Hovedtyperne er mest ude af kontakt med deres tanker og rationelle formåen.

Hovedtyperne hører til et af de tre centre i Enneagrammet. Der findes samlet set et kropscenter, et hjertecenter og et hovecenter. (klik her for at læse om de tre centre)

Hovedtyperne er (Type 5, 6 og 7) handler ud fra, at det er ens tanker, viden og ideer, som skaber rammerne i tilværelsen. Alle mennesker har naturligvis træk fra Hovedtyperne, hvilket betyder at selvom du ikke relaterer dig til Type 5, 6 eller 7, så vil du sikkert kunne genkende en del af nedenstående, samt anvende anbefalingerne nederst i denne ordforklaring.

Hovedtyperne har brug for at danne mening, forstå sammenhænge eller se det fornuftige i en situation. Ved at “forståelse af situationen” bliver der skabt vished eller sikkerhed, så det er muligt at foretage den korrekte handling eller tage den korrekte beslutning. Typisk for hovedtyperne gælder det, at de søger at tro på det som kan bevises, dokumenteres eller rationaliseres. Man kunne sige, at det er en slags kompensation for rationel- eller tankemæssig intuition, som opstår når man er nærværende, i balance og fri af sine fordomme, antagelser og idéer.

Hovedtyperne vil typisk have følgende tendenser: 

 • Begrænsende antagelser 
 • Kognitive forvrængninger 
 • Sort/hvid tænkning
 • Overgeneralisering 
 • Behov for vished 
 • Føler sig klogere end gennemsnittet 

Hovedtyperne fornemmer verden gennem de indre linjer, hvor de systematiser, gruppere, ordne og sammenligner. Det er gennem tankerne at virkeligheden bliver forvrænget, og den umiddelbare reaktion bunder i hovedets evne til at blive fanget af de indre linjer. For at få indre vished anvender Hovedtyperne følgende strategier:

 • Skaber struktur
 • Forholder sig logisk, rationel eller kognitivt til tingene
 • Søger vished omkring det man kan stole på
 • Forsøger at forholde sig objektivt eller følelsesfrit til tingene
 • Søger svar, retning eller guidance

Når man taler om, at især hovedtyperne er mest ude af kontakt med hovedet, betyder det at de overfortolker tankerne betydning, den indre kritiker bliver tydeligere, og de begrænsende holdninger gør det ufleksibelt. Dette kan modvirkes ved bl.a. følgende:

 • Meditation med fuld fokus på koncentrationen eller variationen: 
  • open eye meditation
  • walking meditation
 • Fysisk træning, min 50 min

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*