Enneagram typer

Ennegramtyperne

 

Enneagram typer og kompetencer

Med Enneagrammet får du indsigt i 9 forskellige Enneagram typer og dermed en samling menneskelige kvaliteter eller kompetencer, som alle mennesker har, og Enneagrammet beskriver hvilken af de 9 kvaliteter eller kompetencer, du overforbruger, når du kommer under pres. Hver af de 9 Enneagram typer repræsenterer unikke menneskelige kvaliteter, der i deres særlige kombination og sammensætning kommer til et individuelt udtryk hos dig og dem omkring dig.

Det kan være kvaliteter som fx evnen til at bygge nærende relationer, stå op for sine værdier, tage lederskab og skabe det, som skal skabes og fremstå inspirerende overfor andre.

Vi har alle disse kvaliteter som en del af vores personlighed og har udviklet de enkelte kvaliteter i højere eller mindre grad.

Enneagrammet skal anvendes som genvej til indsigt, fremfor noget vi kan komme til at begrænse os selv og andre med.

De 9 personlighedstyper

Herunder kan du læse om de 9 personlighedstyper i Enneagrammet. Hver type har en række unikke kendetegn, hvor det er typens motiv du skal lede efter for at opdage din primære type. Husk på, at vi alle kan anvende alle 9 typers måde at opføre os på for at få indfriet de underliggende motiv.

Ennegram Type 1

En balanceret type 1 vil støtte andre ved at være hjælpsom, informativ og realistisk.

Ennegram Type 2

En balanceret type 2 vil vil relatere til andre mennesker og sikre sig, at andre har det godt.

Ennegram Type 3

En balanceret type 3 vil løse opgaver eller projekter, som skaber værdi for andre.

Ennegram Type 4

En balanceret type 4 vil gennem lune og omsorg udvise stor forståelse for og indsigt i den menneskelige natur.

Ennegram Type 5

En balanceret type 5 vil fordybe og specialisere sig, og undersøge, hvordan tingene virkelig hænger sammen.

Ennegram Type 6

En balanceret type 6 vil være udtryksfuld, frygtløs, udholdende, tro, modig og stole på sin egen dømmekraft.

Ennegram Type 7

En balanceret type 7 vil være energifyldt, munter, påskønnende og være rummelig overfor andres idéer.

Ennegram Type 8

En balanceret type 8 vil være den stærke, robuste og modige repræsentant for lederskabet.

Ennegram Type 9

En balanceret type 9  vil være den altomfavnende, rolige, forstående og have fundet sin vægtige stemme.

Danmarks mest anvendte Enneagramtest

Der er mange måder at opdage sin type på, og en af dem er ved at tage en test. Resultatet af en test er naturligvis ikke den endegyldige sandhed, men det giver en god indikation på, hvilke Enneagramtyper du primært kan relatere dig til.

Klik her for at læse mere om hvordan du anvender testen

Når du tager en Enneagramtest hos THINK ABOUT IT kan du vælge mellem forskellige rapporter, der levere forskellige grader og dybder af resultater. Som den eneste Enneagramtest på markedet, vil du også modtage en beskrivelse af din blinde Enneagram type, og dermed få en dybere forståelse for hvorfor en af typerne trækker dig ned eller holder dig tilbage.

Undersøg Enneagrammet og find din type

 • Forhold dig nysgerrigt til, hvilken type du relaterer dig til.
 • Se efter motiverne bag din adfærd fremfor at tro, at det er din adfærd og måde at være på, der har noget med typen at gøre.
 • Undersøg dine kernekompetencer, idet du vil overforbruge dine kernekompetencer, når du er under pres, hvilket kan give dig et praj om din type.
 • Tag forskellige tests og prøv at tage testen, mens din kæreste sidder sammen med dig. Få en snak om dine valg, mens du tager testen. Brug både online-tests og selv-tests (på papir).
 • Find nogen du kan træne sammen med, idet fase 2 med at acceptere det, du opdager om dig selv, kan være både provokerende og frustrerende.
 • Undersøg markedet for udbydere af foredrag, kurser og workshops inden for Enneagrammet og besøg forskellige udbydere, indtil du finder den tilgang og tone, der passer dig. Stil eventuelt dig selv spørgsmålet ”Ligner underviseren én, der tager sin egen medicin?”
 • Eksperimenter med ”blended learning”, der kombinerer traditionel træning i et kursuslokale med fx online læring, læringsfællesskaber, online portaler, internationale gæster specialister etc.
 • Genopfrisk din viden om Enneagrammet. Vi tager normalt kun 10% med fra et kursus, afhængigt af, hvor vi er i livet, vores modenhed overfor personlig udvikling, vores nære relationer etc. Du vil med garanti opdage noget nyt på selv et grundkursus. Lærerkræfterne har også have udviklet sig og kan som regel byde på nye brugbare indsigter og erfaringer.
 • Træn dig selv i at opdage dine triggere. Dette vil hjælpe dig med løbende at holde din nysgerrighed og dit nærvær skarp.
 • Find på måder, hvorpå du kan give tilbage til andre, så graden af selvindsigt løbende øges. Træn din egen indsigt i samt brug af Enneagrammet.
 • Bliv ikke værktøjsblind, hvor alt pludselig kan forklares med Enneagrammet.

Hvad sker der, når du finder din Enneagramtype?

