Enneagram Type 2

Enneagram Type 2

Der er Enneagram Type 2 i os alle

Alle mennesker har alle 9 typers menneskelige kvaliteter i sig. Det er derfor helt naturligt, at du kan genkende og have adgang til flere kvaliteter fra mange forskellige typer.

(Læs om alle 9 Enneagramtyper her)

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram type 2, er følgende:

 • Tjekker ind hos andre for at høre, om de er ok, og om der er noget, som man kan hjælpe til med.
 • Ønsker at være forbundet, være i relationer, betyde noget for hinanden. Kender til vigtigheden ved at være i relation med sig selv og andre mennesker.
 • Er opmærksom på andre, tager sig af andre og rækker ud med venlighed og omsorg.
 • Vil gerne gøre en forskel for andre af et godt hjerte. Ønsker ikke at modtage noget til gengæld.

Type 2 er den del af os alle, der af et godt hjerte udviser omsorg og empati og interesserer sig for andre og som tager vare på sig selv, for at have kapaciteten til at tage vare på andre.

Video Enneagram Type 2

Se videoen med en kort præsentation af Type 1 i Enneagrammet.

Type 2 repræsenterer en række kvaliteter, som vi alle rummer, og hvis Type 2 er din primære type i Enneagrammet, så vil du i højere grad udtrykke og rumme disse kvaliteter.

Overblik over typen

type 2 enneagrammet

Balanceret eller ubalanceret

Når  du er balanceret i din type, vil du bevidst kunne anvende dine menneskelige kvaliteter og kompetencer. Du vil derfor fremstå på én måde, når du er balanceret og på en anden måde når du er ubalanceret. Det som ofte skifter balancen er graden af pres i din hverdag. Derfor kan man sige, at en presset hverdag kan medføre en ubalanceret måde at opføre sig på.

Balanceret udgave af Enneagram type 2

 • Du vil relatere til andre mennesker og sikre dig, at andre har det godt.
 • Du vil fremstå imødekommende, omsorgsfuld og nysgerrig på andre.
 • Du vil samtidig være i balance med dig selv og inspirere andre til at leve ud fra deres værdier, passioner og ønsker.

Ubalanceret udgave af Enneagram type 2

 • Du vil tilsidesætte dine egne behov og indtage martyrrollen.
 • Du vil fremstå anklagende, manipulerende og lukke af for dine relationer for at straffe andre.

De blinde vinkler for Enneagram Type 2

Blinde Vinkler og Skygger - Type 2Alle typerne i Enneagrammet har deres blinde vinkler eller skyggesider. De blinde vinkler er således områder af os selv, som vi af en eller anden grund ikke er i stand til at se eller som vi ikke ønsker at komme i kontakt med.

I en professionel sammenhæng er arbejdet med de blinde vinkler afgørende for den gode ledelse og det gode teamarbejde.

Psykologien bag ved de blinde vinkler eller skyggesiderne er den, at alle andre end os selv kan se, at der er forhold, som vi ikke vil acceptere om os selv. Det kan både blive upassende og pinligt, hvis vi ikke ser os selv præcist nok, og det skaber grobund for mistillid og utryghed.

Type 2 og kernekompetencer

Type 2 har naturligvis mange flere kernekompetencer end nedenstående, men oversigten herunder viser en række klassiske kompetencer, der både udtrykkes på en balanceret måde og en ubalanceret måde.

Balanceret kernekompetenceUbalanceret kernekompetence
GivendeOpofrende
HengivendeSelvforglemmende
KærligDesperat
OmsorgsfuldBehagesyg
RelaterendeSmigrende

Typisk vil Type 2 være opmærksom på andre og have svært ved at lukke ned for denne opmærksomheds-radar.

Enneagram type 2 og motiver

Hovedmotivet er at være i relation med andre, være elsket eller værdig at elske.

Strategierne er at være imødekommende, empatisk, omsorgsfuld, indlevende, påskønnende, opmuntrende, attraktiv, givende og uselvisk.

SuperEgo-beskeder og type 2

”Jeg er god eller ok, når jeg fornemmer andres humør og behov. Jeg er også god nok, når jeg gør mit for at støtte og hjælpe andre, og når jeg tilsidesætter mine egne behov og er uselvisk.”

Type 2’s gave

 • Omsorgsfuld
 • God til at relatere
 • Empatisk

Links

Klik her for at tage en gratis Enneagram test

Klik her for at læse alle artiklerne om Type 2 på vores blog

Klik her for at se de videoerne om Type 2

Klik her for at lytte til podcast om Type 2