Blinde vinkler, skygger og blind type - THINK ABOUT IT

Bogen “The Enneagram and why your blind type matters” har nu været ude i boghandlere og online butikker i nogle måneder. Flere læsere sender mig spørgsmål om den blinde Enneagramtype, og indtil nu har jeg modtaget flest spørgsmål om forskellen mellem Enneagram blind spot, skygger og blind Enneagramtype. I denne artikel kan du læse mere om forskellene og lighederne.

Hvad er en skygge eller skyggeside?

Psykologiske skygger er en form for skjult psykologisk bagage bestående af ubevidste tanker, overbevisninger og følelser, som vi bærer med os, men sjældent tager os tid til at anerkende eller genkende – enten fordi vi ikke kan eller fordi vi ikke vil.

Dine Enneagram-skygger eller Enneagram-relaterede blinde vinkler er elementer af din personlighed, der ikke er synlige eller bevidste for dig. Og de vil forblive blinde, usynlige, forsømte eller ubevidste for dig, indtil du afdækker dem.

(Læs mere om typernes blind spot, menneskelige kvaliteter samt Enneagram-testen)

De varierer fra negative til positive emotionelle og mentale tilstande, men selvom de forbliver utilgængelige for bevidst tanke, er deres indflydelse vidtrækkende.

Psykologiske skygger kan manifestere sig i fysiske lidelser som kronisk smerte, depression og angst, men også forvrængninger af virkeligheden, overdrevent optimistisk/barnlig/naiv og storhedsvanvid. Skyggerne også påvirke vores relationer med familie, venner og kolleger såvel som vores generelle følelse af velvære.

Bevidsthed og forståelse af psykologiske skygger er essentielt for at bringe dem ind i bevidstheden, acceptere dem og i sidste ende håndtere dem på sunde måder.

Ved at adressere psykologiske skygger kan en person opnå større kontrol over deres egne følelser og adfærd, og åbne op for muligheden for mere meningsfulde relationer med sig selv og dem omkring en. I sidste ende kan dette føre til forbedret mental sundhed, øget selvværd og mere tilfredsstillende livserfaringer.

At anerkende disse dybt skjulte problemer er ikke let, men det fører ofte til sundere tænkemønstre og forbedret generel trivsel. Med tid og indsats kan psykologiske skygger blive en styrke snarere end en svaghed, når vi lærer at bruge dem produktivt i vores liv. Skyggerne dækker over en række menneskelige færdigheder, som vi endnu ikke har udviklet, og gennem skyggearbejde kan vi blive mere ressource-fulde og evne at sætte mere nuancerede færdigheder i spil.

Carl Jung og skyggerne / skyggearbejdet

Carl Jung var en af de mest indflydelsesrige tænkere i det 20. århundrede, er bedst kendt for at introducere begrebet psykologiske skygger. Han foreslog, at vi alle har en mørkere side af vores personlighed – en ubevidst aspekt kendt som “skyggen” – som indeholder undertrykte tanker, følelser og oplevelser, som vi har benægtet og undertrykt. Jung hævdede, at det er afgørende at anerkende, udforske og forsone skyggen, hvis personlig vækst og psykologisk sundhed skal opnås.

Jungs teorier var banebrydende i hans tid. Han foreslog en ny måde at forstå vores indre verdener på – og hvor vigtigt det var at forstå dem. Ifølge Jung kan vi, ved at forstå og acceptere vores egne skygger, lære om vores ubevidste motivationer, frygt og ønsker, samt udvikle en mere afbalanceret og integreret opfattelse af os selv. Han var overbevist om, at rejsen til selvopdagelse krævede, at vi konfronterede de ukendte aspekter af os selv – selvom de måske er smertefulde eller ubehagelige.

Jungs teorier har haft stor indflydelse på psykoanalytisk praksis og er blevet stadig mere indflydelsesrige inden for moderne psykologi. Han argumenterede for, at skyggen ikke skal frygtes – men skal konfronteres og arbejdes med for at dyrke et sundere selvbillede og indre liv.

