Om Flemming Christensen

Profil af Flemming Christensen

Baggrund for Flemming Christensen

(for English profile click here)

I mere end to årtier har Flemming Christensen integreret forskellige discipliner inden for psykologi, lederskab, teamwork og kommunikation med områder som personlig udvikling, væsentlige samtaler, relationer og det at skabe betydning for andre sammen med andre.

Han er forfatter til 18 bøger om ledelse, teamudvikling og personlig udvikling samt internationalt anerkendt foredragsholder.

I Danmark har Flemming stået for videreudviklingen af Enneagrammet, og er en af de mest innovative Enneagrameksperter i Danmark. Mere end 50.000 kursister har modtaget træning af THINK ABOUT IT, over 130.000 brugere har benyttet Enneagram Testen. Siden marts-2020, hvor covid-19 restriktionerne satte begrænsninger for gennemførelse af kurser og foredrag, har Flemming trænet mere end 2.600 kursister inden for personlig udvikling, feedback og teamudvikling.

Flemming startede som selvstændig i 1986 og har således 35 års erfaring indenfor forretningsudvikling, håndtering af dot-com-kriser, finanskriser, pandemier, ledelse, teamudvikling samt partnerskaber. Han er endvidere kendt for en særlig evne til at finde netop det sted i det personlige lederskab, teamet eller kulturen, som bremser den enkeltes eller teamets udvikling samtidig med, at han trækker på en kæmpe erfaringsbank af løsningsformer til at undgå det som bremser eller distraherer.

Flemming er zen-buddhist og forener værdier som disciplin, generøsitet, livsmodenhed og nærvær med moderne forretningsforståelse, praktisk og realistisk udvikling af nye færdigheder samt samskabelsen i fællesskaber.

Uddannelse

Flemming er certificeret træner hos The Enneagram Institute samt certificeret Integral Development Coach hos New Ventures West. Flemming har studeret hos University of Notre Dame’s Executive Integral Leadership Program samt Strozzi Institute’s Embodies Leadership” program. Han er certificeret i Protreptik af Ole Fogh Kirkeby fra Copenhagen Business School og er i øjeblikket i gang med en Master i Buddhist Studies på South Wales University.

Frivilligt arbejde

Flemming har, sammen med sin daværende partner og i samarbejde med hjælpeorganisationen Terre des Homme, taget initiativ til etablering af skoler i Bhutan. Formålet med projektet var at stifte skoler, der gav mulighed for at tilbyde børn fra meget vanskelige kår en skolegang. Meget vanskelig betyder, at barnet fx ingen forældre har, at forældrene er uarbejdsdygtige ved fx at have mistet en arm ved en arbejdsulykke, at familien ikke har land eller dyr. I forbindelse med projektet har der været fokus på, at give børn en fuld uddannelse samt at få så mange piger med som muligt. Opgaven for Flemming var at stå for indsamlingen af økonomiske midler til støtte af projektet. Projektet er i dag afsluttet.

Forfatter

 • Keep the Spirit, Livslederens Forlag (2001)
 • Succesfuld Ledelse, Gyldendal (2003)
 • Enneagrambogen, Aschehoug (2005), Lindhardt og Ringhof (2. oplag 2012)
 • Væk Din Drøm, Aschehoug (1. oplag 2005), Lindhardt og Ringhof (2. oplag 2009)
 • Livslederens Ordbog, Livslederens Forlag (2006)
 • Coachingbogen, Aschehoug (2007)
 • 324 – det tager kun 324 dage at ændre livsstil, Livslederens Forlag (2008)
 • LYT – vejen til stærkere relationer, Forlaget INDBLIK (2014)
 • Enneagrammet og typernes indbyrdes relationer, Livslederens Forlag (2019)
 • Hvad er Enneagrammet og hvad kan det bruges til? (2020)

Uddannelse hos The Enneagram Institute, New York

 • 2001 – Part I og herefter Part II og Part III
 • 2002 – Workshop om ‘The Enneagram and Teamwork’, Danmark
 • 2003 – Workshop om ‘Psychic Structures’, Boulder, Colorado
 • 2003 – Workshop om Enneagrammet, Part 1
 • 2004 – Workshop om ‘Psychic Structures’, Danmark
 • 2004 – Workshop om ‘Relationship’, London, England
 • 2005 – Workshop om ‘Holy Ideas’, Grensboro, North Carolina, USA
 • 2005 – Workshop om ‘Relationship’, Danmark
 • 2005 – Workshop om ‘Train the Trainer’, USA
 • 2005 – Workshop om Personlig udvikling og Enneagrammet, Esalen, Californien
 • 2006 – Workshop om Instinkter, USA
 • 2007 – Workshop om ‘Leveles of Development’, Danmark
 • 2008 – Workshop om ‘Holy Ideas’, Danmark
 • 2009 – Workshop om ‘Nine Paths of Development’, Danmark
 • 2010 – Part 1, Danmark
 • 2011 – Part I, The Barn, USA
 • 2011 – Part II, Danmark
 • 2012 – Workshop om ‘The Three Instincts’, Danmark
 • 2013 – Workshop om ‘Advanced Relationships’, Danmark
 • 2014 – Workshop om ‘The Enneagram of Transformation’, Danmark
 • 2015 – Workshop om ‘Psychic Structures’, Danmark
 • 2016 – Workshop om ‘Coaching with the Enneagram’, Danmark
 • 2017 – ‘Instinct Retreat’, Danmark
 • 2018 – Workshop om ‘The Original Purpose of the Enneagram’, Danmark

