Victor Frankl Mans Search for Meaning 1200x800 1

Victor Frankl overlevede tilværelsen i koncentrationslejre under anden verdenskrig og oplevede på nærmeste hold, hvad der skete, når mennesket mister meningen med livet – samt når mennesker kan bibeholde oplevelsen af mening selv under ekstremt grusomme omstændigheder.

Denne ekstreme tilstand om meningsoplevelse på liv og død gav Victor Frankl byggestenene til logoterapi. Logoterapi har til formål at re-orientere mennesket mod sit liv mening. Logoterapi handler altså om forståelsen af og arbejdet med ”meningen med livet”. Bogen ”Man’s Search for Meaning” er en beskrivelse af Victor Frankl’s tanker bag ved logoterapien, der kan give lederen inspiration til at skabe mening i eget liv og dernæst andres liv.

Jeg har valgt at indsætte et link til den danske oversættelse med navnet ”Psykologi og Eksistens”, der også indeholder Victor Frankl’s selvbiografi. Det er naturligvis ekstremt voldsomt at læse om hans oplevelser i koncentrationslejrene, og jeg havde flere gange brug for at bladre frem til den mere psykologiske del om menings-forståelse og selve hans perspektiver omkring menings-arbejdet. I den mere psykologiske del af bogen refererer han tilbage til selvbiografien, så jeg vil anbefale at læse begge dele for at få den dybeste oplevelse af dette væsentlige felt i alle menneskers liv.

Ifølge Victor Frankl kan mening ikke designes

I sit meningsarbejde tager han udgangspunkt i, at oplevelsen af meningen bl.a. bygger på en vilje om at opfylde sin mening og sine værdier. Meningen med livet er ikke noget, der fremgår af eksistensen, men med mødet med eksistensen. Vores oplevelse af mening er derfor ikke noget, der er givet, men er noget, som vi skal opleve igennem det at leve vores liv.

(Få inspiration til, hvordan du udvikler mening i dit team gennem teamudvikling)

Meningen kan derfor ikke udtænkes eller designes, men opleves og opdages. Oplevelsen af meningen er ifølge Victor Frankl ikke en drift eller noget, der motiverer os, idet vi i højere grad bliver trukket af det meningsfulde eller vores værdier. Det, at vi bliver trukket, betyder, at vi har friheden til mening, idet vi kan vælge, hvordan vi bliver trukket frem for at være underlagt drifter eller motiver.

Jeg har integreret dette perspektiv (at blive trukket frem for at blive skubbet) i det værdi-arbejde, jeg laver sammen med ledere. Ved at forestille sig, at vi bliver trukket, opstår der en mulighed for at tage stilling til, hvordan værdierne skal præge vores liv. De fleste ledere har ”magt”, men det gode spørgsmål er,

  • Hvordan vil du som leder anvende din magt?
  • Hvad er det du gerne vil magte?
  • Hvem vil du gerne have magt over?
  • På hvilken måde vil du uddelegere noget af din magt?

Fremfor at være tvunget til at håndtere magt, så har lederen ansvaret for – og friheden til – at tage stilling til, hvordan vedkommende vil anvende sin magt.

At miste fornemmelsen af mening

At miste fornemmelsen af mening

Victor Frankl arbejder også med begrebet ”eksistentiel frustration”, der er et udtryk for at have mistet fornemmelsen af mening.

På en måde er den eksistentielle frustration nyttig, måske endda nødvendig, idet den er fremmende for vores oplevelse af mening at søge efter balance. Det er spændingen mellem vores værdier og denne eksistentielle frustration, der løbende og konstant giver os mulighed for at udfordre vores oplevelse af mening.

Hvis denne vilje til mening ikke er vakt, kan det resultere i kedsomhed og ensomhed, og han hans begreb ”søndagsneurosen” er et godt eksempel på, hvad der kan ske, hvis vi ikke er tvunget til at drage på arbejde eller læne os ind i vores faste rutiner. Og det er netop rutinerne og traditionerne, der tidligere har leveret en slags fornemmelse af mening, men efter Victor Frankls mening er der med tabet af rutinerne og traditionerne et endnu større behov for at interessere sig for at skabe en oplevelse af mening i sit liv – og hvis man er ansvarlig for andre – og bidrage til at andre oplever meningen med livet.

I forbindelse med udarbejdelsen af bogen LYT, gennemførte jeg en undersøgelse af 400 personer, der alle var i arbejde. Et af resultaterne af denne undersøgelse viste, at 80% af personerne ikke oplevede, at deres arbejde bidrog til oplevelsen af meningen i deres liv – hverken direkte eller indirekte.

Der findes efter min mening derfor en stor opgave for os ledere, der handler om at anvende den eksistentielle frustration til at opsøge meningen i vores eget liv, og dernæst gøre det muligt for medarbejderne at opsøge meningen i deres eget liv.

Link

Psykologi og eksistens
Bogen «Mans Search for Meaning» på Saxo.dk
(indeholder også Victor Frankl’s selvbiografi)

Victor Frankl (1879-1948)

Relaterede artikler