I dag er Jungs ideer om skygger lige så relevante som nogensinde. Det at forstå de skjulte aspekter af vores egne skygger kan føre til et mere positivt og meningsfuldt liv. Ved at anerkende, udforske og acceptere vores indre mørke – kan vi få indsigt i vores egne ubevidste motivationer, ønsker og frygt – og i sidste ende bevæge os mod større psykologisk sundhed og selvopdagelse.

Der er mange måder at arbejde med skyggerne på, og det er min erfaring at skyggen, mørket eller det som befinder sig i skyggerne kan have forskellige grader. Jeg arbejder med en let grad, en normal grad og en svær eller tung grad. En let skygge kan være, at du har svært ved at følge regler, møde til tiden eller tage imod ordre fra andre. En normal skygge kan være, at du irettesætter og kritisere andre, fordømmer deres handlinger og forsøger at håndhæve dine egne normer og standarder. En svært eller tung skygge kunne være et kraftigt behov for at få andre anerkendelse for selv de mindste gøremål, at du trækker livsgnisten ud af andre med din manipulerende adfærd eller at du håndhæver din magt over andre på en psykologisk destruktiv måde.

Hvad er et Enneagram blind spot eller blind vinkel?

I Enneagrammet repræsenterer hver af de ni typer en samling af adfærdsmæssige, følelsesmæssige og kognitive mønstre, som er opbygget med det formål at få os til at føle os sikre og dermed komfortable i livet. Når vi handler ud fra mønstrene i vores primære Enneagramtype, “føler vi, at vi er os selv”.

Formålet med vores primære Enneagramtype er at holde os identificeret med vores ego eller personlighed, og derfor er der blinde pletter at finde for hver type. Et Enneagram-blind spot er et perspektiv eller syn på visse adfærd, hvor vi overdriver de særlige kvaliteter af typen. Men vi er ikke opmærksomme på overforbruget, og derfor taler vi om en blind spot. Begrebet ”Enneagram blind spot” kaldes også typens ”blinde vinkel”, men jeg har valgt at anvende begrebet ”blind spot”, da det også anvendes i andre steder i litteraturen omkring Enneagrammet.

Enneagram Type 1 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at være forkerte, sjuskede, ukorrekte, at blive fanget i ikke at gøre vores bedste og ikke leve op til forventningerne omkring os.

For at skjule den frygt benægter Enneagram Type 1 i os alle kritikken af os selv og dem omkring os. Vi ser ikke, at vi dømmer andre og gør os selv til den rigtige med de korrekte værdier og principper, men de andre er de forkerte. Ved at undertrykke vores vrede kan det se ud som om, vi handler ud fra et højere og mere indsigtsfuldt perspektiv, men alle omkring os kan mærke vores pessimisme, frustration og vrede.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores fordømmelse og straffende adfærd overfor andre.
 • Vores intolerance og frustration over at andre gør tingene på den forkerte måde.
 • Vores kritik overfor andre – når vi ikke kan udholde at kritisere os selv længere.
 • Vores fornemmelse af at være bedre end andre samt retten til at være forfordelt.
 • Vores ide om at andre ikke kan aflæse vores afsky og frustration.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at gøre verden til et bedre sted ved at rette alle fejl og fejltrin, som alle omkring os begår.

Enneagram Type 2 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at være uelsket, ikke-anerkendt, unødvendig og uden særlig betydning for nogen særlig person.

For at skjule denne frygt benægter Enneagram Type 2 i os alle den måde, hvorpå vi manipulerer andre til at udtrykke deres taknemmelighed. Vi støtter, hjælper og assisterer andre og forventer deres taknemmelighed, og vi gør noget for andre med et “rent hjerte”, der ikke er så “rent” alligevel, da vi søger “betaling” for vores bidrag. Vi kræver også, at andre forstår vores behov (uden at vi udtrykker dem) og bliver skuffede, når andre ikke opfylder disse uudtrykte behov.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores manipulation af andre for at få dem til at anerkende os og det, vi gør for dem.
 • Vores bitterhed over ikke at blive elsket og værdsat.
 • Vores straf og søgen efter hævn, når vi ikke bliver inkluderet eller set.
 • Vores mangel på respekt og hensyntagen for andres personlige grænser i det, vi siger og gør.
 • Vores smigrende tale til andre for at få dem til at kunne lide os.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at gøre tingene med et rent hjerte og opbygge og støtte sunde relationer, hvor vi er forbundet og hjælper hinanden.

