Typerne i Enneagrammet

Brug alle typerne i din personlige udvikling udgave2

DELTAG PÅ DANMARKS MEST OMFATTENDE GRUNDKURSUS I ENNEAGRAMMET

Typerne i Enneagrammet – Brug alle typerne i din personlige udvikling

Dette Enneagramkursus foregår online med LIVE undervisning, og er en serie af workshops, som enten kan tages enkeltvis eller samlet. Det udgør et helt nyt og anderledes grundkursus i Enneagrammet, hvor du vil træne hver eneste Enneagramtype i detaljer.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på alle dagene, vil du kunne se modulerne efterfølgende idet alt optages. Du har naturligvis adgang til alt materialet i 12 måneder, så du kan genbesøge det så ofte du har lyst.

Klik her for at se datoer for denne kursusrække

Du vil lære alt det basale om typens motiver, drivere og livstemaer. Du vil forstå, hvordan den enkelte type er skabt i de unge år og hvordan mønstre i kroppen, følelserne og tanker former det unge menneske ind i en type.

Du træner din forståelse af, hvor typen sidder fast i bestemte overbevisninger og antagelser, hvorfor typen har særlige aversioner og frustrationer og du vil lære at arbejde med disse dybe drivere og mønstre for hver enkelt type.

Ved at mestre alle typerne hos dig selv – og ikke blot din primære type – vil du udvikle nye strategier, som normalt er skjult for dig og din primære type. Du vil få en dybere indsigt i typerne, der styrker dit møde med andre mennesker i deres primære type. En stor del af undervisningen vil lægge sig op ad den måde Enneagrammet oprindeligt blev undervist på af de tidlige mestre i Enneagrammet, hvor vi ser på alle typerne i det enkelte menneske og ikke blot den primære.

Du får indsigt i typens mønstre i de nære relationer, hvordan typen arbejder i team samt hvordan typen ønsker at modtage feedback eller blive kommunikeret til. På workshoppen om den enkelte type, vil du lære mere om, hvordan den enkelte type oftest modnes og udfoldes som menneske baseret på interviews af de enkelte typer.

Dit udbytte

 • Indsigt i det basale. Du vil lære om det helt basale for den enkelte type, og dermed forstå typens motiver, strategier, frustrationer og aversioner. Dette giver dig en fundamental indsigt i typen, der er vigtig i dit videre arbejde med at opdage alle typerne i dig selv.
 • (NYT) Den dybere indsigt. Du lærer om de mere avancerede psykologiske perspektiver af den enkelte type, og får dermed en indgående forståelse for, hvilke forhold, der har påvirket typen i de unge år, hvordan integriteten kan udvikles og styrkes samt hvilke helt unikke kvaliteter den enkelte type rummer og som oftest bliver holdt tilbage af mange forskellige årsager. Denne indsigt vil give dig en fornyet tilgang til, hvordan de øvrige typer kan hjælpe dig med udviklingen af din egen type.
 • Kommunikation og feedback. Du vil få inspiration til hvordan du kan kommunikere og give den enkelte type feedback – på en sådan måde, at der bliver lyttet til dig fordi du ser, lytter og møder den enkelte med omsorg og forståelse.
 • Det at modnes og udfoldes som menneske. Du vil få en fornemmelse af, hvordan den enkelte type modnes og udfoldes som menneske, og du får ideer til, hvordan du selv kan udvikle den enkelte type i dig selv.

Emnerne

 • Opbygningen af en type. Dette omfatter emner som motiv, strategi, frustration, aversion, niveauer, pile, vinger samt relation til kropslig, følelsesmæssig og rationel intelligens.
 • Den psykologiske struktur for en type. Dette handler om Ego, SuperEgo, indre kritikker, skyggesider, Basic trust samt relation til de nærende og retningsgivende kvaliteter under barnets opvækst.
 • (NYT) Støt din partner eller gode ven i en udfordrende tid. I en udfordrende tid (som fx med covid-19) er der mange, der mister deres fodfæste for en stund og har brug for et par stærke arme at læne sig ind i eller en støttende dialog til at håndtere en situation med mange forandringer. Du hører mere om, hvordan du favner en du holder af, der måtte være ramt af store forandringer og en presset hverdag.
 • (NYT) Indbyrdes relationer. Der eksisterer en unik dynamik mellem den enkelte type og de øvrige typer. Dette påvirker parforholdet, det professionelle samarbejde samt relationen til dit barn. Du lærer at opdage de unikke kendetegn for de indbyrdes relationer samt hvordan du kan styrke relationen samt udvikle dig i din egen type med udgangspunkt i de øvrige typer.
 • (NYT) Niveauerne og deres SuperEgo-beskeder. På hvert niveau af selvindsigt (Niveauerne af Don og Russ) finder særlige SuperEgo-beskeder, som holder dig fast på det pågældende niveau. Ved at arbejde med disse SuperEgo-beskeder vil du kunne bevæge dig op i niveau og dermed udfolde typens menneskelige kvaliteter.
 • Modning og udfoldelse. De populære begreber “Waking Up” og “Growing Up” dækker over at modnes og udfolde sig som menneske. Når du modnes vil du udvikle nye færdigheder og kvaliteter, der hjælper dig til at udvise en større grad af nærvær, lærelyst, indlevelse, integritet, medfølelse, selvindsigt og en praktisk håndtering af forandringer, kriser, smerte, sorg og øge kompleksitet. Når du udfolder dig som menneske, vil du øge din indsigt i, hvordan du udlever dit liv på bedste vis og dermed anvender dine færdigheder og kvaliteter på bedste vis til gavn for dig selv og andre.
 • Det næste niveau. Det at flytte dig til det næste niveau, er ikke blot at flytte dig opad i niveauerne af selvindsigt i Enneagrammet, men også at tage selve anvendelsen af Enneagrammet til det næste niveau. Det betyder en mere praktisk tilgang til de læringer, som Enneagrammet peger på.
 • Det ressourcefulde menneske. Hvad betyder det egentlig at være et ressourcefuldt menneske, hvilke menneskelige kvaliteter peger Enneagrammet på vi alle sammen, alt andet lige, med fordel kan udvikle eller forfine og hvordan kommer du nærmere at skabe noget for andre sammen med andre? Disse kvaliteter har vi samlet i det som vi kalder Det ressourcefulde Menneske.
 • At vende sig mod sig selv. Når du fortsætter din modning og udfoldelse, vil du have brug for at vende dig mod dig selv samtidig med at du skal igennem en fase med accept af det, som du opdager om dig selv. Du vil få inspiration til denne proces og få miniværktøjer til at anvende værktøjerne fra filosofisk coaching.

