Hvad er det positive ved grund frygten hos typerne i Enneagrammet?

Grund frygten er et begreb indenfor Enneagrammet, der beskriver en basal frygt, som ligger i os alle. Frygten har et psykologisk positivt formål, idet den skal sikre os at vi ikke dør eller kommer til skade. I en meget tidlig alder handlede frygten om at miste muligheden for at få mad, omsorg, kærlighed, tryghed, varme og andre basale behov. På en måde var det i de tidlige år en reel frygt, et behov for at overleve.

Det kan derfor betragtes som et forsvarsværk som vi har opbygget i vores tidlige barndomsår.

Samtidig opstår der et “grund ønske”, (klik her for at læse om grund ønsket) der handler om at få opfyldt de behov, der gør at frygten dulmes.

Lidt senere i barndommen oplever barnet, at frygten ikke kan dulmes, at barnets behov ikke bliver mødt og at de fundamentale behov ikke imødekommes. Dette sker for alle børn, og opstår når man ikke lige kan levere maden præcis, når barnet mærker sult eller ikke præcis giver barnet netop den opmærksomhed barnet ønsker i det aktuelle øjeblik. Hvert menneske har derfor en række oplevelser af svigt, som man psykologisk ønsker at undgår senere hen i tilværelsen.

Enneagrammet arbejder således med en grund frygt for de enkelte typer, der udtrykkes på forskellig vis afhængig af, hvilket niveau man befinder sig på og derfor i hvor stor en grad man befinder sig under pres og dermed i ubalance.

Man taler dog om en klassisk grund frygt per type, og herunder finder du en liste med typernes grund frygt.

Type 1: Frygt for at være slem, korrupt, ond eller fuldkommen.

Type 2: Frygt for ikke at være værd at elske.

Type 3: Frygt for at være værdiløs eller egen værdi

Type 4: Frygt for at være uden identitet eller personlig betydning

Type 5: Frygt for at være unyttig eller inkompetent.

Type 6: Frygt for at være uden støtte eller vejledning.

Type 7: Frygt for at lide afsavn eller blive fanget i smerte.

Type 8: Frygt for at blive skadet eller kontrolleret af andre.

Type 9: Frygt for at miste forbindelsen og blive fragmenteret.

Grund frygten hører også ind under grundmotivet.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*