Enneagrammet

Enneagrammet

Enneagrammet beskriver en række fortællinger, vi mennesker går og fortæller om os selv.

Fortællingerne er en beskrivelse af vores selvopfattelse samt, hvordan vi opfatter andre mennesker. Dermed beskriver Enneagrammet motiverne for vores adfærd og forklarer bl.a. følgende:

 • Hvordan du agerer i forskellige relationer
 • Hvordan du løser opgaver
 • Hvordan du leder andre mennesker
 • Hvordan du håndterer forandringer
 • Hvorfor du gør de ting du gør

Enneagrammet er det eneste flerdimensionelle persontype-værktøj, der både forklarer dine unikke person-træk samt de dynamiske kvaliteter, der opstår, når du fx møder andre mennesker, skifter rolle til fx en leder-rolle eller skal håndtere konflikter.

Enneagrammet kan ikke stå alene som udviklingsværktøj, idet Enneagrammet primært er et beskrivende værktøj.

For at arbejde med din selvindsigt, kan du deltage på kurser eller modtage personlig coaching. Kurserne hos THINK ABOUT IT har den særlige vinkel, at de indbygger andre værktøjer end blot Enneagrammet, og giver dig derfor et større udbytte af din investering.

På vores hjemmeside under “Enneagrammet”, kan du finde en kort beskrivelse af alle Enneagramtyperne, og du kan også downloade vores gratis e-bog om Enneagrammet. Dette kan du supplere med vores gratis typetest for at opdage den type, der beskriver dig bedst.

Når du møder Enneagrammet

Når du støder på Enneagrammet, vil du enten blive positivt overrasket over, hvor præcise beskrivelser der findes af den menneskelige adfærd eller du vil blive provokeret over de præcise beskrivelser. Siden 1960’er har mange specialister inden for psykologi, relationer, x og y bidraget til det meget nuancerede ordforråd omkring den menneskelige natur og som er samlet i typerne i Enneagrammet.

Hos THINK ABOUT IT anvender vi Enneagrammet til i første omgang at træne 3 områder:

 • Selvindsigt
 • Nærvær
 • Relationer

Selvindsigt giver dig en større mulighed for at øge dit nærvær samt styrke dine relationer – både med dig selv og med dem omkring dig.

Udbytte ved at arbejde med Enneagrammet

Der er mange fordele ved at træne nærvær samt at kunne selvobservere og selvkorrigere. Enneagrammet kan hjælpe til dette, og der er derfor stort udbytte ved at kende til Enneagrammet i forbindelse med både private og arbejdsmæssige relationer.

Enneagrammet handler om relationen til os selv og dem omkring os. Alt handler i bund og grund om relationer. Enneagrammet kan hjælpe os til at se, høre, mærke og elske vores nære relationer – ubetinget, ved fx at forstå dem vi holder af, tilgive, være rummelige, bruge vores kompetencer rigtigt, undgå at blive personlige og være fordomsfri overfor andres valg.

Som værktøj, er Enneagrammet også en stor hjælp i forhold til vores kollegaer og medarbejdere. Det er godt at have i baghovedet og kunne bruge, når der opstår pres på arbejdspladsen. Enneagrammet støtter os i fx at forstå dem vi skal arbejde sammen med, være en god kollega, skabe gode arbejdsmæssige relationer, tage ansvar og finde løsninger.

Enneagrammet hjælper os med at forstå den radiokanal, som andre både sender og modtager information på, så vi kan styre vores egen kommunikation. Det er et værktøj til bedre at kunne gennemskue og forstå andres måde at kommunikere på. Du bliver derfor også selv mere tydelig, og du kan ved hjælp af Enneagrammet både forbedre din mundtlige og din skriftlige kommunikation samt blive bedre til både at give og modtage feedback – dette gælder både i private og professionelle relationer.

Tag stikkene hjem

Enneagrammet kan hjælpe dig med at ”tage stikkene hjem”, så du undgår at kræve, at andre skal være på en bestemt måde, for at du har det godt.

Enneagrammet kan give dig en forståelse for, hvorfor du opfører dig, som du gør samt give dig en dybere indsigt i dine motiver.

Hvad er en Enneagramtype

En type er, ifølge den danske ordbog, en kategori af genstande, individer eller fænomener, der har bestemte kendetegn eller egenskaber tilfælles.

Der vil derfor være bestemte kendetegn indenfor de forskellige typer omkring menneskelige kvaliteter, egenfortællinger og motiver.

Med Enneagrammet får du indsigt i 9 forskellige menneskelige kvaliteter, som alle mennesker har.

Det kan være kvaliteter som fx evnen til at bygge nærende relationer, stå op for sine værdier, tage lederskab og skabe det, som skal skabes og fremstå inspirerende overfor andre.

Vi har alle disse kvaliteter som en del af vores personlighed og har udviklet de enkelte kvaliteter i højere eller mindre grad.

Anbefalinger til brug af Enneagrammet

Hos THINK ABOUT IT har vi arbejdet med Enneagrammet siden 1996 og har udarbejdet en række anbefalinger om brugen af Enneagrammet.

Vi har også erfaringer med, hvad der skal til, når du påbegynder din proces med at træne din selvindsigt.

Når du begynder at lære Enneagrammet at kende, kan der være en tendens til at omtale dig selv eller andre som en type.

Men det er blot en måde at gemme sig bag ved typen på, fremfor at anvende indsigter om HVORFOR vi gør som vi gør.

Genvej til selvindsigt

Enneagrammet skal anvendes som genvej til indsigt, fremfor noget vi kan komme til at begrænse os selv og andre med.

Dette gør Enneagrammet:

 1. Beskriver 9 kvaliteter eller kompetencer, som alle mennesker indeholder.
 2. Beskriver hvilken af de 9 kvaliteter eller kompetencer du overforbruger, når du kommer under pres.
 3. Giver dig en ny måde at navigere i virkeligheden på.
 4. Fortæller dig ikke, HVEM du er, men HVAD du gør samt HVORFOR, du gør det, som du gør.
 5. Læres via selvindsigt, og derfor kan ingen andre fortælle dig, hvilken type du er.
 6. Beskriver både ADFÆRD og MOTIVER, og det er motiverne for din adfærd, der afgør hvilken type, du relaterer dig til.
 7. Skal anvendes i en praktisk hverdag, og det er i samspillet med andre, at du lærer at anvende Enneagrammet.
 8. Er neutralt, og der er ikke typer eller kvaliteter/kompetencer, der er bedre end andre.
 9. Don’t fix! Undlad at forklare hvad andre kunne/burde gøre bedre med udgangspunkt i deres type.

Når du begynder at arbejde med Enneagrammet, opstår der hurtigt et ønske om, at finde sin type så hurtigt som muligt.

Husk dog, at Enneagrammet er et værktøj, der guider til selvindsigt, hvorfor ingen type eller underviser kan fortælle dig, hvilken type du mest relaterer dig til.