Enneagram Konference Egypten 2022 1200x800 1

På den Egyptiske Enneagram Konference januar 2022 havde jeg den fornøjelse at være en del af det panel, der havde til formål at kaste lys på anvendelsen af Enneagrammet i forbindelse med coaching, terapi, psykoterapi og psykiatrisk arbejde. Mine Enneagram-panel-kolleger var Beatrice Chestnut, Iman Mandour, Lara Atallah og Khaled ElSherbini var moderator og sørgede for at binde vores forskellige vinkler sammen.

(Se også: Personlig udvikling med Enneagrammet)

Det er min opfattelse, at vi som panel kom godt rundt om emnerne med hver vores unikke vinkel. Det er efter min mening et vigtigt emne at belyse, da Enneagrammet umiddelbart inviterer til dybere forståelse og heling af det enkelte menneske. Men hvis coachen, træneren, terapeuten hverken har gjort sit eget arbejde eller forstår hvordan Enneagrammet skal anvendes, så vil det kunne skabe mere forvirring og indre konflikter.

Som coaches og trænere, der anvender Enneagrammet, skal vi tage vore ‘egen medicin’

I mange år har der været et stort fokus på at træne og lære om selve systemet, og dermed et fokus på at forstå hvilken type man er, samt hvordan man anvender Enneagrammet til personlig udvikling. Dette er naturligvis fundamentet for at kunne arbejde med Enneagrammet, men der har også været en tendens til, at man sidder fast i sin type, underskylder sig med sin type eller gemmer sig bag typen.

En type i Enneagrammet beskriver, hvordan du distraherer dig selv i dit liv, idet en type forklarer, hvordan du er ude af balance, identificerer dig med en række tidligt skabte livsantagelser samt hvordan du er fikseret i din tankegang. Men denne oprindelige indsigt i typerne, glemmes til dels i dag, hvor en type mere handler om, hvordan du handler, tænker og føler. Begge dele er sande i sig selv, men hvis du glemmer hvilket værktøj Enneagrammet egentlig er, så ender du med at begrænse dig selv og dem, som du fx underviser eller coacher.

En type i Enneagrammet beskriver, hvordan du distraherer dig selv i dit liv

Det er et perspektiv, som jeg altid inddrager på vores kurser, men efter dette panel vil jeg tage et yderligere skridt til også at lave anbefalinger for coaches, undervisere, terapeuter etc. der ønsker at integrere Enneagrammet i deres professionelle rolle. Her er en liste over sådanne anbefalinger:

  1. Træn din egen personlige balance i de tre centre.
  2. Træn din egen personlige balance i Instinkterne.
  3. Træn din egen udvikling gennem din primære Enneagram type.
  4. Træn din egen udvikling gennem din blinde type.
  5. Træn din egen personlige udvikling gennem mindfulless
  6. Træn din egen personlige udvikling gennem heartfullness
  7. Træn din egen personlige udvikling ved at sætte din egen type til side, og opdag hvad der gemmer sig ‘bagom typen’
  8. Træn din egen personlige udvikling ved at undgå at tale til dine kunder om deres type på en måde, der får dem til at identificere sig endnu mere med deres type
  9. Træn din egen personlige udvikling gennem en undersøgelse af, hvordan alle 9 typer har nøgler til din personlige udvikling.

Enneagrammet er et utroligt præcist og effektivt værktøj, der på mange måder kan anvendes indenfor coaching og terapi. Jeg er usikker på, om jeg vil anbefale Enneagrammet til psykoterapi og psykiatrisk arbejde, men der kan naturligvis være særlige omstændigheder, hvor det vil være muligt at inddrage Enneagrammet i det dybere arbejde.

Relaterede artikler