Hvad skal du relatere dig med, hvis du skal relatere dig med en Type i Enneagrammet?

Hver af de 9 typer i Enneagrammet har et grundmotiv, der også kunne hører ind under grund frygten eller grund ønsket. Dette grundmotiv ligger til grund for vores adfærd, følelser og tanker, og vil hele tiden forsøge at korrigere netop vores adfærd, følelser og tanker.

Det betyder i praksis, at dit grundmotiv hele tiden er aktivt, men du kan med dit bevidste nærvær handle på motivet (respondere) eller reagere på motivet, når du ikke er bevidst. Hos THINK ABOUT IT arbejder vi med følgende tre begreber SELVINDSIGT, RELATIONER og NÆRVÆR, hvor det især er nærværet, der hjælper dig med at opdage, når du er i ubalance, hvor autopiloten er ved at tage over og hvor du begynder at være mere og mere ubevidst om det du foretager dig.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*