Enneagram og Teamudvikling samt ledelse

Teamledelse handler både om at skabe resultater samt at udvikle den enkelte og teamet som helhed. Lederen kan anvende dynamisk teamudvikling, som er en proces, der giver teams mulighed for at vokse og forbedre sig i takt med at de arbejder sammen. Det kan også hjælpe med at identificere områder, hvor teamet skal forbedre sig for at få succes. Ved at anvende Enneagrammet, styrkes selvindsigten og forståelsen af andre.

Dynamisk teamudvikling

Jeg arbejder med begrebet ”Dynamisk Teamudvikling”, der tager udgangspunkt i ”Learning while working” og som hjælper lederen med at skabe resultater samt udvikle teamet samtidig. Learning while working er et udtryk jeg anvender til at beskrive den læringsform, som kræver at en bestemt færdighed øves i hverdagen, og hvor man udsætter sig selv og teamet for egentlige udfordringer – samtidig med at færdighederne øves.

(Klik her for at opdage mulighederne omkring teamudvikling og Enneagrammet)

Det har form af en slags fælles mesterlære, hvor alle er nysgerrige på hinandens udvikling, hvilket betyder at feedback er en central del af tankegangen. I denne artikel vil jeg præsentere en række elementer inden for dynamisk teamudvikling samt learning while working, der også inkluderer Enneagrammet samt færdigheder inden for teamledelse.

Teambuilding teori

Teorien om teamudvikling er baseret på den idé, at for at et team kan arbejde sammen, uanset hvor godt de enkelte medlemmer fungerer, skal teamet selv udvikle visse egenskaber.

Teori om teamudvikling fokuserer på at øge effektiviteten gennem indlæringsevne, tilpasningsevne, kommunikation, feedback, motivationspsykologi, psykodynamik, det at skabe tillid og tryghed og andre menneskelige ressourcer, der er specifikke for teams.

Teamdynamik henviser til interaktionen mellem teammedlemmerne og deres indvirkning på teamets overordnede adfærd og præstation. Det omfatter både interpersonelle relationer og processer inden for teamet i forbindelse med opgave- og målopfyldelse samt følelsesmæssige reaktioner blandt teammedlemmerne.

Når det drejer sig om at lede teams, er det vigtigste, hvordan de leder sig selv. I de tidligere teamfaser er der brug for en karismatisk og synlig leder, men i de senere teamfaser bliver teamet mere selvkørende, og lederens rolle bliver at inspirere fremfor at motivere.

Kort om teamfaser

Siden Tuckmans teamfaser så dagens lys i 1965 har mange ledere arbejdet med faser som forming, storming, norming og performing.

Faserne har en indbyrdes dynamik, og kan hjælpe lederen til at få en fornemmelse af, hvor teamet befinder sig i faserne samt hvilke oplagte forhold, der skal sættes ind over for.

Hos THINK ABOUT IT arbejder vi med andre teamfaser, der bygger på Roberts Kegan’s arbejde med udvikling af kompetencer hos voksne. Dette er blevet til faser som orientering, reaktion, transition, kreativitet og kald. Dette er udviklingsfaser frem for Tuckmans teamfaser, der er mere statiske øjebliksbilleder for teamet.

Når lederen anvender udviklingsfaserne, giver det mulighed for at se på den enkeltes udvikling, det samlede teams udvikling samt lederens udvikling.

Teorien bag Enneagrammet

Enneagrammet er en organisatorisk teori, der er blevet brugt i flere årtier til at bedømme personlighedstyper og teamledelse. Enneagrammet bliver således løbende udviklet og anvendelsen inden for teamarbejde og ledelse er steget markant de seneste årtier.

(Klik her for at læse mere om typerne i Enneagrammet)

Det består af ni primære typer, som hver har sine egne specifikke menneskelige færdigheder og kompetencer, som vi enten forbruger eller anvender i balance eller overforbruger eller anvender ensidigt eller unuanceret.

Disse typer repræsenterer forskellige måder, hvorpå folk interagerer med verden omkring dem. Enneagrammet er en nyttig metode til at forstå sammenspillet mellem mennesker i et team, hvilket kan gøre det lettere at skabe et stærkt og vellykket team.

Dette bidrager til en effektiv teamledelse, da den hjælper med at identificere de forskellige personlighedstyper i teamet og forstå, hvordan disse kan interagere. Dette gør det muligt for lederen at træffe mere informerede beslutninger om teamets sammensætning og kontekst.

Enneagrammet og teamudvikling

En af forudsætningerne for et effektivt og udviklende teamarbejde er tillid og tryghed, og her kan Enneagrammet bidrage til forståelsen af, at alle gør deres bedste med udgangspunkt i de menneskelige færdigheder de råder over.

