Hvad er de tre centre i Enneagrammet, – og hvordan anvender man denne viden?

Centre er en triade, der deler typerne i 3 grupper med hver 3 typer. En triade er en samlet beskrivelse af 3 enneagramtyper, som har en fælles betegnelse. De tre områder vedrører sansningen af hoved, krop og hjerte. 

Alle tre centre er med til at præge personligheden, som påvirker tænkningen, føle og fornemmelser. Forskellen mellem føle og fornemmelse ligger i de fysiske berøring fornemmelser og indre følelser, som husker kropslige erfaringer, altså det kinæstetiske fornemmelse. 

Føling i Enneagram – sammenhænge er evnen til at have følelser i form af emotioner som glæde eller vrede. Fornemmelser i Enneagram-sammenhænge er de faktuelle fornemmelser (varme, kulde, tryk etc.) som registreres i kroppen. Alle mennesker er repræsenteret af hver af de tre dele som vi gør brug af dagligt. Dog vil det være sådan at det enkelte menneske har mindst en del som vi mindst er i stand til at styre, og dermed styre os eller typen. 

Går man tilbage til den gamle visdomstradition skelnes der ikke mellem de tre centre, krop, hjerte og hoved, men at de er nært forbundet, især hvis man spørger Daniel Silberg og Pamela Weiss som begge er buddhister. 

Flemming Christensen har forfattet bogen “Lyt”, og deri beskriver han, at når man træner de enkelte center, vil du opdage at sandheden i de enkelte centre er tæt forenelige. Træningen begynder ved at dele de enkelte centre op.

Når du får kontakt med et center, vil du opleve en nysgerrighed på at undersøge om du har det rigtige job, er i det rigtige parforhold, bruger dig selv rigtigt etc. Når du har kontakt med to centre, vil du opleve en dybere forståelse for, hvad det er der er vigtigt for dig at lære mere om, og når du har kontakt til alle tre centre kan du begynde at skabe varige og positive forandringer i dit liv.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

>