Enneagram Type 9

Enneagram Type 9

Der er type 9 i os alle

Alle mennesker har alle 9 typers menneskelige kvaliteter i sig. Det er derfor helt naturligt, at du kan genkende og have adgang til flere kvaliteter fra mange forskellige typer.

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram type 9, er følgende:

 • Går en tur i andres sko og oplever verden fra andres perspektiv.
 • Er rolig, venlig og imødekommende og byder alle velkommen.
 • Søger at få det hele til at passe sammen og falde på plads.
 • Er som en alkymist – får tingene til at smelte sammen.

Type 9 er den del af os alle, der skaber ro ved at træde ind i stormens øje og se tingene, som de er. Enneagram type 9 binder alle ender sammen og skaber løsninger for forløsninger og vil hellere prioritere at skabe plads til alle end at forfordele de få.

Overblik over typen

type 9 enneagrammet

Balanceret eller ubalanceret

Når  du er balanceret i din type, vil du bevidst kunne anvende dine menneskelige kvaliteter og kompetencer. Du vil derfor fremstå på én måde, når du er balanceret og på en anden måde når du er ubalanceret. Det som ofte skifter balancen er graden af pres i din hverdag. Derfor kan man sige, at en presset hverdag kan medføre en ubalanceret måde at opføre sig på.

Balanceret udgave af Enneagram type 9

 • Du vil være den altomfavnende, rolige og forstående.
 • Du vil fremstå afslappet, stabil, dynamisk og uafhængig.
 • Du vil samtidig have fundet din vægtige stemme, både når du taler, og når der skal stemmes, samtidig med at du vil stå på den rette kurs i tilværelsen og følge din indre plan.

Ubalanceret udgave af Enneagram type 9

 • Du vil være passiv og konfliktsky.
 • Du vil fremstå ligeglad, passiv/aggressiv, fastlåst, og du vil trække dig, håbe på at det hele bliver godt igen, og at alle problemerne går over af sig selv.
 • Du vil være til stede, men uden at være i relation med det eller dem omkring dig.

Type 9 og kernekompetencer

Type 9 har naturligvis mange flere kernekompetencer end nedenstående, men oversigten herunder viser en række klassiske kompetencer, der både udtrykkes på en balanceret måde og en ubalanceret måde.

Balanceret kernekompetence Ubalanceret kernekompetence
Afventende Dvask
Balancerende Passiv
Forbundet Afhængig
Harmoniskabende Apatisk
Rummelig Utroværdig

 

Typisk vil Type 9 være aktiv og engageret og forsøge at få alle ender til at mødes og anvender sin venlighed, rummelighed og godmodighed til at skabe en rolig og balanceret situation.

Enneagram type 9 og motiver

Hovedmotivet er at undgå at blive smidt ud af fællesskabet.

Strategierne er at skabe balance, ro, rummelighed og forbindelse ved at afstemme værdier med andre. Det er også at være opmærksom på ikke at fylde for meget eller at sige noget, der allerede er sagt.

SuperEgo-beskeder og type 9

”Jeg er god eller ok, når jeg er rolig og fattet, lader tingene gå over af sig selv, søger det behagelig og flow-agtige, inddrager andre og lever mig ind i andre situation.”

Type 9’s gave

 • Se andres perspektiv
 • Ro og balance
 • Inklusion

Links

Klik her for at læse alle artiklerne om Type 9 på vores blog

Klik her for at se de videoerne om Type 9

Klik her for at lytte til podcast om Type 9

>