Hvad betyder det, at man er på højt eller lavt niveau af selvindsigt?

Niveauerne i Enneagrammet er et begreb som Don Richard Riso og Russ Hudson har introduceret. Niveauerne har haft mange navne som fx Levels of Health, Levels of Development og senest Levels of Presence. Hos THINK ABOUT IT arbejder vi med begrebet ’niveauer for selvindsigt’, der læner sig 100% of af Don og Russ’s niveauer.

Der findes 9 niveauer, og Don og Russ benævnt dem på følgende måde:

  1. Frihed
  2. Psykisk kapacitet
  3. Social værdi
  4. ubalance/uligevægt
  5. Medmenneskelig kontrol
  6. Overcompensation
  7. Afvigelse/misbrug
  8. Vrangforestillinger/afhængighed
  9. Patologisk destruktiv

Hvor de første tre niveauer kaldes for ’højt niveau’, de mellemste tre kaldes for ’normalt niveau’, mens de nederste tre kaldes for ’lavt niveau’.

På højt niveau oplever du en frihed og smidighed fra din Enneagramtype, hvor du er mere i balance med dine 3 centre (klik her for at læse om de tre centre). Det betyder i praksis, at du responderer fremfor at reagerer, du hviler i dig selv gennem selvaccept og selvværd og du er klar over, at din type konstant forsøger at få dig til at opføre dig på en bestemt måde.

På normalt niveau tilstræber du at fange dig selv i din måde at gøre tingene på, du arbejder på at komme i balance i din hverdag, du søger at vedligeholde dit fysiske, mentale og emotionelle helbred, du søger at skabe balance i dine relationer og du arbejder på at skabe noget af værdi for andre sammen med andre.

På lavt niveau er det, som du mærker, tænker og føler sandt. Du sidder fast i dine kropslige impulser og instinkter, dine antagelser samt dine idéer om dig selv og andre. Du vil udleve din Enneagramtype og du vil have svært ved at modtage feedback, der ikke bekræfter det selvbillede, som din Enneagramtype giver dig.

Når man bliver presset ryger man ned i niveau og er meget lidt ressourcefulde, og på de høje er vi meget mere ressourcefulde. Turen ned er helt gratis, og vi skal ikke rigtig gøre noget for at ryge ned i niveau. Turen op i niveau kræver en bevidst indsats. For at bryde igennem 4 op til 3, der skal vi have balance i de 5 basale systemer i kroppen.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*