Kropstyperne er mest du af kontakt med deres krop og deres fysiske sundhed

Kropstyperne hører til et af de tre centre i Enneagrammet. Der findes samlet set et kropscenter, et hjertecenter og et hovecenter. (klik her for at læse om de tre centre).

Kropstyperne (Type 8, 9 og 1) handler ud fra, hvad deres fornemmelser siger dem. Alle mennesker har naturligvis træk fra Hjertetyperne, hvilket betyder at selvom du ikke relaterer dig til Type 8, 9 eller 1, så vil du sikkert kunne genkende en del af nedenstående, samt anvende anbefalingerne nederst i denne ordforklaring.

Kropstyperne har brug for at sætte fysiske grænser op over for omverdenen, så de kan sikre sig at de er i kontrol, og ikke bliver kontrolleret. Typisk for Kropstyperne gælder, at det handler om at kunne følge sin kropslige intuition og være tro overfor det som kroppen og sanserne udtrykker. Andre ville måske kalde disse typer for ’stædige’, hvor typerne selv vil mene at det har et ’højt niveau af integritet’. Det er vigtigt at være tro overfor det, som kroppen fortæller.

Kropstyperne vil typisk have følgende tendenser:

 • Autonomi
 • Grænsesætning
 • Fairness
 • Stædighed / integritet
 • Intuition
 • Holdninger
 • Modstand

Kropstyperne fornemmer verdenen gennem kroppen, det er i kroppen de mærker om situationen eller ting det er godt eller ej. Det er gennem sansningen af kroppen modtager sine impulser, og den umiddelbare reaktion bunder i kroppens konstante stillingtagen i nuet. Det er gennem denne tro på den kropslige intuition, at verden bliver forvrænget idet relationen til andre bliver nedtonet og stædigheden vokser. For at opnå en denne tilstand anvender Kropstyperne følgende strategier:

 • Sætter tydelige grænser, hvor omgivelserne er klar over, at der er en konsekvens ved at overskride grænserne
 • Påkalde sig ’fairness’ kortet, hvilke giver rettigheder til at udtale sig, handle på en bestemt måde, lukke ned for relationen, trække sig eller forfordele sig selv
 • Udtrykke kroppens energi – enten ved at få energien ud af kroppen eller ved at forsøge at holde den tilbage
 • Være aktiv eller holde kroppen i bevægelse forpå den måde at fornemme at man handler eller tager ansvar

Når man taler om at især kropstyperne er mest ud af kontakt med deres krop, betyder det at de overfortolker kroppens impulser. Dette kan modvirkes ved bl.a. følgende:

 • Vejtrækningsøvelser
 • Træning af både fysisk styrke og smidighed
 • Kropsbevægelse (fx dans og sang)

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*