Ole Fogh Kirkeby - Værdi - Hvad er vigtigt - Hvad er væsentligt - Flemming Christensen

Det handler ikke altid om at finde det bedste svar. Det handler oftere om at finde det bedste spørgsmål! Som ledere skal vi naturligvis kunne formulere de bedst mulige spørgsmål, men vi skal også kunne udpege eller benævne det, som er væsentlige, vigtigt og betydningsfuldt.

Uanset om du står foran en digital transformation, ny overordnet strategi, et innovationsprojekt eller blot er tiltrådt jobbet som ny leder, så har du brug for hurtigt at kunne opdage, afdække eller finde frem til det væsentlige eller betydningsfulde. Strukturen i vores personlighed gør, at vi hurtigt fortrænger nysgerrighed med vaner og kendte tænkemåder, at vi hurtigt træffer beslutninger, der matcher det vi kender og at vi under pres bliver nødt til at læne os ind i den måde, som vi altid har gjort tingene på og som tidligere har bragt os succes.

Forandringsledelse og det fulde perspektiv

Men hvis vi kun anvender de handlemønstre i vores personlighed, som vi er bekendt med, vil vi sikkert ramme inden for skiven med den nye strategi, organisationsændring, digitale omstilling, innovationsprojekt eller større it-system i 80% af tilfældene. Udfordringen er, at vi jo tror at vi rammer plet i 100% af tilfældene, fordi vi handler på det vi er bekendt med!

(Læs også: Master Class om Det Meningsdannende Lederskab)

Det kan lyde lidt som et spørgsmål i filmen Matrix, hvor hovedpersonen Thomas A. Anderson, spillet af Keanu Reeves, på et tidspunkt skal vælge mellem at forblive i en tilstand af det kendte, eller driste sig til at blive bekendt med det fulde perspektiv.

Hovedpersonen vælger det fulde perspektiv, og bliver på et tidspunkt omdøbt til Neo. Navnet Neo kan læses som ”ny” og bogstaver kan også skrives som Eon altså ”tidsalder” og som One der kunne stå for ”den ene”.

Ordspillet med at træde ind i billedet som den, der har set den nye tidsalder eller som den, der virkelig forstår tingenes sammenhænge, kan med lidt god vilje overføres til den leder, der ønsker at undersøge, om det væsentlige, vigtige og betydningsfulde ligger inden for de 80% af det kendte perspektiv eller om der er brug for at udvide perspektivet til 100%.

Lederrollen med helt nye øjne

Vi kender alle det, at træde ind som leder i en ny organisation, hvor alting helt naturligt bliver set med helt nye øjne og dermed nye perspektiver og antagelser og fri af virksomhedskulturens vaner og kendte måder at gøre tingene på.

Jeg tror, at det kunne være nyttigt at kunne træde ind i sin egen organisation med samme nysgerrige blik, og lede efter det som er væsentlige, vigtigt og betydningsfuldt at anvende sin egen, lederteamet og restens af organisationens tid på.

Uanset om du er udnævnt som USA’s præsident eller som leder i en organisation, så har de første 100 dage stor betydning. De første 100 dage er der, hvor man finder frem til netop det, som skal fastholdes eller ændres, og det er i de 100 dage at de store justeringer bliver foretaget.

Men hvorfor skulle du som leder ikke tage dig en fornyet runde af 100 dage en gang om året, og finde en ramme, hvor du trækker dig ud af hverdagens vaner og kultur og genopdager alt det, der virkelig skal fastholdes og det som skal ændres?

Ole Fogh Kirkeby og protreptikken

Det er min erfaring, at denne nysgerrighed og mulighed for at udnytte de sidste 20% af sit perspektiv, er en positiv investering. Det er en investering der ofte blot kræver en indføring i meningsdannelse og det at identificere det væsentlige. Den træning jeg tilbyder forløber over 3 dage og sker i samarbejde med professor Ole Fogh Kirkeby, der formodentlig er en af de mest kyndige vi har i Danmark til at gennemføre og træne netop de meningsdannende samtaler.

Ole Fogh Kirkeby arbejder med protreptikken og min tilgang er meningstrekanten baseret på Victor Frankl’s tanker om vores vilje til mening. En gang om året går jeg sammen med Ole og udbyder en Master Class i det meningsdannende lederskab. Klik her hvis du vil læse mere om denne træningsform.

Det er vores erfaring, at deltagere fra en sådan Master Class i det meningsdannende lederskab, har foretaget en forholdsvis lille investering rent økonomisk og tidsmæssigt i forhold til den præcision, målrettethed og fornyet fokus som deltagerne opbygger undervejs. En præcision overfor, hvilke tiltag der skal have den absolutte fokus, en målrettethed der pludselig er blevet meget lettere at kommunikere ud i organisationen samt et fornyet fokus, der på en simpel måde skaber energi, engagement og entusiasme hos alle i lederteamet og resten af organisationen.

Anbefalinger til lederen

Nedenstående er en række anbefalinger til dig, der i rollen som leder står overfor ændringer i form af følgende:

  • Digital omstilling
  • Ny strategi
  • Implementering af større IT-projekt
  • Større ændringer i organisationen
  • Nyt innovationstiltag

Anbefalingerne er listet i en ikke-prioriteret rækkefølge.

  1. Udvælg ét område at arbejde med. Hvis du står overfor en digital transformation, hvilket område er så væsentligt at fokusere på? Er det den overordnede strategi, leverandørerne, struktureringen i organisationen eller er det evnen til at håndtere både den daglige drift og transformationen, det nye kompetencekrav til især mellemledere, finjustering af kulturen?
  2. Skab en ramme (tid og sted) hvor du sammen med dit lederteam kan træne evnen til at se tingene i et nyt perspektiv. Det kunne være at skabe det samme perspektiv, som når man indtræder i organisationen for første gang.
  3. Søg inspiration til, hvordan man fx formulerer det bedst mulige spørgsmål, arbejder med meningsdannelse eller hvordan man skaber betydning.

God fornøjelse med at finde det rette perspektiv og opdage det, som skal fastholdes eller ændres.

Link

Du kan læse mere fra Ole Fogh Kirkeby’s hånd, hvor han skriver om “Hvad er en værdi?” Klik her for at læse artiklen.

Ole Fogh Kirkeby har også en hjemmeside. Klik her for at komme til Ole’s hjemmeside.

Relaterede artikler