7 anbefalinger til din meditation - 1200x800

Meditation handler om at opdage dig selv ved, at opdage alt det du ikke er. Men hvad er gevinsten ved at opdage dig selv, og hvis du opdager dine tanker under en meditation, hvad er så gevinsten ved at opdage, at disse tanker ikke er dig?

Jeg er zen-buddhist, hvilket betyder at den meditationsform jeg kender bedst kaldes for ”zazen”. Det er en form, der i sin enkelthed handler om at sidde stille og opdage alt det, der foregår i éns indre univers. Det at sidde stille og rette opmærksomheden indad kræver mange års træning, men nogle af gevinsterne er en meget tydelig oplevelse af hvad jeg er, og hvad jeg ikke er.

Jeg ved i dag, at jeg ikke er mine tanker og følelser. Men sådan har det ikke altid været, og jeg har tidligere troet, at hvis jeg havde en tanke eller følelse, så måtte jeg handle på den. Jeg har fx forladt en prisforhandling med en kunde, der hele tiden pressede mig på prisen og hvor jeg på et tidspunkt fik følelsen af, at det produkt jeg leverede (som jo er mig) blev til et andenrangs produkt, som man kunne prutte om prisen med på samme måde, som når man prutter om prisen på en gammel kommode på et ukendt loppemarked i en betydningsløs flække i en glemt egn af et land ingen gad besøge. Følelsen af at være et ringe produkt gjorde mig så vred, at jeg forlod kunden uden nogensinde at se mig tilbage. Det øjeblik hvor jeg havde følelsen og tanken var den 100% korrekt, og det var i øjeblikket 100% ok at reagere, som jeg reagerede.

Jeg har også haft den tanke, at være til møde med kolleger, der måtte have glemt deres hjerner hjemme ved morgenbordet. Tanken opstod fordi ingen helt forstod de geniale indspark jeg havde til mødet, og det måtte da være logik på insektniveau, at vi skulle starte et nyt produkt op eller fokusere på et bestemt kunde-segment. Sammen med tanken om amøbelignende kolleger, begyndte rastløshed, arrogancen og provokationerne at melde deres ankomst, og jeg ved at jeg har afsluttet møder alene på den baggrund, at jeg tænkte og følte, at det var ligegyldigt at forsøge at forklare mennesker noget, som de ikke var i stand til at forstå!

Meditation og dit selvbillede

Måske har du på samme måde reageret på dine tanker og følelser samtidig med, at du havde den idé at dine tanker og følelser var korrekt og derfor gerne måtte handle på dem! Med en psykologisk vinkel kalder man det, at identificere sig med sine tanker og følelser, hvorved man beskriver den tilknytning, der er mellem det indre univers af tanker og følelser, og den selvopfattelse man besidder.

Vi identificerer os med vores følelser og tanker, og er overbevist om at, vi må handle på det vi tænker og føler

Når du opdager din identifikation med dine tanker og følelser, vil du samtidig opdage et andet psykologisk fænomen, som jeg kalder ”det psykologiske lukkede loop” som forbinder dine selvbilleder med din adfærd. Det betyder, at hvis du ser dig selv som stærk, modig og robust som menneske, så vil den selvopfattelse komme til udtryk i den måde du opfører dig på og taler på – og omvendt, hvis du ser dig selv som svag, skrøbelig og porøs, så vil den selvopfattelse præge din adfærd.

Selvbilleder skabes af dine tanker og følelser, hvilket betyder at du gennem indsigten i dine tanker og følelser vil kunne opdage dit selvbillede og dermed forstå, hvorfor du handler og taler som du gør. Dine handlinger bygger på dine antagelser, som findes i dine selvbilleder og som formes af dine tanker og følelser.

Dit selvbillede former din adfærd, og din adfærd former dit selvbillede

Hvis du fx antager, at det giver et positivt udbytte at sige sin mening, kommentere på det andre siger, være tydelig til møderne og være den, der kommer med det sidste ord, ja så vil du med stor sandsynlighed tage en del plads ved møderne. Hvis du fx antager, at det giver et positivt udbytte at vinde over konkurrenterne, fokusere på mål og deadlines, at medarbejderne så rigeligt bliver betalt for deres indsats og at vækst er vejen frem, ja så vil dette sikkert også komme til udtryk ved møderne.

Enhver dygtig forsker har lært at indstille alt sit forskningsarbejde i det øjeblik man opdager at de antagelser man startede ud med ikke holder. Det kan være svært at standse alt det man er i gang med, og det kan være at der netop er bestilt 10.000 hvide mus, udstyr for millioner og at man netop har fået udgivet en artikel i Science der bygger på en oprindelig antagelse. Men det er den dygtige forsker, der justerer kursen på sit arbejde, når antagelserne bliver justeret – uanset om det koster penge eller anseelse. Sådan er det også med dygtige ledere, der er i stand til at give slip på tidligere antagelser for at træde ind i helt nye antagelser og dermed nye tanker og følelser og dermed et nyt selvbillede og dermed nye måder at handle og træffe beslutninger på.