Målgruppe

Denne online LIVE uddannelse henvender sig til alle, der ønsker at forstå hver enkelt type i dybden og få inspiration til, hvordan man arbejder med alle typerne i sig selv, samt hvordan man modnes og udvikles som menneske.

Det kan være at du endnu ikke har taget et grundkursus i Enneagrammet og derfor ønsker en dyb, intensiv og grundlæggende undervisning, eller det kan være at du allerede kender til Enneagrammet og ønsker helt nye værktøjer til at arbejde med alle typerne i din personlige udvikling.

Hvis du underviser i Enneagrammet eller anvender Enneagrammet i forbindelse med coaching, så vil denne uddannelse indeholde helt nye indsigter og værktøjer.

Denne uddannelse giver adgang til Enneagram Next Level Practitioner.

Indhold

Du modtager i alt 33 timers online LIVE undervisning, fordelt på 11 moduler à 3 timer. Dette svarer til omkring 5,5 kursusdage.

Du modtager 1 times video- og podcast-gennemgang af alle typer, der blandt andet er en introduktion til typen, tips til typen i forbindelse med relationer, samarbejde og pres generelt, hvordan typen arbejder med mening og purpose og som noget helt nyt får du inspiration til, hvordan du kan støtte typen i udfordrende tider (som fx i disse coronatider), hvor hverdagen for mange er vendt lidt på hovedet.

Du modtager således sammenlagt 42 timers undervisning, og du har adgang til alle materialer i 12 måneder efter uddannelsen.

Det er muligt at modtage kursusbevis efter uddannelsen.

Du inviteres til at blive medlem af vores træningsfællesskab på Facebook.

Pris

Normalt ville en sådan uddannelse beløbe sig til 6.875 kroner + moms, men fordi du deltager online LIVE er prisen justeret til 1.999 kroner + moms.

Datoer

Næste hold starter den 8. april 2021. Der undervises fra klokken 9.00 til 12.00 og alle moduler kan efterfølgende ses eller genses online. De efterfølgende kursusdatoer kan du se her: Klik her for at se den fulde datooversigt

Underviser

Du modtager undervisning af Flemming Christensen, der siden 2002 har introduceret Enneagrammet i Danmark gennem sin virksomhed THINK ABOUT IT og The Enneagram Institute of Denmark.

Du vil modtage en meget praktisk undervisning, der er dybt funderet i den visdomstradition som hans lærer Russ Hudson videregiver. Det nære samarbejde med The Enneagram Institute og især Russ Hudson har skabt en undervisningsstil, der forener det psykologiske, filosofiske og det anvendelige.

Flemming er den mest solgte forfatter i Danmark af bøger, der fokuserer på Enneagrammet og du vil møde en underviser, der taler ud fra praktisk erfaring om det at modnes og udfoldes som menneske. Han har en praksis, der læner sig op ad zen-buddhismeintegral livsanskuelse, protreptisk samtalekunst  samt de praksisser som Vækstcentret ved Jes Bertelsen formidler.

Kvalitet

Siden 2016 har vi afholdt online/online LIVE uddannelser og har opbygget en metode, der sikrer højt læringsniveau online. Siden covid-19 har mere end 2.000 kursister trænet online på kurser og uddannelser hos THINK ABOUT IT og tilsammen har vi modtaget 9.3 stjerner ud af 10 mulige.

THINK ABOUT IT er akkrediteret som IEA Accredited School, hvilket betyder at vi lever op til de krav om at drive en Enneagramskole, som er fastsat af den internationale Enneagram sammenslutning. Flemming Christensen er akkrediteret med ”distinktion”, hvilket gives til personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for udbredelsen af Enneagrammet.

Hvorfor deltage?

>