Enneagram Type 3

Enneagram Type 3

Der er Enneagram type 3 i os alle

Alle mennesker har alle 9 typers menneskelige kvaliteter i sig. Det er derfor helt naturligt, at du kan genkende og have adgang til flere kvaliteter fra mange forskellige typer.

(Læs mere om de 9 typer i Enneagrammet)

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram type 3, er følgende:

 • Skaber, konstruerer, udfører og gennemføre opgaver til gavn for andre.
 • Følger sit hjerte, kald, passion eller længsel med ihærdighed, effektivitet, målrettethed og i relation med sine omgivelser.
 • Udlever gennem sin ”being” sin ”doing”. Lægger sjæl og nærvær i opgaver – lige fra det at lave mad til at drive internationale virksomheder.

Type 3 er den del af os alle, der skaber værdi gennem arbejdsomhed, målrettethed, effektivitet og produktivitet.

Video Enneagram Type 3

Se videoen med en kort præsentation af Type 3 i Enneagrammet.

Type 3 repræsenterer en række kvaliteter, som vi alle rummer, og hvis Type 3 er din primære type i Enneagrammet, så vil du i højere grad udtrykke og rumme disse kvaliteter.

Overblik over typen

type 3 enneagrammet

Balanceret eller ubalanceret

Når  du er balanceret i din type, vil du bevidst kunne anvende dine menneskelige kvaliteter og kompetencer. Du vil derfor fremstå på én måde, når du er balanceret og på en anden måde når du er ubalanceret. Det som ofte skifter balancen er graden af pres i din hverdag. Derfor kan man sige, at en presset hverdag kan medføre en ubalanceret måde at opføre sig på.

Balanceret udgave af Enneagram type 3

 • Du vil løse opgaver eller projekter, som skaber værdi for andre.
 • Du vil fremstå autentisk, arbejdsom og pragmatisk.
 • Du vil samtidig opleve den ægte glæde og lykke – fremfor glæden eller lykken ved at nå mål, som andre beundrer.

Ubalanceret udgave af Enneagram type 3

 • Du vil sikre dig, at du kommer i mål og glemmer at nyde vejen til målet.
 • Du vil fremstå kamæleonagtig og glat.
 • Menneskene omkring dig vil du betragte som ressourcer, der enten hjælper dig med at komme i mål eller objekter, der står i vejen for dig.

De blinde vinkler for Enneagram Type 3

Instagram - Blinde Vinkler og Skygger - Enneagram Type 3Alle typerne i Enneagrammet har deres blinde vinkler eller skyggesider. De blinde vinkler er således områder af os selv, som vi af en eller anden grund ikke er i stand til at se eller som vi ikke ønsker at komme i kontakt med.

I en professionel sammenhæng er arbejdet med de blinde vinkler afgørende for den gode ledelse og det gode teamarbejde.

Psykologien bag ved de blinde vinkler eller skyggesiderne er den, at alle andre end os selv kan se, at der er forhold, som vi ikke vil acceptere om os selv. Det kan både blive upassende og pinligt, hvis vi ikke ser os selv præcist nok, og det skaber grobund for mistillid og utryghed.

Type 3 og kernekompetencer

Type 3 har naturligvis mange flere kernekompetencer end nedenstående, men oversigten herunder viser en række klassiske kompetencer, der både udtrykkes på en balanceret måde og en ubalanceret måde.

Balanceret kernekompetenceUbalanceret kernekompetence
 AmbitiøsFantast
 OriginalSelviscenesættende
 PragmatiskKamæleonagtig
 RealistiskDistanceret
 SelvkørendeSelvtilstrækkelig

Typisk vil Type 3 være arbejdsbien, der kan have svært ved at være til stede uden at tænke på (og identificere sig med) sit arbejde eller sine projekter.

Enneagram type 3 og motiver

Hovedmotivet er at være anerkendt og betyde noget – eller være værdifuld.

Strategierne er at vinde, komme i mål, være synligt den bedste, optimere, være effektiv og produktiv samt sikre dig positiv omtale eller anerkendelse.

SuperEgo-beskeder og type 3

“Jeg er god eller ok, når jeg vinder, kommer i mål, er excellent, får tydelig anerkendelse for mine resultater, udviser målbare resultater, er effektiv og produktiv og hurtigt finder en pragmatisk løsning”.

Type 3’s gave

 • Arbejdsom
 • Udlever sit kald
 • Nærværende i opgaven

Links

Klik her for at tage en gratis Enneagram test

Klik her for at læse alle artiklerne om Type 3 på vores blog

Klik her for at se de videoerne om Type 3

Klik her for at lytte til podcast om Type 3