evnen til at skabe dybe og meningsfulde relationer med andre. De er gode til at opbygge tillid og forståelse i deres interaktioner med andre mennesker. Dog kan de også have en tendens til at isolere sig, da de værdsætter deres egen tid og rum for at reflektere og fordybe sig i deres egne tanker og følelser. Denne egen-tid skaber en fornyet menneskelig kapacitet til at træde ind i relationer, der måske kræver lidt ekstra opmærksomhed.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 4)

Enneagram Type 5

Selvbevidsthed: I balance er Type 5 meget selvbevidste om deres viden og tanker. De er ofte introspektive og bruger tid på at reflektere over deres egne tanker og følelser. De er bevidste om deres egne styrker og svagheder og har en dyb forståelse af tankeuniverset. De er klar over, at de ofte lukker ned for relationen for at have tid til at fordybe sig.

Selvregulering: I balance er Type 5 gode til at kontrollere deres følelsesmæssige udtryk og holde deres følelser adskilt fra deres analytiske processer. De er i stand til at bevare en rolig og objektiv tilgang, selv når de står over for udfordrende eller følelsesmæssigt belastede situationer. De er i stand til at bevare fokus og klarhed i deres tankeprocesser. De er klar over, at deres behov for egen-tid kræver, at man lige melder ud inden man går i egen-tid, for at sikre den gode relation.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 5 er at fordybe sig, specialisere sig og forstå tingenes sammenhæng. De er meget fokuserede og dygtige til at dykke dybt ned i komplekse emner. De er drevet af en naturlig nysgerrighed, og ønsket om at opnå dybdegående indsigt og viden om verden omkring dem. Behovet for at “finde sandheden” er en stærk motivator.

Empati: Type 5 kan være mere tilbageholdende med at udtrykke empati, men de har evnen til at forstå logiske og konceptuelle sammenhænge. De er gode til at analysere og forstå komplekse ideer og koncepter. De kan se tingene fra forskellige perspektiver og har en evne til at forstå og resonere med andre menneskers logiske og konceptuelle tankeprocesser. Det at kunne bibringe andre nye perspektiver kan skabe grobund for en dybere indfølelse.

Sociale færdigheder: I balance overkommer Type 5 tendensen til at virke reserverede eller generte i sociale situationer. De er gode til at lytte og forstå andre menneskers synspunkter og perspektiver og i balance anvender de magien i small-talk til at komme ind til de mere betydningsfulde samtaleemner. De er dygtige til at skabe en dyb forbindelse og forståelse med andre mennesker på et personligt niveau.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 5)

Enneagram Type 6

Selvbevidsthed: I balance er Type 6 bevidste om potentielle trusler og risici. De er ofte forsigtige og forsvarsberedte, da de ønsker at beskytte sig selv og andre mod mulige farer. De er opmærksomme på deres omgivelser og er i stand til at identificere potentielle trusler og risici. Denne opmærksomhed skaber en stærk loyalitet overfor nære relationer.

Selvregulering: I balance er Type 6 gode til at håndtere usikkerhed og angst. De arbejder aktivt på at skabe sikkerhed og stabilitet i deres liv og omgivelser. De har evnen til at bevare roen og forblive fokuserede, selv når de står over for usikre eller udfordrende situationer.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 6 er at skabe vished og sikkerhed for sig selv om de nære relationer. De søger bekræftelse fra andre for at føle sig sikre og trygge. De har brug for at vide, at de er en del af et fællesskab og har støtte fra andre for at opnå en følelse af sikkerhed og tryghed.

Empati: Type 6 er meget opmærksomme på gruppedynamikker og andres sikkerhedsbehov. De er gode til at læse og forstå andres følelser og behov, især når det kommer til sikkerhed og tryghed. De er opmærksomme på, hvordan deres handlinger og ord kan påvirke andre og stræber efter at skabe en følelse af sikkerhed og tryghed i gruppen.

Sociale færdigheder: I balance er Type 6 gode til at skabe sammenhold og sikkerhed i grupper. De er dygtige til at opbygge tillid og skabe en følelse af tryghed blandt gruppemedlemmerne. Dog kan de også være mistænksomme over for andre, da de ønsker at sikre, at deres sikkerhedsbehov bliver opfyldt. De er forsigtige med at stole på andre, og foretrækker at være på vagt for at beskytte sig selv og gruppen.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 6)

Enneagram Type 7

Selvbevidsthed: I balance er Type 7 bevidste om muligheder og alternativer. De er i stand til at se forskellige perspektiver og tænke kreativt. Dog er de klar over, at de søger at undgå dybere eller mere smertefulde følelser og foretrækker at holde sig til mere udbytterige og positive tanker og oplevelser.