Vi kan alle blive frustreret over kolleger, der ikke gør tingene lige så hurtigt som vi selv ville gøre det, bruger for meget tid på detaljerne eller som hele tiden skal ”gå i udvalg” for at skabe enighed og konsensus. Vi kan også blive frustreret over kolleger, der gør tingene alt for hurtigt og ikke undersøger faldgruberne og de væsentlige detaljer, og som ikke vil investere tiden i at få alle med!

På den måde kan Enneagrammet hjælp os til at forstå, at alle er forskellige og byder ind med hver sit samtidig med, at det kan give os en forståelse for, at andre bare gør tingene på en anden måde, og at de ikke er ude på at genere os.

For at udvikle teamet er det nødvendigt at den enkelte har lyst til at udvikles. Det er min erfaring, at det er laveste fællesnævner for personlig udvikling, der sætter ambitionerne for, hvor effektivt og udviklet et team kan blive.

Enneagrammet og teamledelse

Der er også stor forskel på, hvor store ambitioner et team kan have omkring teamudvikling, afhængig af, i hvilken grad teamlederen ønsker at udvikle sig selv. I takt med at teamet udvikler sig, er der også brug for at teamlederen udvikler sig.

I starten er der brug for en tydelig leder, der kan motivere, sætte retning og korrigere undervejs. Jeg plejer at sige, at lederen får succes med teamledelse på grund af sin profil i Enneagrammet.

Senere i teamarbejdet opnår lederen succes på trods af sin profil i Enneagrammet, og har lært at inspirere fremfor at motivere, sætte tydeligere forventninger der også indeholder konsekvens, samt er i stand til at udvikle nye talenter, der ofte er bedre rent faglige og menneskeligt end lederen selv.

Enneagrammet og teamprofiler

Mange kender til teamroller udarbejdet af Meredith Belbin i 1970’erne, og anvender disse roller til en dialog om opgavefordelingen i teamet. Det har lidt samme natur som fx MBTI-profiler eller DisC-profiler, der primært er præference-roller eller profiler fremfor dynamiske udviklingsprofiler som i Enneagrammet.

Det giver derfor ikke mening at arbejde med teamroller med udgangspunkt i Enneagrammet, da teamet i højere grad ønsker en teamdeltager med høj selvindsigt og evnen til at balancere sine menneskelige færdigheder, frem for en bestemt Enneagram type.

Det er korrekt at Type 1 i Enneagrammet er kendetegnet ved perfektionisme, ordentlighed samt høj etik og moral, men hvis dette er udføres på en ubalanceret måde, vil det være mere til skade end til gavn for teamet.

Arbejdet med teamprofilerne med udgangspunkt i Enneagrammet handler derfor mere om træningen af nærværet, selvindsigten og timingen af sine menneskelige færdigheder.

Personlighedstyper og teamdynamik

Der kan skrives meget om dynamikken mellem typerne i Enneagrammet og de 9 typer giver sammenlagt 45 kombinationsmuligheder mellem typerne.

Det er således muligt at lære mere om, hvordan en Type 3 og en Type 7 arbejder sammen, hvordan de kan anvende hinandens færdigheder optimalt, samt hvordan de undgår at gå hinanden på nerverne.

Bogen ”Enneagrammet og typernes indbyrdes relationer” beskriver alle 45 kombinationer og har anvisninger på, hvordan hver af kombinationerne kan udvikles sammen. Dette kan med fordel anvendes kolleger imellem samt i relationen mellem lederen og teamdeltageren.

Enneagramtest

Det er oplagt at anvende en Enneagramtest til at hjælpe de enkelte medlemmer med at styrke selvindsigten samt til at opbygge en profil for teamet med. Jeg har udviklet et værktøj, som jeg kalder Next Level Team Profile, der både forklarer hvordan teamet arbejder sammen, deres unikke muligheder og de områder, som teamet bør være opmærksom på, samt en plan for hvordan teamet arbejder sig op gennem teamfaserne.

(Klik her for at tage en Enneagramtest)

Enneagram teamværktøj

Enneagrammet skal kobles sammen med andre værktøjer for at blive et komplet teamværktøj. En teamtest kan give indsigt i, hvor i teamfaserne teamet befinder sig, og dermed give et godt udgangspunkt for hvor arbejdet med team skal starte.

Hver teamdeltager skal have en personlig udviklingsplan og det samme gælder for lederen af teamet. Hos THINK ABOUT IT har vi sammensat et teamværktøj, der både er dynamisk så det kan justeres undervejs, og samtidig tage højde for at teamdynamik skal læres mens teamet løser opgaver i hverdagen.

Selve værktøjet kalder vi Next Level Team Development og rummer en udviklingspakke for et team. Udviklingspakken inddrager desuden indsigter om de opgaver teamet er sat til at udføre, de tidshorisonter teamet arbejder med, den indflydelse teamets arbejde forventes at have på den samlede organisation, samt i hvor høj grad teknologi er centralt for teamets succes.

Relaterede artikler