Når dine antagelser ikke holder, burde du jo indstille alt arbejde…

Når jeg anvender begrebet ledelse, dækker det også over selvledelse, da præcis de samme mekanismer foregår i vores private liv. Her vil en dybere forståelse af dine antagelser og en eventuel justering af dine antagelser præge dine relationer, dit helbred og din måde at skabe mening i dit liv på.

Andre gevinster ved at meditere

Ud over at du kan blive bedre til at opdage dig selv gennem meditationen, vil det at meditere også give dig en lang række fysiologiske fordele.

  • Bedre evne til at håndtere eller mindske stress
  • Større rummelighed, forståelse og medfølelse
  • Større evne til at flytte din opmærksomhed på det væsentlige
  • Større oplevelse af mening og betydning
  • Bedre søvn og styrket immunforsvar

Bedre evne til at håndtere eller mindske stress

Mange studier har påvist, hvordan meditation hjælper os med at håndtere eller mindske stress. Daniel Goleman og Richard Davidson har i deres bog Altered Traits beskrevet hvordan de har undersøgt betydningen af meditation, samt de positive resultater på vores krop og sind.

Det er især vores kampcenter, der dæmpes og beroliges og dermed en større kontrol over eller håndtering af amygdala. Amygdala opfanger kroppens stress signaler uanset om det er emotionel stress, en egentlig fare eller bekymringer. Jo mere stresset du er, jo mere vil amygdala sætte din krop i alarmberedskab, og det kan blive en negativ spiral der kan medføre, at din krop ophober stresshormoner, og ikke har tid til at slippe af med dem før der produceres nye stresshormoner.

Meditationen vil øge din evne til at slappe af, give kroppen ro, og dermed dæmpe amygdala’s reaktioner.

Større rummelighed, forståelse og medfølelse

Når du mediterer, vil du samtidig opleve en større rummelighed overfor dig selv, hvilket med tiden kan medføre en større rummelighed og forståelse overfor andre. Der findes også unikke meditationer, der er designet til at træne din evne til at udvise empati, medfølelse, glæde på andres vegne samt emotionel stabilitet og balance.

Jeg nyder meget Jack Kornfields bøger, og har en del gange været på retreat på Spririt Rock nord for San Francisco. Hans bog ”A path with Heart” giver mange gode anvisninger på, hvordan meditationen styrker den menneskelige indsigt og rummeligheden overfor sig selv og andre.

Større evne til at flytte din opmærksomhed på det væsentlige

Meditationen er også en træning i at flytte din opmærksomhed til det som er væsentligt. Når du begynder at træne meditation, vil du i starten opleve at dine tanker flyver rundt, starter og stopper spontant, at du søger din opmærksomhed, og det både kan opleves som tankemylder og som tanker, der burdes skrives ned, fordi de er vigtige eller geniale.

Lidt populært kaldes denne tilstand ”monkey mind” eller ”training the puppy”, der indikerer at vores tanker springer rundt, og på en måde har deres eget liv og skal trænes igen og igen og igen, på samme måde som en hundehvalp igen og igen og igen skal trænes til at sidde stille.

Effekten af meditations træningen er med tiden, at du kan flytte din opmærksomhed derhen, hvor der er brug for den. Det kan være på dit åndedræt, hvis du begynder at blive ophidset under et møde, det kan være på dit barn, der vil vise dig en tegning så snart du træder ind af døren derhjemme, eller det kan være en justering af dine antagelser, og dermed med til at træffe bedre beslutninger.

Større oplevelse af mening og betydning

Oplevelsen af mening er meget individuel samtidig med, at den kan skitseres til at indeholde tre komponenter. Den ene del handler om at have et positivt eller frugtbart perspektiv med de ting du laver, den anden del handler om gode og frugtbare relationer, og den sidste del handler om at skabe værdi for andre sammen med andre. Når du har disse tre dele i dit liv, vil du med stor sandsynlighed opleve mere mening professionelt og privat end, hvis dit liv ikke rummede disse tre dele.

Meditationen skaber et sted og en tid for dig, hvor det væsentlige falder bort. På samme måde som du gennem meditationen opdager dig selv, ved at opdage alt det du ikke er, vil meditationen give dig en fornemmelse af alt det i dit liv, der ikke bidrager til meningen i livet.

Det er min erfaring, at netop denne fordel ved meditationen sker af sig selv. Det betyder, at vi skal ikke begynde at meditere på meningen med livet, men blot være så meget til stede under meditationen, at vi opdager alt det vi render rundt og laver og som ikke giver mening.

(Læs også: Hvad er en værdi – beskrevet af professor Ole Fogh Kirkeby)

Bedre søvn og immunforsvar

Du kan med fordel meditere før du skal sove – uanset om det er nattesøvnen eller blot et hvil midt på dagen. Din søvn er din livs-medicin, der både styrker din evne til at fokusere og koncentrere dig samtidig med, at søvnen påvirker dit immunforsvar positivt. Det er min erfaring, at du skal øve dig på at meditere først eller midt på dagen før du begynder at meditere før du skal sove. Det kræver en del erfaring af kende forskel på det at meditere og det at falde i søvn. Hvis du vil anvende meditationen til at gøre din søvn mere rolig og dyb, vil du få det største udbytte ved at komme godt ind i meditationen før du begynder at falde i søvn.

