Myterne i Enneagrammet

Enneagrammet er omgivet af mange myter, der gør Enneagrammet unuanceret, værktøjsagtigt og noget, som man kan eje eller bruge. Myterne kan både forvirre og forstyrre samtidig med at myterne kan fortynde den effekt, som indsigterne via Enneagrammet kan bidrage med. Som med de fleste myter, kan det være svært at give slip på myten, da den yder en vis form for tryghed og mening. Jeg vil herunder præsentere dig for en række myter om Enneagrammet, der måske både vil være befriende og provokerende for dig at læse.

Myter har det med at sætte sig fast som en del af vores daglige fortælling, og som vi ofte anvender til at bekræfte eller bortkaste vores eller andres idéer med. Myter er ikke den fulde sandhed, men kan sagtens rumme en del af sandheden eller en myte er kun sand i nogle situationer, men ikke sand i andre og myter er lettere at fortælle videre, fordi ingen rigtig kræver at man kommer med baggrunden for myten eller uddyber myten.

Nedenstående myter kan derfor rumme en lille flig af sandhed samtidig med, at myter kan være sande i nogen situationer og ikke andre. Det er mit ønske at bidrage med en mere nuanceret beskrivelse af Enneagrammet så vi kan anvende den enorme visdom om mennesket som Enneagrammet peger på.

Myte # 1 – Du kan ændre type i Enneagrammet

Det er en myte, at du kan ændre type i Enneagrammet og, at du kan være en type på arbejde og en anden i privaten. Jeg har selv oplevet at tro, at jeg relaterede mig til Type 5 i mange år, indtil en af mine lærere fik mig til at leve en måned med udgangspunkt i hver af de 9 typer og kombinere alle typerne med de tre instinkter. Dette gav en helt ny indsigt i de dybere motiver for den måde jeg navigerer i livet på, og det var tydeligt, at jeg mere udspillede Type 3’s livsmotiver end Type 5’s. Dette betyder dog ikke at jeg skiftede type, men blot at jeg blev klogere på mig selv!

Mange oplever, at de er én person i professionelle sammenhænge og en anden derhjemme. En forklaring kan være, at vi netop opfører os mere professionelt når vi går på arbejde fordi vi har noget at miste eller leve op til, og vi tror at vi ikke har noget at miste eller leve op til overfor vores partner.

Du kan ikke ændre type, men du kan blive klogere på dig selv

En anden forklaring kan være, at du føler dig mere tryg derhjemme og derfor er mere dig selv og dermed i højere grad udtrykker din personlighed på godt og ondt derhjemme, men holder dig tilbage på arbejdet.

Og en tredje forklaring kan være, at du føler dig ekstremt tryg derhjemme (eller på arbejde) og derfor udtrykker en særlig adfærd for din type, der kun kommer til udtryk, når du er ekstrem tryg og har et højt niveau af selvtillid og selvværd.

Din personlighed og dermed Enneagram-type er i dine meget tidlige barneår bygger op omkring de fem store systemer i din krop (nervesystemet, vejrtrækningssystemet, fordøjelsessystemet, immunsystemet og dit hormonelle system). Denne ekstrem tætte forbindelse betyder, at du også skal ændre de fem store systemer, hvis du skal ændre personlige og dermed Enneagram-type. (Klik her, hvis du vil læse mere om de fem systemer)

Det er enormt vanskeligt at ændre hvert af de fem store systemer, samt deres indbyrdes relation men du kan blødgøre eller smidiggøre hvert af de fem systemer og deres indbyrdes relation, men resultatet vil ikke være at du skifter type, men at du bliver mere smidig i din personlighed og knap så fastlåst i dine kropslige, emotionelle og mentale mønstre.

Myte # 2 – Du kan tage en Enneagramtest og få at vide, hvilken type du er

En test er karakteriseret ved, at den giver det samme resultat hver gang. Hvis du tager en test for at bestemme din blodtype, vil du formodentlig regne med, at testen viser det samme resultat uanset om du tager testen en eller fire gange. Og du vil sikkert afvise testen som gyldig og finde en anden leverandør af blodtype-tests, hvis du den ene dag har blodtype A, den anden dag blodtype B, og så blodtype AB den tredje dag og blodtype 0 den fjerde dag.

Din personlighed kombineret med din indsigt i din egen personlighed er to meget komplekse størrelser, der gør det vanskeligt at lave en test, der giver dig et 100% præcist billede af hvilken type du relaterer dig til i Enneagrammet.

