Kom hele vejen rundt med teamudvikling 1200x800 1

Hvordan kommer du omkring alle forhold, når du skal forberede en præsentation, opbygge et team eller gennemføre et projekt? Og hvordan er det muligt at komme omkring ”alle” forhold – uanset om der er tale om præsentationer, teams eller projekter?

Ken Wilber har udviklet en model, der netop lover, at du vil kunne betragte alle forhold omkring nærmest alt, du måtte beskæftige dig med. Denne artikel har til formål at beskrive denne model, som i dag er kendt som den integrale model.

Den integrale model – kort fortalt

Den integrale model rummer 4 kvadrater, som vist herunder:

Den integrale model

De 4 kvadrater repræsenteres ved de 2 dimensioner med Individ eller Kollektivt og Subjektiv/Indre eller Objektivt/Ydre.

Kvadrat A handler om det, der sker på de indre linjer, og som ikke umiddelbart kan erkendes eller opleves af andre. Dette gælder en persons følelser, tanker, antagelser, værdier, lyster, ambitioner etc.

Kvadrat B handler om det, der kan betragtes af andre, som fx en persons adfærd, kropsholdning, sundhed, sprog, talenter etc.

I kvadrat C ligger der alt det, som en gruppe mennesker kan opleve imellem sig, hvilket kan være en kultur, tillid, relationer, uskrevne regler etc.

Kvadrat D rummer alt det, som en gruppe mennesker benytter sammen som fx mål, deadlines, penge, udstyr, processer etc.

Så hvis du står og skal planlægge en præsentation (måske til årets kick off), kan du anvende den integrale model til at sikre dig, at du kommer alle emnerne igennem, så præsentation rammer så præcist og bredt som muligt.

I kvadrat A bør du berøre følgende emner:

 • Dine egne og deltagerne følelser, fornemmelser, værdier, drømme og ambitioner.
 • Perspektiver, fortællinger og historier, der berører og engagerer med udgangspunkt i dig selv.
 • Vække deltagerne lyst, glæde og engagement.
 • Beskrivelse af dit eget WHY i dit budskab.
 • Udtrykke en forståelse for, hvordan andre har det eller kan komme til at have det.

I kvadrat B bør du berøre følgende emner:

 • De færdigheder det kommer til at kræve, at udføre/gennemføre det, som din præsentation handler om.
 • Den måde den enkelte kommer til at øve og træne på.
 • Beskrivelsen af den enkelte balance mellem fx arbejde/fritid, drift/innovation, ledelse/management etc.
 • Den tid som den enkelte skal anvende på forskellige opgaver.
 • Den måde som den enkelte skal restituere, samle kræfter og lade batterierne op på.

I kvadrat C bør du berøre følgende emner:

 • Den stemning og kultur, som du ønsker at skabe.
 • De måder du ønsker at bygge tillid og tryghed på.
 • Den stamme-, team- eller familiefølelse, som du ønsker at skabe eller videreudvikle.
 • De måder du påtænker at bygge et godt sammenhold, stærke relationer og god kommunikation på.
 • De aftaler og måder du vil afstemme forventninger på.

I kvadrat D bør du berøre følgende emner:

 • Aktiviteter, mål, deadlines og måder du vil sikre at strategien, opgaven eller projektet gennemføres på.
 • Hvilke værktøjer eller apps, du påtænker at anvende eller udvikle.
 • Belønninger og måder du vil fejre udførelsen af din strategier, opgave eller projekt.
 • De mødeformer eller mødestrukturer som du ønsker at anvende eller implementere.
 • De justeringer som du planlægger at gøre i forbindelse med organisationen etc.

De fleste starter med kvadraterne B og D, da de er mere håndgribelige og lettere at beskrive. Men hvis du glemmer at berøre A og C, vil du mangle netop der, der skaber engagement og loyalitet, og som mange gange netop er det, der skal binde et team sammen eller sikre at et projekt kommer i mål også når der er pres på i de afsluttende projektfaser.

Du skal hele vejen rundt om tingene, når dun teamudvikling skal lykkes

Det kan du bruge den integrale model til

Jeg anvender den integrale model til at undersøge rigtig mange forskellige forhold eller situationer, og den korte liste af anvendelsesområder ser således ud:

 • Designe en præsentation
 • Udvikle et team
 • Designe en projektplan
 • Personlig udviklingsplan
 • Modstand overfor forandringer
 • Forretningsplan
 • Udvikling af nyt kursus eller workshop

Anvendelsesområderne er naturligvis langt større end ovenstående liste, og Ken Wilber selv betragter modellen som beskrivende for alle forhold i universet.

Link:
Havard Business Review – Managing the Invisibles
Etymonline – Betydningen af ”integral”
Wikipedia – Den Integrale Tilgang af Ken Wilber

Relaterede artikler