Kropstyperne er mest du af kontakt med deres krop

Kropstyperne (Type 8, 9 og 1) handler ud fra, hvad deres fornemmelser sige dem. Kropstyperne har brug for at sætte fysiske grænser op over for omverdenen, så de kan sikre sig at de er i kontrol, og ikke bliver kontrolleret. Kropstyperne vil typisk have følgende kendetræk:

  • Autonomi
  • Grænsesætning
  • Fairness
  • Stædighed / integritet
  • Intuition
  • Holdninger
  • Modstand

Kropstyperne fornemmer verdenen gennem kroppen, det er i kroppen de mærker om situationen eller ting det er godt eller ej. Det er gennem sansningen at kroppen modtager sine impulser, og den umiddelbare reaktion bunder i kroppens konstante stillingtagen i nuet. 

Når man taler om at især kropstyperne er mest ud af kontakt med deres krop, betyder det at de overfortolker kroppens impulser. Dette kan modvirkes ved bl.a. Følgende:

  • Vejtrækningsøvelser
  • Træning af både fysisk styrke og smidighed
  • Kropsbevægelse (fx dans og sang)

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

>