Uddannelse med Russ Hudson

 • 2019 – Object Relations and The Enneagram, Danmark
 • 2020 – Object Relations and The Enneagram, Online
 • 2020 – Conversation with my Teacher, Online

Deltager og oplægsholder på IEA konferencer i USA

 • 2001 – Philadelphia, Pennsylvania, USA
 • 2002 – Minneapolis, Minnesota, USA
 • 2003 – Santa Monica, California, USA
 • 2004 – Washington, DC, USA. Oplægsholder
 • 2005 – San Francisco, California, USA
 • 2006 – Chicago, Illinois, USA
 • 2007 – San Francisco, Bay Area, USA
 • 2008 – Atlanta, Georgia, USA. Oplægsholder
 • 2009 – Las Vegas, Nevada, USA. Oplægsholder
 • 2010 – San Francisco, California, USA. Oplægsholder
 • 2012 – Los Angeles, California, Oplægsholder
 • 2013 – Denver, Florida, Oplægsholder
 • 2014 – San Francisco, California
 • 2015 – San Francisco, California, Oplægsholder
 • 2018 – Cincinnati, Oplægsholder
 • 2019 – Oakland, California

Deltager og oplægsholder på IEA konferencer udenfor USA

 • 2006 – First European Conference, Italien. Oplægsholder
 • 2008 – Europæisk Enneagram Konference, Danmark, Helsingør. Oplægsholder
 • 2009 – Dansk Enneagram Konference Denmark, Helsingør. Oplægsholder
 • 2010 – Finland 15 års jubilæums konference. Key Note Oplægsholder
 • 2010 – Europæisk Enneagram Konference, Danmark, Helsingør. Oplægsholder
 • 2012 – Dansk Enneagram Konference, Danmark. Oplægsholder
 • 2013 – Europæisk Enneagram Konference, Paris. Oplægsholder
 • 2013 – Local IEA Conference, Holland, Oplægsholder
 • 2013 – Dansk Enneagram Konference, Danmark. Oplægsholder
 • 2014 – Europæisk Enneagram Konference, Portugal. Oplægsholder
 • 2014 – Dansk Enneagram Konference, Denmark. Oplægsholder
 • 2015 – Europæisk Enneagram Konference, Danmark. Oplægsholder
 • 2018 – Europæisk Enneagram Konference, Portugal. Oplægsholder
 • 2019 – IEA Conference, Egypten. Oplægsholder

Andre uddannelser

 • 1999 – NLP MAster, Performex-HR
 • 2008 – Professional Coaching Course / Integral Coaching, New Ventures West
 • 2009 – Leadership Development med Ginger Lapid-Bogda
 • 2011 – Coaching with the Enneagram, Tom Condon
 • 2012 – Meditation Retreat, Tassajara
 • 2013 – School of Embodies Leadership
 • 2013 – The Leadership Circle, TLC
 • 2013 – Executive Integral Leadership, Notre Dame University
 • 2013 – Zen Studies, Lost Coin Zen Studies
 • 2014 – Leadership in Action, Strozzi Institute
 • 2015 – Immunity to Change, Robert Kegan & Lisa Lahey
 • 2015 – The Human Journey, Tassajara, Pamela Weiss
 • 2015 – Meditations Retreat, Spirit Rock
 • 2017 – Immunity to Change for Teams, Robert Kegan & Lisa Lahey
 • 2017 – Meditation Retreat, Spirit Rock
 • 2018 – Awareness to Action med Mario Sikora
 • 2018 – Selvindsigt og Handlekraft, Copenhagen Business School
 • 2018 – (igangværende) – Retreats og uddannelser på Vækstcentret
 • 2019 – Certificeret i Protreptik hos Ole Fogh Kirkeby
 • 2019 – Pilgrimsrejse til Egypten med Russ Hudson
 • 2021 – (igangværende) – MA Buddhist Studies, South Wales University