Anbefalinger til din meditation

Hvis du ønsker at starte op på at meditere, eller hvis du før har mediteret og har brug for at komme i gang igen, har jeg følgende anbefalinger til dig.

Lær at meditere

Begrebet ”meditation” anvendes til rigtig mange ting, og jeg vil anbefale dig, at få inspiration af nogen, der ved hvad det betyder at meditere. Formålet med en meditation er ikke at opnå ro og velvære. Det er bestemt et kærkomment biprodukt, og selve afslapningsdelen og et bedre helbred ved meditation er naturligvis et værdifuldt biprodukt. Men meditation har til formål at opdage dig selv, og alt det du ikke er. Det betyder, at musik, sang, klokker etc. kan være nyttige til at komme i gang med meditation, men det kan også stå i vejen. Ofte sker der det, at du begynder at se frem til musikken, sangen og klokkerne og den tilstand de skaber, fremfor selve meditationen – lidt på samme måde som når vi forelsker os i forelskelsen.

Mindfulness øvelser

På mange måder er meditation en træning i mindfulness, hvilket betyder at de første 10 minutter af din meditation anvendes til at skabe ro og mindfulness i dit sind og krop. Jeg plejer at sige, at vi ikke mediterer de første 10 minutter, fordi vi første skal lande og skabe indre ro. Det betyder, at du gerne må kunne træne dig op til, at kunne meditere i mere end 10 minutter, da effekten bliver større efter denne indledende klargøringsstund.

2 minutter er bedre en 15

Hvis du endnu ikke har trænet dit sind og krop til at sidde stille længe nok, er det bedre at meditere i kortere perioder fremfor at forsøge at udholde de lange. Hvis det kun handler om at holde ud, vil dit fokus være på udholdenhed, fremfor det meditationen handler om.

Ritualer og mindfulness

Vores krop og sind holder meget af ritualer, og det kan du benytte dig af ved at lave dig nogle ritualer for din meditation. Selv tænder jeg et lys, har et tæppe over mig eller over benene, sidder et bestemt sted og gør det lige efter, at jeg er stået ud af sengen. På den måde er min krop og sind allerede i gang med meditationen før jeg sætter mig på puden.

Stressfrit område til din meditation

Find et sted og et tidspunkt, hvor du kan være alene og uden forstyrrelser. Med tiden vil du blive mindre og mindre påvirket af, at nogen lige smutter ud i køkkenet og laver sig en kop kaffe, eller du har glemt at slukke din mobil telefon. Men i starten vil det være nyttigt ikke at blive forstyrret.

Guidede meditationer eller ikke guidede meditationer?

Som zen buddhist anvender jeg ikke guidede meditationer, da det handler om at opdage det der er i det enkelte øjeblik. En guidning vil derfor være et forstyrrende ekstra element. Men det kan være nyttigt at komme i gang på, og de meditationer jeg selv tilbyder er også delvis guidede, da guidningen kan anspore til, at have særlig opmærksomhed på væsentlige områder.

Mediter sammen med andre

De mest velkendte, gennemtestede og ældste visdomstraditioner, hvor meditationen er en central del af hverdagens praksis, anvender både meditation i grupper og alene. Fordelen ved at meditere i en gruppe er, at alle holder det mediterende rum for alle. Det er en stor oplevelse at meditere sammen med andre, hvor det fælles fokus, og den sociale forpligtelse der også ligger i fællesskabet, kan styrke og øge effekten af meditationen. Det kan naturligvis også blive en sovepude, hvor det så bliver vanskeligt at gøre alene, så jeg anbefaler en god balance.

Jeg er overbevist om, at meditationen kan være en vigtig praksis for os alle, og jeg glædes over de mange positive resultater der løbende dukker op omkring effekten af meditation. Om det er unge mennesker, der får styrket deres selvaccept, mennesker i fængsler der opdager en ny måde at være til på eller forretningsfolk der bliver bedre til at træffe beslutninger på er blot en begyndelse. Det helt naturlige i at finde sig en rolig stund hver eneste dag og opdage om man nu er på ret kurs i livet, bliver formodentlig mere og mere ”normalt” efterhånden, som flere og flere får erfaring med meditation, og det at vende sig mod sig selv.

Links

Altered Traits af Daniel Goleman og Richard Davidson

https://www.saxo.com/dk/altered-traits_daniel-goleman_hardback_9780399184383

A path with Heart af Jack Kornfiled

https://www.saxo.com/dk/a-path-with-heart_jack-kornfield_paperback_9780553372113

Meditation, Next Level Talk & Community – torsdagsmeditationer

https://thinkaboutit.nemtilmeld.dk/category/meditation/

7 ways meditation can actually change the brain – Forbes

https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2015/02/09/7-ways-meditation-can-actually-change-the-brain/

5 Health Benefits of Daily Meditation According to Science

https://positivepsychology.com/benefits-of-meditation/

 

Relaterede artikler