Enneagram Type 6

Enneagram Type 6

Der er type 6 i os alle

Alle mennesker har alle 9 typers menneskelige kvaliteter i sig. Det er derfor helt naturligt, at du kan genkende og have adgang til flere kvaliteter fra mange forskellige typer.

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram type 6, er følgende:

 • Vil gerne tage lederskab og guide os den sikre vej mod et meningsfuldt mål.
 • Træder ind i netop de udfordringer, der eksisterer, og tager lederskabet.
 • Ved, hvad man kan have tillid til, og hvordan finder vi vejen frem. Går forrest.
 • Bidrager til tryghed, stabilitet og forudsigelighed.

Type 6 er den del af os alle, der læser omverden korrekt og som modigt træder ind i de væsentlige udfordringer.

Overblik over typen

type 6 enneagrammet

Balanceret eller ubalanceret

Når  du er balanceret i din type, vil du bevidst kunne anvende dine menneskelige kvaliteter og kompetencer. Du vil derfor fremstå på én måde, når du er balanceret og på en anden måde når du er ubalanceret. Det som ofte skifter balancen er graden af pres i din hverdag. Derfor kan man sige, at en presset hverdag kan medføre en ubalanceret måde at opføre sig på.

Balanceret udgave af Enneagram type 6

 • Du vil være udtryksfuld, frygtløs, udholdende og tro.
 • Du vil fremstå modig, velmenende og stole på din egen dømmekraft.
 • Du vil samtidig udvise lederskab og tage andre med på projekter, som har stor betydning for mange.

Ubalanceret udgave af Enneagram type 6

 • Du vil være fastlåst i din måde at se tingene og dybt optaget af et bestemt projekt eller bevægelse.
 • Du vil fremstå fanatisk, irrationel og modstræbende.
 • Der er også stor sandsynlighed for, at du vil være mere loyal overfor dine opgaver end overfor dine nære.

Type 6 og kernekompetencer

Type 6 har naturligvis mange flere kernekompetencer end nedenstående, men oversigten herunder viser en række klassiske kompetencer, der både udtrykkes på en balanceret måde og en ubalanceret måde.

Balanceret kernekompetence Ubalanceret kernekompetence
Ansvarlig Desperat
Beslutsom Dominerende
Grundig Fanatisk
Loyal skeptisk Træg
Projektorienteret Kontrollerende

Typisk vil Type 6 have behov for eksterne referencer og derfor have brug for at inddrage andre og spørge ind til andres mening eller vurdering. Det er bare ikke sikkert, at Type 6 bruger andres kommentarer.

Enneagram type 6 og motiver

Hovedmotivet er at være sikker og at sikre, at det hele nok skal gå.

Strategierne er grundighed, påpasselighed, fornuft, loyalitet, forberedelse, projektstyring og det at være forudseende og skeptisk.

SuperEgo-beskeder og type 6

”Jeg er god eller ok, når jeg stiller spørgsmål ved beslutningerne, sikrer at det ikke går helt galt, er forberedt, undersøgende og praktisk og har en plan eller gennemtænkt proces.”

Type 6’s gave

 • Lederskab
 • Forudsigelighed
 • Fællesskab/Community

Links

Klik her for at læse alle artiklerne om Type 6 på vores blog

Klik her for at se de videoerne om Type 6

Klik her for at lytte til podcast om Type 6

>