Enneagram Type 3 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at være uærlige, bedragere, fiaskoer, tabere og ikke fremragende i noget.

For at skjule den frygt benægter Enneagram Type 3 i os alle, hvordan vi pudser vores selvbillede, skaber en positiv drejning på vores præstationer og skjuler vores fejl, fiaskoer, mangler og stunder hvor vi ikke nåede vores mål. Vi dækker også vores indre virkelige person over, fordi vi måske er bange for den tomhed, vi finder, eller at det, der er den virkelige person, ikke er en succes fra andres perspektiv.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores finjustering af sandheden for at passe til vores formål.
 • Vores skjul af vores fejl eller blødgøring af, hvad der gik galt.
 • Vores selvpromovering og fremtræden som om vi ikke har brug for hjælp, bistand og støtte.
 • Vores kamæleon-lignende opdeling af vores følelser.
 • Vores pragmatiske holdning til problemer med fokus på hurtige gevinster.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at opnå og være den bedste version af os selv (og at dette er, hvad samfundet ønsker).

Enneagram Type 4 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at være uden en identitet, et originalt selv eller en autentisk personlighed og blot være en almindelig dråbe vand i havet.

For at skjule den frygt benægter Enneagram Type 4 i os alle vores tilknytning og identifikation med vores følelser. Vi opfører os som om vores følelser er sande og giver os retten til at reagere eller tale på en bestemt måde. Vi udforsker vores tidligere oplevelser for at se, om der er et hint eller spor om, hvordan vi er blevet dem, vi er, og bruger tid og energi på at forstå hver eneste aspekt af vores følelser… hvilket gør os selvoptagede og dem, der har en sværere tid end andre.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores dramatiske udbrud for at få opmærksomhed på vores følelser.
 • Vores kapring eller hijacking af samtalen, der bringer fokus på mig og mine oplevelser.
 • Vores synken ned i negative følelser og tanker og forventer, at andre følger os.
 • Vores misundelse af, hvordan andre har bedre relationer, bedre job, bedre graviditeter osv.
 • Vores eksperimenteren med vores egne og andres følelser.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at blive originale og autentiske, og at alt, hvad der ikke handler ud fra ægthed og sand personlighed, er uden værdi.

Enneagram Type 5  – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at være uvidende og ikke forstå, have viden eller være i stand til at finde en løsning på et problem. Det er på en måde følelsen af at være rational hjælpeløs eller ikke evne at finde en vej ud af et problem.

For at skjule denne frygt benægter Enneagram Type 5 i os alle, at vi stræber efter at forstå og være vidende, selvom prisen er afvisning af andre samt en nedlukning af relationen til mig selv og andre. Vi ser ud som om, vi ved det hele, har mental magt over tingene og har svarene på vigtige spørgsmål. Afvisning og nedlukning i relationen hjælper os med at være objektive og ikke lade vores følelser forstyrre, men det sender os bare dybere ind i vores mentale rum og væk fra virkeligheden.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores frakobling eller nedlukning af relationer uden advarsel eller forklaring.
 • Vores arrogance og bedrevidende holdning, der får andre til at føle sig dumme og ubrugelige.
 • Vores besættelse af visse ideer og søgen efter en sandhed, der ikke er vigtig.
 • Vores asketiske tilbagetrækning og isolation, hvor vi ikke har brug for noget eller nogen.
 • Vores ikke-emotionelle og objektive måde at distancere os fra det virkelige liv.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at stole på virkelighedens sandhed, objektiv fornuft og klartænkning, der ikke er skyet af følelser.

Enneagram Type 6 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at blive fanget i dårlig planlægning, ikke at kunne forudse problemer og træffe dumme eller ukritiske beslutninger.