Når du finder din type i Enneagrammet, vil du stå med en dybere indsigt i, hvorfor du opfører dig som du gør. Fordi vi alle sammen rummer alle 9 typer, vil du dermed også have en fornemmelse for, hvorfor andre opfører sig på en anden måde end du selv. Lidt afhængig af din primære type, vil du enten blive rolig og forsikret, uroligt og usikker eller provokeret og frustreret. Der er derfor ingen entydig beskrivelse af, hvad der vil ske, når du finder din ’tilhørssted’ i Enneagrammet.

Enneagramtyperne forklarer om de menneskelige kapaciteter

De fleste oplever en fornyet lyst til at arbejde videre med beskrivelserne, anvisningerne og indsigterne i Enneagrammet, og mange erfarer at Enneagrammet til at starte med er en fantastiske beskrivelse af den menneskelige natur. Når du har arbejdet med Enneagrammet et stykke tid, vil du sikkert få på fornemmelse, at der ‘ligger noget gemt’ bag ved din type. At typen blot beskytter en del af din personlighed, og at du har lyst og mod på at opdage noget mere af dig selv. Dette videre arbejde med dig selv, kræver mere fordybelse, længere tid, en masse tålmod samt lysten og evnen til at opdage de menneskelige egenskaber, der skaber ‘dit fulde dig’. Når du får færten af denne mulighed, vil du undersøge begreber som autenticitet, bevidsthed, integration og kald.

F.A.Q.’s – Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en Enneagram type egentlig?

En type i Enneagrammet er en samling handlinger, mønstre, strukturer etc. som du gør så ofte, at det er blevet ”typisk dig”. Det kan være, at du typisk ønsker at gøre tingene ordentligt og korrekt, at du typisk gerne vil i gang med dine opgaver og undgå at spilde din tid, eller du typisk har brug for at fordybe dig og specialisere dig, før du udtaler dig om emner af stor vigtighed.

Disse typiske måder at handle på, handler også om typiske måder at føle på (eller opfatte sig selv på) samt at tænke på. Du kan derfor have typiske opfattelser af dig selv, som være den ansvarsfulde, den rummelige, den ordentlige, den grundige, den lyttende etc. og du kan have typiske tanker som fx, at man skal yde før man kan nyde, at man taber alle de kampe man ikke deltager i, at der altid er noget positivt at finde i enhver krise etc.

Alle disse typiske måder at handle på, føle på og tænke på er samlet til typer i Enneagrammet. Så når du finder din type, vil du have fundet den måde du typisk er på i de fleste situationer.

Der er mange subtile nuancer i Enneagrammet, hvorfor der ikke kun findes ni slags mennesker. Hver af typerne udtrykker sig forskelligt afhængig af den situation de befinder sig i, som fx opgaveløsning, feedback, kriser, sorg, parforhold, pressede situationer generelt, samspillet med andre, i magtpositioner etc. De mange årtier Enneagrammet er studeret og dokumenteret har bragt et rigt ordforråd omkring hvad en type står for, hvordan man arbejder med sin type, hvordan typerne arbejder sammen etc.

Alle disse typiske måder at handle på, føle på og tænke på er samlet til typer i Enneagrammet. Så når du finder din type, vil du have fundet den måde du typisk er på i de fleste situationer.Der er mange subtile nuancer i Enneagrammet, hvorfor der ikke kun findes ni slags mennesker. Hver af typerne udtrykker sig forskelligt afhængig af den situation de befinder sig i, som fx opgaveløsning, feedback, kriser, sorg, parforhold, pressede situationer generelt, samspillet med andre, i magtpositioner etc. De mange årtier Enneagrammet er studeret og dokumenteret har bragt et rigt ordforråd omkring hvad en type står for, hvordan man arbejder med sin type, hvordan typerne arbejder sammen etc.

Kan man være mere end én type i Enneagrammet?

Hver af de ni typer i Enneagram repræsenterer en række menneskelige kvaliteter og egenskaber, som vi alle rummer. Vi kan alle følger regler og se værdier i struktur og orden, som Type 1, vi kan alle træde til og hjælpe dem, der har brug for det, som Type 2, vi kan alle manifestere og løse opgaver som Type 3 og så videre. Så på en måde kan man sige, at man rummer alle typerne, men der vil være netop én af typerne, du mest har som omdrejningspunkt for den måde du er på i verden.

Man taler derfor om, at du relaterer dig mest til én af typerne, hvilket kaldes din primære type. Du kan også have en vinge-type, der vil være en af dine nabo-typer, som også i nogen grad kan påvirke din måde at navigere på i verden. Du har også en type, der er blind, også kaldet din blinde Enneagram type, der er den af typerne, som du kan se dig selv mindst i, og som du dermed ikke har så stor en relation til.

Kan man skifte type i Enneagrammet?

Nej er det korte svar. Vi skifter ikke type i Enneagrammet. Der kan være tilfælde, hvor du i mange år har set dig selv som en bestemt type, og så senere finder ud af at du har taget fejl. Det betyder ikke, at du skifter type. Det betyder blot, at du er blevet klogere på dig selv og har opbygget en mere præcis og nuanceret relation til typerne i Enneagrammet.

Det at blive klogere på sig selv, og opdage at man hører mere til i en anden Enneagram type end man tidligere havde troet, opstår ofte når du begynder at lære mere om Instinkterne, De Blinde Vinkler / Blind Spot samt de lektier, som hver af typerne med fordel kan tage til sig.