Enneagrammet adskiller sig også fra de mere traditionelle persontype værktøjer som fx MBTI eller DiSC, der mere er præferencesystemer end en tradition, der peger på områder til din modning og udfoldelse som menneske.

En test i Enneagrammet er mere en indikation af din primære type, og angiver derfor et sted at begynde med at dykke ned i den visdom, de anvisninger og de anbefalinger som Enneagrammet rummer for hver type.

Myte # 3 – Enneagrammet fortæller dig hvem du er

Svaret på ”hvem du er” er langt mere nuanceret, eksistentielt, filosofisk og spirituelt end Enneagrammet og formodentligt noget andet system eller model på beskrive. Enneagrammet fortæller derfor ikke ”hvem du er”, men om de motiver eller mekanismer der styrer den måde du opfører dig på, ser dig selv og andre på samt tænker om tingene på.

Du er som menneske lagt mere nuanceret, magisk og smuk end Enneagrammet kan forklare

Enneagrammet kan derfor guide dig til at se, om du handler ud fra hvordan virkeligheden ser ud, eller om du overfortolker virkeligheden. Måske bliver du irriteret når andre ser på dig på en bestemt måde eller siger dig imod, men det betyder ikke nødvendigvis at andre er forkerte eller defekte. Måske vil du gerne have at din partner er på en bestemt måde, så du kan føle dig tryg og sikker i jeres parforhold, men det gør heller ikke din partner forkert eller defekt, hvis vedkommende ikke kan finde ud af at gøre dig på netop den måde du ønsker det.

Enneagrammet kan derfor hjælpe dig med at forstå de motiver, antagelser, frygter, ønsker, vaner, mønstre, frustrationer, krav, ideer, roller etc. som former din måde at være på i verden samt en mulighed for at undersøge om du kan opnå en øget frihed overfor disse strukturer og dermed sidde mindre fast i måden at være, føle og tænke på.

Myte # 4 – Du kan kun anvende din egen type til at modnes og udfoldes som menneske

Ved at øge din indsigt i, hvor du befinder dig i Enneagrammet, altså hvilken type du relaterer dig mest til, vil du samtidig øge dine muligheder for at modnes og udfoldes som menneske.

Hver af de 9 typer i Enneagrammet peger på områder i dit indre univers, som du med fordel kan undersøge, efterfølgende acceptere og derefter øge dine menneskelige kapaciteter indenfor.

Hvis du relaterer dig mest til fx Type 1, vil du have en tendens til at være hård overfor dig selv for at efterleve de høje standarder du sætter for dig selv, du vil have en tendens til dømme eller fordømme andre i deres måde at gøre tingene på og du have en tendens til at tro, at du selv bør gøre tingene, hvis de skal gøres ordentligt.

Hver af de 9 typer i Enneagrammet rummer en vej ind til det at modnes og udfoldes som menneske

Dette er naturligvis blot en tendens, men måske vil det kunne hjælpe dig til at opdage en vis sandhed i tendensen, hvilket kan medføre at du accepterer at det er en tendens du har og dermed give dig valget om du vil kunne fange dig selv i situationer, hvor det ikke er nyttigt at udvise denne tendens.

Så ved at ”kende din Enneagram-type”, vil du få adgang til en lang række anbefalinger, som kunne være potentielt nyttigt at undersøge nærmere.

Men det er en myte, at det kun er ”din egen type i Enneagrammet”, som indeholder anvisninger til at modnes og udfoldes som menneske.

Hver af de 9 typer rummer unikke tilgange, anbefalinger eller anvisninger til det at modnes eller udfoldes som menneske. Som netop beskrevet har Type 1 en tendens til at dømme eller fordømme andre, hvilket jo er en adfærd som vi alle sammen udviser på forskellige tidspunkter. Det at acceptere at du kan have en dømmende attitude overfor måske særlige personer eller grupper, kan hjælpe til at forsøge at være mere åben og nysgerrig overfor andres måde at opføre sig på. Rigtig mange mennesker har bygget nære venskaber med mennesker, som de ved første øjekast dømte ude, men som blev en nær ven ved et nærmere møde. (Klik her, hvis du vil læse mere om at træne i alle typernes strategier)

Der findes naturligvis langt flere myter om Enneagrammet, og du er velkommen til at kommentere ovenstående eller foreslå andre myter som du er stødt på. Så vil jeg med glæde svare på dine kommentarer og uddybe andre myter om Enneagrammet.

Klik her, hvis du leder efter dit næste kursus i Enneagrammet

Relaterede artikler