Selvregulering: I balance er Type 7 gode til at fokusere og holde fast i en opgave til den er færdig. De er opmærksomme på tendensen til at blive distraherede af nye og spændende ting og genfinder vedholdenheden og koncentrationen.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 7 er at starte nye aktiviteter op, mærke nydelse og optimisme. De søger gerne nye oplevelser og spænding i livet og anvender livsglæden og optimismen som drivkraft til at teste nye muligheder og afprøve hvad friheden kan anvendes til.

Empati: Type 7 kan være meget opmuntrende og gode til at løfte andres humør. De er i stand til at se det positive i situationer og har en naturlig evne til at sprede glæde og optimisme til andre mennesker. De er gode til at støtte og opmuntre andre i deres bestræbelser, og de har en særlig evne til at kaste et positiv lys på andres menneskelige sider og fremhæve det positive, lyse eller opløftende hos andre.

Sociale færdigheder: I balance er Type 7 meget sociale og gode til at netværke. De trives i sociale situationer og er ofte energikilden til den gode fest. De er dygtige til at skabe forbindelse med andre mennesker og har en naturlig evne til at få folk til at føle sig velkomne og inkluderede. De er gode til at skabe en positiv og festlig atmosfære.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 7)

Enneagram Type 8

Selvbevidsthed: I balance er Type 8 bevidste om deres egen energi, kraft, magt og indflydelse. De har en stærk følelse af deres egne evner og kan være dominerende i deres tilgang til situationer og interaktioner. De er bevidste om deres styrke, og udnytter den til at opnå deres mål på en omsorgsfuld måde.

Selvregulering: I balance har Type 8 en naturlig autoritet og udstråler en følelse af lederskab. De har lært at finjustere deres energi, kraftfuldhed og direkte kommunikation. I balance kender de styrken i sårbarhed og åbenhed, og deres ønske om at sikre fairness bliver både tydeligt og omsorgsfuldt, uden at fratage andre deres ansvar eller vilje.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 8 er ønsket om at være selvstændige og beskytte sig mod sårbarhed. De stræber efter uafhængighed og selvstændighed for at undgå at være/blive afhængige af andre. De er drevet af et stærk beskyttelsesinstinkt og ønsket om at opretholde kontrol over deres eget liv.

Empati: Type 8 viser empati ved at beskytte og styrke andre, især dem de ser som svagere. De er gode til at identificere andres behov og træder ind for at hjælpe og støtte dem. De bruger deres magt og indflydelse til at beskytte og styrke dem, de ser som sårbare eller i behov for hjælp. Især når de opdager deres egen selv-empati, vil de fremstå ekstraordinært nænsomme overfor andre.

Sociale færdigheder: I balance er Type 8 effektive ledere, der kan mobilisere andre og håndtere konflikter. De er gode til at organisere og motivere folk omkring dem. Dog kan de også være konfronterende i deres tilgang og kan have en tendens til at møde modstand med en direkte og konfronterende holdning, men i balance har de opdaget hvilke kampe der er de vigtige at udkæmpe.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 8)

Enneagram Type 9

Selvbevidsthed: I balance er Type 9 gode til at fremstå tydeligt samtidig med, at de har klarhed over egne ønsker, værdier og prioriteter. De er klar over, at de har en tendens til at tilpasse sig andre for at undgå konflikter og bevare harmoni i deres relationer, og er klar over tendensen til at forsvinde eller blive usynlig for at undgå konflikterne.

Selvregulering: I balance er Type 9 dygtige til at opretholde både indre og ydre ro. De har evnen til at bevare en følelse af balance og stabilitet, selv når de står over for udfordrende eller stressende situationer. De har gode strategier til at håndtere deres følelser og opretholde en rolig og afbalanceret tilstand samtidig med at de ikke forsvinder og mister deres stemme.

Motivation: En vigtig drivkraft for Type 9 er at skabe ro, balance, harmoni og stabilitet i deres omgivelser. De stræber efter at skabe en fredelig og behagelig atmosfære omkring dem, hvor der ikke er for mange forpligtelser eller krav.

