Omdrejningspunkt i teamudvikling med Enneagrammet

Teamudvikling - med Enneagrammet om omdrejningspunkt

Det er ofte forskellighederne i teamet, der er teamets styrke. Men det kan også være forskellighederne, der skaber misforståelser, problemer eller kriser. Når alle i teamet har en større forståelse for de 9 menneskelige motivationsprofiler, vil teamet styrke kommunikationen, trygheden og handlekraften.

Denne workshop fokuserer på udviklingen af teamet og tager udgangspunkt i de 9 motivationsprofiler, som er beskrevet i Enneagrammet. Det er som sådan ikke en workshop i at forstå og træne selve Enneagrammet, men en workshop der har et særligt øje på emner som fx:

 • Forstå hvordan du motiveres og bliv bedre til at modtage feedback, løse opgaver sammen med andre, der motiveres af noget andet samt kommunikere mere præcist for at undgå misforståelser og spildtid.
 • Forstå hvordan dine kolleger motiveres, så du kan spille dem gode, give dem brugbar feedback og opmuntre dem, når tingene pludselig bliver pressede eller store forandringer melder sig.
 • Forstå hvordan dynamikken påvirker samarbejdet typerne i mellem, og undgå de største faldgruber i samarbejdet.
 • Forstå hvordan pres, forandringer og kompleksitet på en psykologisk måde provokerer eller skaber udfordringer for os mennesker og hvordan man håndtere sådanne situationer sammen.
 • Forstå hvordan man i et team udvikler niveauet af tillid og tryghed, som dermed over tid vil gøre det muligt, at tage nogle af de samtaler, der er lidt vanskelig at komme i gang med.

Enneagrammet er et utroligt stærkt værktøj i forbindelse med teamudviklingen, og hos THINK ABOUT IT har vi taget brugen af Enneagrammet til det næste niveau. Det betyder, at du som kunde ikke kun får en fantastisk workshop til teamet, men i højere grad køber en workshop, der indgår i den naturlige udvikling af teamet.

Du vil blandt modtage følgende:

 • Effektiv teamworkshop. Vi modtager mellem 4 og 5 stjerner ud af 5 mulige på alle vores teamworkshops, og vi leverer gerne referencer på opfordring. Det kunderne værdsætter især, er det indledende interview, hvor vi sammen undersøger, hvordan workshoppen kan indgå som et naturligt udviklingselement i teamet – uanset om målet primært er at træne specifikke færdigheder eller mere have præg af en social workshop med fokus på at lære hinanden at kende.
 • Indledende interview. Det indledende interview anvender vi til at drøfte, hvordan teamworkshoppen kan indgå i de initiativer, som der allerede er igangsat. Dette kan være værdi-arbejde, personlige udviklingsplaner, nye strategier, onboardning af nye kolleger etc.
 • Kursus materiale svarende til 280 bogsider. Alle deltagere modtager et sæt kursus materialer i A4-format, der svarer til 280 bogsider. Materialet leveres i elektronisk form, så deltagerne hurtigt kan søge rundt i dokument og finde nyttige svar på fx kommunikation til et bestemt type.
 • Motivationsprofil. Alle deltagere modtager en type-test med en beskrivelse af deres profil samt gode råd til samarbejdet, herunder opgaveløsning, feedback og kommunikationen.
 • Interviewkort. Hvis teamworkshoppen forløber over mindst 2 dage, vil alle deltagere modtage et sæt interviewkort, der efterfølgende kan anvendes ved møder og andre arrangementer, hvor teamet har lyst til at arbejde videre med teamudviklingen. Kortene fokuserer både på de enkelte typer samt på de dynamikker der findes i et team.
 • Udviklingsplan. Hvis teamworkshoppen forløber over mindst 2 dage, vil teamet også gennemføre en team-test, der viser hvor i teamets udviklingsfaser teamet befinder sig. Dette vil give alle deltagere en oplevelse af at have et klart startsted for teamudviklingen og en ide om, hvor man sammen kan komme hen. Udviklingsplanen indeholder også forslag til kompetenceudvikling for teamlederen og teamdeltagerne.

Vi tror, at alle i teamet har ansvaret for at udvikle teamet. Det er altså ikke blot lederen, der skal drive en teamudvikling, men hele teamet og derfor lægger vi vægt på, at alle opnår den fornødne indsigt til efterfølgende, at kunne foretage valg, der på en positiv måde støtter det samlede team.

Kontakt os for mere information via kontaktformularen på siden eller på info@thinkaboutit.dk