Enneagram Type 4

Enneagram Type 4

Der er Enneagram type 4 i os alle

Alle mennesker har alle 9 typers menneskelige kvaliteter i sig. Det er derfor helt naturligt, at du kan genkende og have adgang til flere kvaliteter fra mange forskellige typer.

(Læs mere om de 9 typer i Enneagrammet)

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram type 4, er følgende:

 • Er menneske på godt og ondt og kan være der for andre, når livet bliver tungt.
 • Betages af skønheden, det unikke, det originale og det, som får hjertet til at synge af lykke eller smerte.
 • Anvender sin menneskelige intuition og sanselighed til at være i relation med det ægte og virkelige.

Type 4 er den del af os alle, der er dybt fascineret af at være menneske, at få kontakt til sig selv og være tro overfor sit sande jeg.

Video Enneagram Type 4

Se videoen med en kort præsentation af Type 4 i Enneagrammet.

Type 4 repræsenterer en række kvaliteter, som vi alle rummer, og hvis Type 4 er din primære type i Enneagrammet, så vil du i højere grad udtrykke og rumme disse kvaliteter.

Overblik over typen

type 4 enneagrammet

Balanceret eller ubalanceret

Når  du er balanceret i din type, vil du bevidst kunne anvende dine menneskelige kvaliteter og kompetencer. Du vil derfor fremstå på én måde, når du er balanceret og på en anden måde når du er ubalanceret. Det som ofte skifter balancen er graden af pres i din hverdag. Derfor kan man sige, at en presset hverdag kan medføre en ubalanceret måde at opføre sig på.

Balanceret udgave af Enneagram type 4

 • Du vil gennem lune og omsorg udvise stor forståelse for og indsigt i den menneskelige natur.
 • Du vil fremstå original, autentisk og udstråle at være komplet og fuldendt som menneske.
 • Du vil samtidig være fortsat søgende efter det, som også er dig – samt acceptere det, som du måtte finde.

Ubalanceret udgave af Enneagram type 4

 • Du vil være morbid, sortseende og dyster i din selvopfattelse.
 • Du vil fremstå misundelig og utilfreds og fremstille din elendighed og udvise en træthed over tingenes tilstand – eller livet generelt.
 • Du vil fremkalde unødige dramaer og være stærkt kritisk overfor dine nære.

De blinde vinkler for Enneagram Type 4

Blinde Vinkler og Skyggesider - Enneagram Type 4Alle typerne i Enneagrammet har deres blinde vinkler eller skyggesider. De blinde vinkler er således områder af os selv, som vi af en eller anden grund ikke er i stand til at se eller som vi ikke ønsker at komme i kontakt med.

I en professionel sammenhæng er arbejdet med de blinde vinkler afgørende for den gode ledelse og det gode teamarbejde.

Psykologien bag ved de blinde vinkler eller skyggesiderne er den, at alle andre end os selv kan se, at der er forhold, som vi ikke vil acceptere om os selv. Det kan både blive upassende og pinligt, hvis vi ikke ser os selv præcist nok, og det skaber grobund for mistillid og utryghed.

Type 4 og kernekompetencer

Type 4 har naturligvis mange flere kernekompetencer end nedenstående, men oversigten herunder viser en række klassiske kompetencer, der både udtrykkes på en balanceret måde og en ubalanceret måde.

Balanceret kernekompetence Ubalanceret kernekompetence
Emotionel Dramatisk
Karismatisk Lunefuld
Menneskelig Deprimeret
Personlig Selvoptaget
Æstetisk Uproduktiv

Typisk vil Type 4 være den emotionelle, dramatiske, følsomme type, der formodentlig er den stærkeste – rent menneskeligt – af alle typerne i Enneagrammet.

Enneagram type 4 og motiver

Hovedmotivet for type 4 er at være original og autentisk samt at udleve en tydelig identitet.

Strategierne er, at fremstå anderledes og skæv samt at være i kontakt med dine følelser. Strategierne er også at udtrykke sig personligt, undersøge hvem du er samt at anvende intuition og sanselighed.

SuperEgo-beskeder og type 4

”Jeg er god eller ok, når jeg er i kontakt med mit indre univers og følelser, er tro og ægte overfor mit indre univers, lytter til mine følelsers betydning samt udtrykker det, som er ægte for mig.”

Type 4’s gave

 • Personlig ægthed
 • Medlidelse
 • Skønhed

Links

Klik her for at tage en gratis Enneagram test

Klik her for at læse alle artiklerne om Type 4 på vores blog

Klik her for at se de videoerne om Type 4

Klik her for at lytte til podcast om Type 4