For at skjule den frygt benægter Enneagram Type 6 i os alle, at vi er skeptiske, ser alt, hvad der kan gå galt, spotter problemer og søger at bringe alles opmærksomhed på alle de måder, tingene vil ende med besvær, ressourcespild eller kronisk smerte eller funktionsfejl. Vi udtrykker mistillid, brok, klager og manglende respekt for andre og forventer, at de træffer forkerte beslutninger.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores skepsis, mistanke og mistillid til andre.
 • Vores angreb på andre, hvis de ikke forstår alvoren i situationen.
 • Vores opmærksomhed på, hvad der kan gå galt, og ikke se eller værdsætte, hvad der går godt.
 • Vores hektiske tilgang til opgaver, der omdanner os til projektleder for situationen.
 • Vores insisteren på at forudse og rette alle problemer eller fejl, før vi kan starte aktiviteterne.

Vores undskyldning er, at vi vil sikre os, at vi ikke spilder vores ressourcer, involverer os i projekter, der vil ende dårligt, og sikre, at uforudsete problemer ikke trænger ind i vores liv.

Enneagram Type 7 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at være begrænset og miste vores frihed, at opleve fysisk, følelsesmæssig og kognitiv smerte eller funktionsfejl, der forhindrer os i at opleve alt, hvad vi ønsker.

For at skjule denne frygt benægter Enneagram Type 7 i os alle at være rastløse, igangsætte mere end at fuldføre, flygte fra virkeligheden og forpligtelser og undgå ansvar og alt, hvad der vil være begrænsende. Vi distraherer os selv fra øjeblikkets skønhed og finder måder at forblive optimistiske på, uden at konfrontere virkelige problemer. Det er søgen efter lykke og frihed, hvor søgningen bliver vigtigere end at forstå lykken og friheden, der allerede er lige her.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores barnlige humor, der ofte mangler respekt for andre.
 • Vores igangsætning af aktiviteter uden at inkludere væsentlige personer.
 • Vores uforudsigelighed og upålidelighed.
 • Vores undgåelse af problemer, smerte, begrænsninger og urealistisk tænkning.
 • Vores overdrevent optimistiske tilgang til kritiske situationer.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at sikre vores frihed og frie valg og ikke lade andre dræbe vores spontanitet og optimisme.

Enneagram Type 8 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at være svage, inkompetente og ikke i stand til at have magten til at tage os af os selv, når vi er i smerte eller problemer.

For at skjule den frygt benægter Enneagram Type 8 i os alle vores aggression og begær efter magt og dominans. Vi forstår ikke, hvordan vores energi overvælder eller intimiderer andre, og vores adgang til vrede skræmmer folk væk, ofte dem vi elsker.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores selvsikre og dominerende energi.
 • Vores ufølsomhed og direkthed, når vi fortæller sandheden.
 • Vores søgen efter magt og indflydelse over situationer, mennesker, beslutninger osv.
 • Vores afvisning af andre, når de ikke fremstår med fuld tillid og retfærdighed.
 • Vores mangel på empati over for os selv og andre.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at hjælpe andre med at se virkeligheden, og at tale direkte og ærligt er blot en simpel hjælp, vi tilbyder til andre, der tydeligvis har brug for hjælpen.

Enneagram Type 9 – blind spot

Vi frygter alle i en vis grad at blive holdt udenfor gruppen, ubalancen omkring os, adskillelsen fra de mennesker eller ting, vi er forbundet til, og et fragmenteret liv.

For at skjule denne frygt benægter Enneagram Type 9 i os alle vores undertrykte vrede, vores passive-aggressive måde at få tingene på vores måde, at acceptere opgaver, som vi ikke ønsker at udføre, og derefter ikke udføre dem, udsætte dem og være bevidst glemsomme.

Dette handler om ikke at kunne se eller benægte:

 • Vores passive-aggressive holdning til problemer og konflikter.
 • Vores manglende respons på relationer og teamdynamik.
 • Vores benægtelse af virkeligheden og ikke at sige vores mening.
 • Vores behov for at være blandt andre mennesker med et følelsesmæssigt fravær.
 • Vores apati over for konflikter, problemer og misforståelser.

