Alle 9 typer rummer en unik visdom til os alle

Enneagrammet er et værktøj eller struktur, der peger på forskellige måder at modnes og udfoldes som menneske. Du finder 9 typer eller profiler i Enneagrammet, og man taler om at du primært relaterer dig til én af typerne. Det betyder, at du kan udvikle dig i din type og dermed blive mere præcis på, hvornår du identificerer dig med din personlighed og dermed sætte dig fri af denne identifikation.

Men hver af typerne i Enneagrammet rummer også anvisninger til, hvordan du kan modnes og udfoldes som menneske mere generelt, og det er ofte et overset kapitel i den traditionelle Enneagram-træning.

I denne artikel, vil jeg kort skitsere nogle af de anvisninger, der findes fra et par af typerne og som alle – uanset, hvor du befinder dig i Enneagrammet – kan anvende. Indledningsvis er den oprindelige anvendelse af Enneagram typeløs eller fri for psykologiske typer, idet Oscar Ichazo mere havde øje på helheden, både helheden i mennesket og helheden i samfundet og hele verdenssamfundet.

Du kan lære noget af alle 9 typer i Enneagrammet

Ved at inddrage alle 9 tilgange vil det være muligt at opdage 9 indgange eller vinkler på det at være menneske, samt hvordan man som nærværende menneske kan forholde sig til og navigere i en bevidst og vågen verden.

Herunder kan du læse mere om Type 1 og Type 2 og få en fornemmelse af, hvordan disse typer repræsenterer noget generelt om det at være menneske.

Type 1

Dette punkt handler om at acceptere verden eller virkeligheden som den er. Virkeligheden er både smuk, vis og magisk samtidig med at den er grim, forstokket og forudsigelig. Denne accept handler også om at acceptere, at du selv både er smuk, vis og magisk samtidig med, at du også er det modsatte. Især accepten af det vi ikke kan ændre på, skaber et fundament for selvværd og selvtillid, der i sidste ende vil medføre et selvansvar for at tage lederskab i sit eget liv.

Selvaccepten hjælper også med at acceptere, at andre er anderledes end mig og ikke nødvendigvis en defekt udgave af mig, som burde justeres og forbedres. Og med accepten af andres forskelligheder kommer muligheden for at sætte hinandens forskelligheder i spil.

Samtidig er hverdagen bundet sammen af regler eller strukturer, som når vi overholder dem, så kommer vi mindst muligt til skade i trafikken, under en hjerneoperation eller i forbindelse med udbetalingen af løn til organisationens ansatte. Men reglerne kan blive for stramme og rigide, så håndteringen af forandringer og kompleksitet bliver nedsat, hvorved man som individ og organisation er truet eller som minimum presset i en verden med konstante forandringer og øget kompleksitet.

Type 1 i os alle har en tendens til at give sig selv friheder, der måske overskrider andres grænser

Den visdom som Type 1 peger på handler om at se sig selv så tydeligt, at man bliver i stand til at acceptere det man ser om sig selv. Tydeligheden sker gennem neutral iagttagelse, og dermed blot en iagttage uden at dømme eller fordømme.

Visdommen handler også om at kende forskel på det, som man kan gøre noget ved, om det som for en stund er et vilkår. Denne accept af nuet tilstand giver en større fleksibilitet og rummelighed, der igen hjælper til at møde forandringer med større nysgerrighed og lærelyst.

Læs mere: Ny Enneagramuddannelse med fokus på alle typer

Type 1 har også i en meget tidlig alder udviklet evnen til at sætte høje standarder for sig selv, kende forskel på, hvad der er korrekt og forkert, hvad man bør gøre og ikke bør gøre samt tvinge sig selv (og andre) til at opføre sig ordentligt og forventeligt. Hvis du identificerer dig for kraftigt til sådanne evner, vil de blive en så fast bestanddel af din personlighed, at du på et tidspunkt vil føle dig berettiget til at måtte opføre dig på en bestemt måde.

