Teamudvikling

8 fordele med effektiv og målbar teamudvikling

 • Målbare resultater
 • Konstruktiv feedback og kommunikation
 • Bedre forståelse for forskelligheder
 • Bedre udnyttelse af teamets kompetencer
 • Styrkelse af tillid og tryghed
 • Mere tid til kerneopgaven
 • Højere faglighed og stolthed i hverdagen
 • Lang holdbarhed med fysiske materialer

Flemmings evne til at observere og hjælpe andre til at opdage, hvordan deres egen personlighed spiller ind i helheden både på den gode og den mindre gode måde gør, at du lærer meget om dig selv, og hvilken påvirkning din person har på andre, hvilket er essentielt, når du er leder eller indgår i et lederteam, hvor du har ansvaret for andre menneskers succes og udvikling.
Thomas Hejde

Thomas Hejde

Divisionsdirektør, Forenede Service
Google anmeldelser
4.9
Baseret på 109 anmeldelser
js_loader

Vores teamdage og teamudviklingsforløb

Vi har herunder samlet 3 af vores mest populære teamdage og teamudviklingsforløb i forbindelse med teamudvikling i din virksomhed eller organisation.

Teamudvikling - med Enneagrammet om omdrejningspunkt

Teamudvikling med Enneagrammet som omdrejningspunkt

Det er ofte forskellighederne i teamet, der er teamets styrke. Men det kan også være forskellighederne, der er årsag til teamets udfordringer. Når alle i teamet har en større forståelse for de 9 motivationsprofiler, vil teamet styrke kommunikationen, trygheden og handlekraften.

Teamudvikling - Teamledelse, forandringsledelse og samarbejde - 2021

Teamledelse, forandringsledelse og samarbejde

Som leder har du brug for helt unikke færdigheder til at tage dit team sikker gennem teamfaserne. Hvis du står med et nyt team, er der brug for helt unikke færdigheder i forhold til om teamet er mere modent og allerede har bygget et højt niveau af tillid og tryghed. 

Teamudvikling - introduktion til Enneagrammet som teamworkshop

Introduktion til Enneagrammet som teamworkshop

Lær om Enneagrammet og de 9 motivationsprofiler. Få en dybere forståelse for selve Enneagrammet, den interne dynamik mellem typerne, hvordan hver af de 9 typer håndterer pres, kommer i mål med deres opgaver, modtager feedback, kommunikerer etc. 

Kunder inden for de seneste årtier inden for teamudvikling

Flemming har en dyb interesse og indsigt i mennesker, og kan hjælpe teams med at få indsigt i, hvordan de sammen bliver stærkere end hver for sig. Med sine mange års erfaring med at bygge teams guider han alle sikkert igennem rejsen fra at være en gruppe af individer til at blive et stærkt team.
Pernille Hyldgaard

Pernille Hyldgaard

CEO, Brødrene Dahl

F.A.Q – Ofte Stillede spørgsmål

Hvad er et team?

Hos THINK ABOUT IT har vi arbejdet med udvikling af team i næsten 3 årtier, og det er vores erfaring at begrebet “team” har mange anvendelsesformer. Før en samling mennesker kan fungere som et egentligt team, vil de først indtræde i en arbejdsgrupper og der næst arbejde sig ind i et læringsfællesskab for til sidst at forme sig som et egentligt team. Man kan på den måde sige at der findes modningsstadier som et team har været igennem, før det kan fungere som et egentligt team.

Hvorfor teamudvikling?

Jo bedre vi lærer os selv at kende, og jo bedre vi lærer vores kollegaer at kende, jo mere finder vi ud af hinandens forskelligheder, udfordringer og styrker. Det er ofte forskellighederne i teamet, der er teamets styrke, og det kan også være forskellighederne, der er årsag til teamets udfordringer.

Når vi får øje på disse forskelligheder, kan vi begynde at arbejde konstruktivt med dem, og dermed også få en større forståelse og rummelighed overfor hinanden. Dermed bliver det pludselig meget nemmere at styrke kommunikationen, samarbejdet, tilliden, trygheden og handlekraften. Teamudvikling vil altid være gavnligt for et team, uanset om teamet er velfungerende, eller er et sted med forskellige udfordringer.

