Ole Fogh Kirkeby - Protreptik - Master Class - Flemming Christensen

Dette korte skriv om værdier er et uddrag af det kursusmateriale, der er designet til Master Class’en med Ole Fogh Kirkeby og Flemming Christensen. Det er Ole’s ånd, hånd og pen, der har skabt nedenstående tekst.

Hvad er en værdi i følge Ole Fogh Kirkeby?

En værdi er et følelsesmæssigt orienteringspunkt, et sigtekorn, en forankringsplads, og et forklarings- og fortolkningsmiddel, der som en linse forstørrer indholdet i det vi gør. Hvis den græske filosof, Demokrit, havde ret, at ordene er handlingernes skygger, så er værdierne den intensitet, betydning, eller farve, som ordene har.

En værdi er med andre ord et fokus eller et perspektiv på det, vi kan, vil og bør gøre. Den har projektets form. Men den er også forbundet med retfærdiggørelse, legitimitet, og ordentlighed, med samvittigheden. Værdier er det stof, som vi gennem samvittigheden bygger os af: Skyld, anger, tilgivelse taknemmelighed, og forsoning.

Værdier kan tjene forskellige formål. Allerede Aristoteles forestillede sig en handling ud fra værdier, der var hinsides strategien: At gøre det gode for det godes skyld. Dette ligger også i kristendommens begreb om næstekærlighed: Gavmildhed uden forventet belønning.

Værdier forener

En værdi forener de tre mentale kapaciteter, kognition, emotion og konation (vilje). Vi erfarer den som en indre forestilling, et billede, et begreb; som en tilstand af smerte eller glæde, af fortvivlelse eller frihed, af angst eller håb; og som en tilskyndelse, et begær, eller en drøm.

(Læs også: Master Class – Det Meningsdannende Lederskab)

Værdier hjælper os med at træffe de rigtige valg

En værdi kan give svar på spørgsmålet om hvorfor vi vælger at gøre noget, undlader det, ønsker ting og afskyer ting. En værdi kan også give svar på, hvem vi omgås; på den levevej vi har ”valgt”; på vores interesser og forkærligheder.

En eller flere værdier kan give indhold til et fællesskab. De kan præcisere, hvad samværet går ud på. Dermed er de centrale for organisationer, for de er de meningsenheder som formål med produktion af tjenester og produkter kan formuleres i.

Ordets oprindelige og betydning

Det er værd at mærke sig, at ordet ”værdi” har PIE-roden *wer-. Den har fire betydninger:

  • at løfte op (som i engelsk ”air”). Værdier opløfter.
  • at vende sig imod. Værdier styrer fokus.
  • at være på vagt overfor.
  • at beskytte.

Den latinske version af ”værdi” er ”valere” (som på engelsk ”value”, af PIE-roden *wal- (”at være stærk”)). Et beslægtet ord, men med en anden rod, er ”virtus” (”dyd” på latin; ”virtue” på engelsk), der kommer af PIE-roden *wi-ro- (mand; på latin ”vir”, der betyder ”stærk, modig, mandig og moralsk styrke og renhjertethed”).

Man bliver stærk og modig af værdier, fordi de giver noget at leve og kæmpe for. Tager vi dem tilstrækkeligt alvorligt, kan vi dø af dem, fordi de ikke tillader fortolkninger, der beskytter en selv.

Ordets historie kalder på at vi er på vagt

Historien har vist, der værdier kan legitimere afskyelige handlinger. Kærlighed, omsorg, retskaffenhed, kan med forkerte tællere og nævnere skabe uendelige mængder af ulykker. Værdier er ikke i sig selv negative, den onde vil meget sjældent kalde sine egne handlinger ”onde”, men opfatte dem som gode i en særlig sags navn. Derfor skal vi også være på vagt overfor værdier – en betydning, der som nævnt ligger i ordets historie.

(Se også: Video med Ole Fogh Kirkeby og Flemming Christensen)

Hvad kan bevidstheden om værdier gøre for virksomheder?

De kan forårsage at kunderne og de øvrige interessenter tager produktet og tjenesten alvorligt. At formulere den i et ”værdi-sprog” kan markere dens uundværlighed. Samtidig kan værdisproget forme den måde, hvorpå medarbejderne opfatter og taler til hinanden. Respekt er et værdibegreb. Det er ordentlighed også. Venlighed, gensidig omsorg, menneskelig varme, er ligeså værdibegreber. De former en kultur.

Den strategiske ledelse

Generelt behandler vi værdier som noget positivt. Det gode, det sande, det retfærdige og det skønne, er alle kerneværdier i vores kultur. Udlægger vi dem konsekvent og med omhu, og uden strategiske svinkeærinder, kan de skabe orienteringspunkter for fælles, solidarisk handlen.

Værdier kan også gøre magten rimelig, fordi de begrænser dens udfoldelses-rum og dens muligheder i det hele taget. Virksomhedsledere, der deler overskuddet med medarbejderne, markerer værdier. Sådanne handlinger skaber respekt, fordi privatejendomsretten spiller så stor en rolle i vores samfund.

En virksomhed, der gør noget for sit nærmiljø, handler også på værdibasis. Især når CSR kommer fra organisationens hjerte, så udvirker det følgeskab, og prioritering af dens produkter.

Ole Fogh Kirkeby og lederdyderne

Men allerstærkest sætter værdierne sig igennem i lederens forhold til medarbejderne: Tillid, anerkendelse, gensidighed, opmærksomhed, oprigtighed, det er lederdyder, der former et fællesskab. Og netop ordet ”dyd” består jo i det, at gøre værdier virkelige ved at lede dem.

Relationen her går jo også den anden vej, og på to måder: Medarbejderen skylder den leder, der opfører sig ordentligt, respekt og omsorg. Og medarbejderne kan kræve denne ordentlighed af lederen. ”At lede opad” består i at tale værdier til lederen.

Protreptik skaber dialog

I det hele taget handler virkeliggørelsen af værdier om den måde, hvorpå samtaler foregår i små og store forsamlinger og inden i vores eget hoved (at tænke er at tale med sig selv). Da værdier indeholder forskellige former for begrundelser af foretagne, øjeblikkelige og fremtidige handlinger, så indebærer de en samtalekultur. De lægger op til dialog. Dette er helt centralt for ledelse. Siden antikken har filosoffer udviklet den såkaldte ”protreptik”, der handler om at tilskynde lederen til at blive bevidst om sine egne værdier, og være i stand til at formulere dem kontekstuelt relevant.

Værdier kan kun holdes levende, hvis de fortolkes. Denne proces kan indeholde en justering af lagte strategier, ja, en omtænkning af dem, fordi værdien udgør et stabilt kriterium for deres udfoldelse: Har vi nu gjort det, som vi sagde vi ville gøre.

Links

Klik her for at se kort video om indholdet på Master Class’en Det Meningsdannende Lederskab

Klik her for at læse mere om indholdet på Master Class’en

Klik her for at læse artikel om “Det væsentlige i lederskabet”

Klik her for at komme til Ole Fogh Kirkeby’s hjemmeside.

Relaterede artikler