Enneagram Type 8

Enneagram Type 8

Der er Enneagram type 8 i os alle

Alle mennesker har alle 9 typers menneskelige kvaliteter i sig. Det er derfor helt naturligt, at du kan genkende og have adgang til flere kvaliteter fra mange forskellige typer.

(Læs mere om de 9 typer i Enneagrammet)

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram type 8, er følgende:

 • Udtrykker sin naturlige kraft, styrke og energi.
 • Forbinder sig med naturen, det naturlige, det simple, det utildækkede og det sanselige.
 • Træder uden tøven direkte ind i kampen (med døden til følge).
 • Påtager sig dedikeret byrden eller ansvaret.

Type 8 er den del af os alle, der træder ind i sin naturlige og medfødte styrke. Det handler om at stå op for sine værdier, sætte grænser og kæmpe for dem og det, som er vigtigt. Der er også forståelse for, at naturen er et vigtigt sted at samle energi og visdom.

Video Enneagram Type 8

Se videoen med en kort præsentation af Type 8 i Enneagrammet.

Type 8 repræsenterer en række kvaliteter, som vi alle rummer, og hvis Type 8 er din primære type i Enneagrammet, så vil du i højere grad udtrykke og rumme disse kvaliteter.

Overblik over typen

type 8 enneagrammet

Balanceret eller ubalanceret

Når  du er balanceret i din type, vil du bevidst kunne anvende dine menneskelige kvaliteter og kompetencer. Du vil derfor fremstå på én måde, når du er balanceret og på en anden måde når du er ubalanceret. Det som ofte skifter balancen er graden af pres i din hverdag. Derfor kan man sige, at en presset hverdag kan medføre en ubalanceret måde at opføre sig på.

Balanceret udgave af Enneagram type 8

 • Du vil være den stærke, robuste og modige repræsentant for lederskabet.
 • Du vil fremstå retfærdig, indlevende, nænsom – samtidig med at du er håndfast, urokkelig og utvetydig.
 • Du vil samtidig passe på og beskytte dem, du holder af.

Ubalanceret udgave af Enneagram type 8

 • Du vil være dominerende, truende og arrig.
 • Du vil fremstå som om, hele verden er din fjende, og at hverdagen er en kamp.
 • Du mener, at det er nødvendigt at presse andre, udfordre andre eller tilintetgøre andre.

De blinde vinkler for Enneagram Type 8

Blinde Vinkler og Skyggesider - Enneagram Type 8Alle typerne i Enneagrammet har deres blinde vinkler eller skyggesider. De blinde vinkler er således områder af os selv, som vi af en eller anden grund ikke er i stand til at se eller som vi ikke ønsker at komme i kontakt med.

I en professionel sammenhæng er arbejdet med de blinde vinkler afgørende for den gode ledelse og det gode teamarbejde.

Psykologien bag ved de blinde vinkler eller skyggesiderne er den, at alle andre end os selv kan se, at der er forhold, som vi ikke vil acceptere om os selv. Det kan både blive upassende og pinligt, hvis vi ikke ser os selv præcist nok, og det skaber grobund for mistillid og utryghed.

Type 8 og kernekompetencer

Type 8 har naturligvis mange flere kernekompetencer end nedenstående, men oversigten herunder viser en række klassiske kompetencer, der både udtrykkes på en balanceret måde og en ubalanceret måde.

Balanceret kernekompetenceUbalanceret kernekompetence
AutoritærArrogant
EmpoweringKontrollerende
EnergiskVoldsom
Solid klippeUrokkelig
ÆrligProvokerende

 

Typisk vil Type 8 teste andres tillid og loyalitet og være den sande beskytter, når tilliden er på plads. Samtidig vil du have brug for at komme af med den energi, og der er som regel kun en speeder eller en bremse.

Enneagram type 8 og motiver

Hovedmotivet er at være i kontrol med forhold, der har med dig selv at gøre.

Strategierne er vilje, beslutsomhed, kontrol, dominans, straf, afvisning, udelukkelse, provokation, fairness, beskyttelse og retfærdighed.

SuperEgo-beskeder og type 8

”Jeg er god eller ok, når jeg er stærk, robust, kan klare mig selv, står op for mig selv, får det sidste ord, sikrer mig at ingen bestemmer over mig samt beskytter dem, der er mig nærmest.”

Type 8’s gave

 • Mod (herunder også meningers mod)
 • Styrke, kraftfuldhed og energi.
 • Lidenskab

Links

Klik her for at tage en gratis Enneagram test

Klik her for at læse alle artiklerne om Type 8 på vores blog

Klik her for at se de videoerne om Type 8

Klik her for at lytte til podcast om Type 8