Vores undskyldning er, at vi ønsker at træffe vores egne beslutninger og ikke tvinges til at gøre, hvad vi ikke vil gøre. Og hvis vi ikke engagerer os, kan andre ikke bebrejde os for at gøre det forkerte.

Hvad er en blind type i Enneagrammet?

Din “blinde type” er Enneagramtypen, der normalt har den laveste score, når du tager en Enneagramtest. Dette er egenskaber ved menneskelig adfærd, som af en eller anden grund ikke er blevet udviklet eller næret i dit liv indtil dette tidspunkt.

Du besidder evnen til at udvikle disse færdigheder, men har kompenseret med din ‘primære type’, som har hjulpet dig igennem hverdagen indtil videre. Du kan have følelsen af, at noget mangler i dit liv, eller at du burde gøre noget andet, men ved ikke, hvad det er, eller hvordan du kan bruge dine talenter og færdigheder på en mere original og personlig måde.

Når man arbejder med konceptet “blind” type, skal man justere den måde, man tænker på personlighed og typer. Din blinde type er ikke synlig for dig, og der kan være en mangel på forståelse eller endda modvilje mod den. Som et eksempel, når man ser på Type 1 på Enneagrammet, er de kvaliteter, som Type 1 repræsenterer ansvar, stræben efter høj kvalitet og disciplin. Hvis en person ikke kan relatere eller er blind for disse kvaliteter, kan de have antagelser om at blive overvældet af ansvar, eller at disciplin er for begrænsende for kreativitet.

På den anden side kan en anden person have en antagelse om, at livet er for kort til at tage ekstra ansvar og pligter, og i stedet bør nydes så meget som muligt. Disse forskellige perspektiver er skabt ud fra erfaringer og opvækst, hvilket gør det vanskeligt at bestemme præcis, hvordan en ‘blind’ type kan udtrykke sig selv.

Afhængig af din primære type, vil din blinde type komme til udtryk med en særlig vinkel eller drejning. Hvis din blinde type er Type 1 og din primære type er Type 7, kan du sikker betragte de menneskelige kvaliteter hos Type 1, som værende kedelige, lysseslukkende, energidræbende eller blot et tegn på manglende fantasi eller evne til at more sig i livet. Hvis din primære type er Type 3, kan du sikkert betragte de menneskelige kvaliteter hos type 1, som værende ufleksible, rigide, meningsforladte eller netop det, der forhindrer at vi kommer i mål med aktiviteterne.

(klik her for at downloade 50 udvalgte sider på engelsk fra bogen “The Enneagram and why your blind type matters”)

Hvad er forskellen mellem et Enneagram Blind Spot / Blind Vinkel, Skygger / Skyggesider og den blinde type i Enneagrammet?

Forskellen mellem din Enneagram blind spot og din blinde Enneagramtype er enkel. Din Enneagram blind spot har at gøre med din primære type og den overordnede dynamik i personlighedsstrukturen udtrykt gennem din primære Enneagramtype.

Din blindhed og skygger angående din primære Enneagramtype kan udforskes og arbejdes på ved hjælp af traditionelt skyggearbejde baseret på Carl Jungs teorier.

Du kan også bruge Carl Jungs arbejde til at udforske og arbejde på din blinde Enneagramtype, men det er blindheden eller skyggerne der udtrykkes, ikke fra din primære Enneagramtype, men fra den type, der er blind for dig.

Dynamikken mellem din primære og blinde Enneagramtype kaldes dit Enneagram-livstema og er et arketype-tema eller rolle, der farver dine professionelle og private relationer.

At bringe det hele sammen, både at arbejde på din Enneagram-blindzone og skygger, din Enneagram-blinde type og dit Enneagram-livstema ville være et kraftfuldt element i et coachingprogram.

(klik her for at læse mere om uddannelsen, der arbejder med emnerne i denne artiklen)

 

Relaterede artikler