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling er er både en ledelsesmæssig færdighed, en færdighed hos deltagerne i et team samt en proces. Som leder forventes det, at du er i stand til at bygge et godt team, der både mestrer og balancerer dét, at skabe resultater med det gode sammenhold og psykologisk tryghed blandet deltagerne i teamet. Lidt afhængig af hvor du er i teamfaserne (arbejdsgruppe eller egentlig team) vil der være forskellige forventninger til dine færdigheder.

Men det er jo ikke kun lederen af teamet, der skal sikre at teamet både performer og er velfungerende. Den enkelte deltager i teamet har også brug for at mestre dét, at spille andre gode, være modtagelig overfor feedback, håndtere pres og forandringer etc.

Endelig vil man kunne betragte teamudvikling som en proces, hvor en gruppe mennesker over tid bliver bedre og bedre til at løse opgaver sammen, håndtere misforståelser samt udvikle sig selv fagligt og menneskeligt.

Anbefalinger til teamudvikling

Vi har i mere end to årtier arbejdet med udvikling af teams – både teamlederen og teamdeltageren. Vi har derfor gjort os nogle erfaringer, som vi ønsker at give videre.

Da vi også betragter teamudvikling som en proces, vil der være forskel på om anbefalingerne vedrører processen med at etablere et team eller videreudvikle et team, der kender hinanden godt. Derfor har vi opdelt vores anbefalinger i to separate lister.

Anbefalinger til teamudvikling i forbindelse med etablering af et team

 • Lav en teamtest, så I er sikre på, at starte det rigtige sted og dermed ikke bliver for ambitiøse.
 • Fastlæg formålet med teamudviklingen (lære hinanden at kende, blive enige om mål og strategi, have en god dag sammen, lære produkterne/ydelserne/services at kende etc.)
 • Vælg en måde at facilitere teamudviklingen på, der sikrer at alle deltager i processen og dermed tager læring og erfaring med hjem.
 • Inddrag eksisterende forløb, processer og metoder som fx opdatering af it-systemer, værdier, målsætninger etc.
 • Sørg for, at der er langtidsholdbarhed på teamudviklingen, så deltagerne ikke oplever, at arrangementerne blot er gennemført for arrangementernes skyld. Hav en plan – eller aftal det undervejs i processen – for hvordan, I arbejder videre med emnerne fra teamforløbet.

Anbefalinger til teamudvikling i forbindelse med videreudviklingen af et team

 • Lav en teamtest, så I er sikre på at starte det rigtige sted og ikke tror, at I er længere fremme i udviklingsprocessen end I er, samtidig med at teamudviklingen ikke bliver for banal og ligegyldig.
 • Fastlæg formålet med teamudviklingen (træne feedback og kommunikation, arbejde med hinandens forskelligheder, træffe en række strategiske eller organisatoriske beslutninger etc.)
 • Vælg en måde at facilitere teamudviklingen på, der sikrer at alle deltager i processen og dermed tager læring og erfaring med hjem.
 • Inddrag eksisterende forløb, processer og metoder som fx personlige udviklingsplaner, samarbejder på tværs af afdelinger etc.
 • Sørg for at der er langtidsholdbarhed på teamforløbet. Dette kan gøres ved at gennemgå hvilken type møder der skal være i fremtiden, der fokuserer på de vigtige emner, hvilke personer der går sammen for at få bestemte aktiviteter gennemført etc.

Vi har endvidere anbefalinger til, hvilke unikke færdigheder lederen bør udvikle i forbindelse med teamudviklingen samt hvilke færdigheder teamdeltagerne med fordel kunne udvikle. Send os en mail på fch@thinkaboutit.dk, hvis du kunne bruge en snak om sådanne specifikke færdigheder.

Teamworkshop eller foredrag?

Du kan med fordel vælge en teamworkshop, når en gruppe af mennesker, der har en tæt samarbejdsrelationer, skal styrke samarbejdet indbyrdes. Foredraget vælges, når du har brug for at inspirere en større gruppe mennesker, når du har brug for fornyet energi eller når du på en time eller to ønsker adgang til helt unik viden.

Hvad har kommunikation og feedback i forbindelse med teamudvikling at gøre?

Et af de vigtigste redskaber for et team er sproget og vores evne til at kommunikere. Sproget kan principielt anvendes til 3 forskellige samtaler; 1) til at brainstorme og udtænke nye idéer med, 2) koordinere aktiviteter og ressourcer med eller 3) bygge relationer og tillid med.

