Vores værktøjer

Vores vaerktoejer

Kompetenceudvikling kræver 3 forskellige elementer

  1. selvindsigt
  2. samarbejde med nogen der selv har udviklet kompetencer samt
  3. effektive værktøjer.

I forbindelse med udvikling af ledere og teams, er vi konstant i proces med at finde og udvikle de mest effektive værktøjer. Når vi underviser i virksomheder, holder foredrag eller afholder kurser benytter vi os af nedenstående værktøjer:

 

Enneagrammet

Vi anvender Enneagrammet som værktøj til at styrke vores kunders selvindsigt. Det er en forudsætning for vores arbejde, at du som kunde ønsker at opdage dine egne mønstre inden for fx ledelse, kommunikation, teamarbejde, opgaveløsning, håndtering af pres og konflikter. Enneagrammet er formodentligt det værktøj i dag, der på mest tydeligt og levende kan støtte dig i at øge din selvindsigt.

Enneagrammet anvendes bl.a. i afdelinger/sektioner hos følgende virksomheder: Microsoft, LEGO, Danske Bank, NNIT, Coloplast, Leo Pharma, Pfizer, Danica Pension

 

Leadership Circle

For at styrke kundernes selvindsigt, anvender vi også et værktøj fra virksomheden The Leadership Circle, som bygger på feedback fra omgivelserne. Det er en slags 360 graders værktøj, der samler feedback og lederstil og kultur.

Leadership Circle anvendes bl.a. af følgende virksomheder: The Boing Company, NASA, Motorola, Carlson WagonLit Travel, Expedia, Marriott, Bayer, Heineken, Kraft, Nestle, Google, Intel, Microsoft og Dell.

 

Team Assessment

Få lavet en test, der scorer dit teams evne til at samarbejde, og få efterfølgende værktøjer til at sætte ind der, hvor der er behov.

 

The Integral Approach, Immunity to Change og Embodied Leadership

Men indsigt er ikke nok ! For at udvikle nye kompetencer er det vigtigt at have en proces eller model, og her har vi valgt at arbejde med The Integral Approach fra New Ventures West, Immunity to Change udviklet af Robert Kegan og Lisa Lahey samt Embodied Ledership fra Strozzi Institute.

 

Model og proces til teamudvikling

Gennem de sidste to årtier er der udviklet en team-udviklingsmodel, der giver lederen og teamdeltagerne indsigt i, hvor i processen man befinder sig i forbindelse med udvikling af teamet samt hvilke nye kompetencer der er brug for for at kunne løfte teamet ind i næste fase.

 

Læringsfællesskaber

Et læringsfællesskab er en metode, der styrker deltagernes evne til at lære, udvikling og forandre sig. Vores kunder integrerer læringsfællesskaber i deres kultur, og accelererer dermed læringen hos den enkelte, teamet og organisationen.