Logikken handler om at, når nu du har påtaget dig så stort et ansvar så længe, så er det også kun rimeligt, at du må… (have en bestemt adfærd). Vi kan alle sammen have en ide om, at når vi befinder os i en bestemt – især ansvarsfuld rolle – så giver det os visse rettigheder. Som forældre må vi fx gerne spise slik en onsdag, selvom hele familien ellers kun spiser slik om lørdagen, og som leder kan du have dine idéer om, hvad du må eller ikke er forpligtet til.

Visdommen fra Type 1 kan derfor hjælpe os med at opdage, at vi giver os selv friheder, som måske overskrider andres grænser.

Type 2

Denne type i Enneagrammet handler om at indse at man ikke kan gøre andre lykkelig og at andre ikke kan gøre dig lykkelig. Det at opnå mening og lykke er en opgave, som ligger hos den enkelte. Der er en tendens til, at vi ønsker vores kærlighedspartner, opfører sig på en bestemt måde, så vi kan føle os elsket og at vores arbejdsgiver eller chef opfører sig på en bestemt måde, så vi oplever mening i vores arbejde.

Samtidig er det at gøre noget godt for andre en central del af vores personlighed, så vi træder naturligvis til, hvis nogen kommer til skade og vi hjælper gerne dem i nød, hvis vi har mulighed for det. Det er også helt naturligt at hjælpe, guide og støtte vores børn i at komme så godt afsted i livet som muligt, og venskaber er ofte bundet sammen af eller startet på baggrunden af en mulighed for at hjælpe hinanden eller være der for hinanden.

Samtidig med at det er helt naturligt at træde til, så kan der også være en tendens til at glemme sig selv, ofre sig selv, forbruge eller opbruge sig selv og dermed til sidst ikke være i stand til at hjælpe og træde til, når der virkelig er brug for det.

Type 2 i os alle søger bekræftelse på, at vi har støtte eller hjulpet andre

Den visdom som Type 2 anviser, handler om at kunne udtrykke dine ønsker og behov samt ære og nære dig selv. Det betyder i praksis, at du skal lære at udfylde dig ego på en sådan måde, at du er klar over, hvad det er der skal skubbes til side, når andre virkelig har brug for din støtte, guidance og hjælp. Det at skubbe sit ego til side kunne man kalde ydmyghed, der således også handler om, at man ikke ønsker at modtage en betaling for sin indsats.

Det er en visdom, der naturligt ærer dig selv for den du er, uden at du behøver at gøre noget stort nummer ud af det du er eller kan. Ydmygheden rummer både styrke og smidighed, så du ved, hvornår dit Ego skal have plads og hvornår det skal sættes i baggrunden.

Type 2 har i en tidlig alder udviklet evnen til at fornemme andres behov, skanne stemninger og humør, finde på måder at indrette sig, så andre bliver tilfredse og finde en måde at være nyttig på. Dermed kan der opstå en identificering med at kunne hjælpe til eller gøre andre glade, samt at når det sker at der så er en belønningen for indsatsen (der jo faktiske er en reel indsats). Identifikationen kan blive så kraftig, at du tror at du er årsagen til at I har en god relation, og at det er dit ansvar at holde / fastholde den gode relation.

Visdommen fra Type 2 kan således inspirere os til at tage vare på os selv, for at kunne være stærk og smidig nok til at kunne tage vare på andre, når der virkelig er brug for det.

Alle 9 typer i Enneagrammet

Af pladsmæssige grunde har jeg blot gennemgået Type 1 og type 2, men jeg håber at du får en fornemmelse af, at hver af de 9 typer rummer generelle betragtninger på det at være menneske, samt anvisninger til at modnes og udfoldes med udgangspunkt i alle 9 typer.

Klik her, hvis du leder efter dit næste kursus i Enneagrammet

Relaterede artikler