Da vi ikke motiveres af det samme, vil nogle deltagere i teamet blive motiveret af at kommunikere om muligheder og nye idéer, mens andre vil kommunikere om det praktiske ved at realisere idéerne, mens andre igen har mere fokus på teamdynamikken, samarbejdet og den gode kommunikation og feedback. Der er naturligvis ikke nogen af de 3 samtaler, der er bedre end de andre. Det hele handler om den rette timing.

Den gode kommunikation er også en forudsætning for den gode feedback og dermed mulighed for at lære nyt, udvikle nye faglige og menneskelige kompetencer og i det hele taget bygge et solidt fundament af tillid og tryghed.

Du kan også vælge et foredrag fremfor en workshop i teamudvikling!

Vi har leveret inspiration til mere end 30.000 foredragsgæster over de seneste tre årtier. Vi tilrettelægger foredrag ud fra det som er aktuelt for jer, og vi kan stort set altid tilrettelægge et foredrag præcis ud fra den vinkel I ønsker det, og med det indhold der er vigtigt for jer, at have fokus på. Nedenstående foredrag er vores mest sælgende foredragsemner og kan bruges som inspiration til emner på et foredrag!

Skab-sammenhold-i-teamet

Skab sammenhold, samskabelse og samarbejde i teamet

Det ydedygtige team er kendetegnet ved et stærkt sammenhold og en god portion tillid og tryghed, der gør at teamet bedre håndtere store forandringer og udsving i hverdagen. Byg sammenhold, samhørighed og samskabelse.

inspirerende-eller-irriterende

Er du inspirerende eller irriterende? Brug hinandens styrker!

Fordi vi ikke motiveres af det samme, vil du kunne opleve at andre enten kører for hurtigt frem eller tager for lang tid til at tænke over tingene. Book dette foredrag og få inspiration til at anvende hinandens styrker og forskelligheder.

meningsdannende-lederskab

Hvad er meningen? Skab mening og værdi i hverdagen

Den meningsfulde hverdag består af en oplevelse af det tydelige perspektiv eller retning i hverdagen, det gode sammenhold, hvor man kan være sig selv samt oplevelsen af, at man gør en forskel og bidrager med noget væsentligt.

foredrag-lyt-think-about-it

LYT og styrk dine relationer gennem god autentisk lytning

Når du går fra at udøve kommenterende lytning til autentisk lytning, vil andre føle sig set, hørt og mødt. Dette skaber tillid og tryghed og frisætter kreativitet og virkelyst. LYT støtter og udvikler relationer, tillid, sammenhold og udvikling.

En teamworkshop forløber normalt over en halv dag, en hel dag eller flere dage. Her er en række gode spørgsmål at stille sig i forbindelse med en workshop?

 1. Hvad er formålet? Er der brug for en mere social workshop, eller skal der lægges vægt på det faglige? Skal det være personligt fx i forbindelse med motivation, feedback og læring? Skal udbyttet være egentlige nye færdigheder eller er workshoppen mere til inspiration?
 2. Hvor lang tid vil I bruge på en teamworkshop? Vi kan levere alt fra 20 minutter til flere dage. Jo længere tid vi har sammen, jo mere kan vi komme i dybden, og jo flere ting kan vi gennemgå. Hvis vi har minimum et par timer, kan vi nå at indlægge forskellige små øvelser undervejs. Og kører vi en hel dag, er det muligt at køre længere øvelser, som fx vil give et godt indblik i de forskellige måder at agere på i et team.
 3. Antal deltagere i forhold til den enkeltes udbytte. Der er forskel på om I  er en mindre gruppe på 8 personer eller et hold på 30. Jo færre deltagere jo mere tid er der til, at alle kan lære hinanden at kende, så overvej ambitionsniveauet for det sociale perspektiv med udgangspunkt i antal deltagere.
 4. Det videre forløb. Hvordan vil i fortsætte med at arbejde med workshoppens emner? Det skaber ekstra troværdighed, hvis arrangørerne ved afslutningen af workshoppen kan forklare, hvordan der arbejdes videre med emnerne.

Google anmeldelser
4.9
Baseret på 109 anmeldelser
js_loader
Flemmings fokus på mennesket og sammenspillet mellem mennesker som årsagen til, hvorvidt vi lykkes individuelt og som team, er en tilgang der virker. Desuden er Flemmings unikke evne til at tage fat i lige præcis de områder og situationer, det enkelte team eller den enkelte person har brug for enormt gavnligt for udviklingen.
Helle Snedker

Helle Snedker

Head of People & Culture, Forenede Service