Empati: Type 9 har en intuitiv forståelse for andres synspunkter og følelser. De er gode til at sætte sig i andres sted og forstå deres perspektiver. Deres empati gør dem i stand til at skabe forbindelse og forståelse med andre mennesker.

Sociale færdigheder: I balance er Type 9 fremragende til at mægle i konflikter og bringe mennesker sammen. De har evnen til at lytte og forstå forskellige synspunkter og finde fælles grund. De er gode til at skabe en atmosfære af samarbejde og forståelse. Deres sociale færdigheder gør dem til gode mæglere og fredsstiftere i sociale situationer.

(Klik her for at læse mere om Enneagram Type 9)

Bøger af Daniel Goleman

Jeg blev som mange ledere både overrumplet og begejstret om at læse bogen Emotionel Intelligence tilbage i 1995. Men han er også forfatter til andre meget relevante bøger. Her er en kort oversigt.

Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1995)

Denne bog spillede en afgørende rolle i at popularisere begrebet emotionel intelligens og argumenterer for, at følelsesmæssige færdigheder er lige så vigtige som traditionel IQ for succes i livet. Bogen har bidraget til bred anerkendelse af, at forståelse og håndtering af vores egne følelser samt empati over for andre er afgørende for harmoniske relationer og personlig og professionel trivsel. Den understreger også vigtigheden af selvbevidsthed, selvregulering og motivation for at opnå indre ro og opnåelse af mål. Denne bog har ændret vores opfattelse af intelligens og fremhæver betydningen af at udvikle emotionelle færdigheder.

Working with Emotional Intelligence (1998)

I denne bog fokuserer Goleman på betydningen af emotionel intelligens på arbejdspladsen og dens indflydelse på professionel succes. Han præsenterer ideer om, hvordan både enkeltpersoner og virksomheder kan drage fordel af at styrke deres emotionelle intelligens. Bogen udforsker, hvordan evnen til at forstå og håndtere følelser kan påvirke kommunikation, lederskab og samarbejde på arbejdspladsen. Goleman giver praktiske råd og strategier til at udvikle og forbedre emotionel intelligens, hvilket kan føre til øget trivsel og effektivitet i arbejdslivet.

Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence (2002, skrevet med Richard Boyatzis og Annie McKee)

I denne bog er fokus rettet mod ledelsesaspekterne af emotionel intelligens, hvor forfatteren introducerer konceptet om ledelsesstile baseret på emotionel intelligens. Bogen udforsker, hvordan ledere kan udnytte deres følelsesmæssige intelligens til at skabe en positiv og produktiv arbejdskultur. Forfatteren giver indsigt i, hvordan ledere kan udvikle deres evne til at forstå og håndtere følelser, opbygge tillid og motivere deres team. Bogen tilbyder praktiske værktøjer og strategier til at styrke ledelseskompetencer gennem en bevidst anvendelse af emotionel intelligens.

Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (2006)

I denne bog udvider Goleman sine teorier om intelligens og inkluderer sociale færdigheder som en vigtig komponent. Han udforsker, hvordan vores hjerner reagerer på sociale situationer og hvordan disse reaktioner påvirker vores relationer. Goleman undersøger, hvordan vores evne til at forstå og navigere i sociale interaktioner kan påvirke vores succes og trivsel. Bogen giver indsigt i, hvordan vi kan udvikle vores sociale færdigheder og skabe mere meningsfulde og givende relationer. Goleman præsenterer også praktiske strategier til at forbedre vores sociale intelligens og styrke vores sociale forbindelser.

Focus: The Hidden Driver of Excellence (2013)

I denne bog udforsker Goleman konceptet om fokuseret opmærksomhed som en afgørende faktor for at opnå personlig og professionel succes. Han undersøger, hvordan evnen til at opretholde en dyb og koncentreret opmærksomhed kan forbedre vores præstationer og trivsel. Goleman præsenterer forskning og praktiske teknikker til at udvikle fokuseret opmærksomhed, herunder mindfulness og meditationsøvelser. Bogen fremhæver vigtigheden af at træne vores sind til at være til stede i øjeblikket og undgå distraherende tanker. Goleman viser, hvordan fokuseret opmærksomhed kan bidrage til at skabe en dybere forbindelse til vores arbejde, forbedre vores kreativitet og øge vores effektivitet.

 

Relaterede artikler