Enneagrammet og de naere relationer

De mennesker, du er sammen med tidligt i livet, påvirker den måde, du er sammen med andre på senere hen i tilværelsen. Men måske ikke lige på den måde du havde forestillet dig!

En del af det, at udvikle sig som menneske, handler om at udvikle en personlighed og dermed en struktur for en personlighed – også kaldet et ego. Dit ego rummer dine selvbilleder, billeder af andre, overbevisninger, værdier samt strukturer, mønstre og vaner der gør, at du føler dig ’normal’ eller ’dig selv’. Det er absolut nyttigt for dig at have et ego og uden disse indre mønstre samt en struktur, der ikke ændrer sig for meget eller for hurtigt, ville du blive betragtet som ’ikke udviklet’.

Men hvordan bliver disse indre instinktive, emotionelle og kognitive strukturer dannet? Det er der rigtig mange holdninger til, og en af dem jeg læner mig op ad, handler om, at vi opbygger vores personlighed gennem at spejle de mennesker vi møder på vores vej, lige fra nyfødt og op gennem resten af livet. Det kunne virke som om vi i bund og grund kun kan opbygge færdigheder, som vi spejler os i hos andre, og at det er rigtig vanskeligt at udvikle nye sider af sin personlighed, som ikke er dannet i samspillet med andre mennesker.

Konsekvensen ved dette er mange, og denne artikel handler om, hvordan de tidlige spejlinger præger vores nære relationer længere fremme i tilværelsen.

-De fundamentale menneskelige kvaliteter
-Du kræver det, som du skal give dig selv
-Objekt relationer
-Blame game
-Manglende empati (krølle med magt)

De fundamentale menneskelige kvaliteter

Gennem din opvækst har du brug for en række helt unikke kvaliteter, som skal leveres af de voksne du er sammen med. Dette gælder følgende (de nærende kvaliteter):

-Behovsdækning
-Kærlighed (platonisk)
-Åbenhed, lytten og nysgerrighed
-Omsorg
-Opmærksomhed
-Oprigtig indlevelse
-Ro og balance
-Se sig selv og andre fuldstændigt, selvaccept
-Selvværd
-Taknemmelighed
-Tilfredshed

Samt disse menneskelige kvaliteter (de retningsgivende):

-Afgive ordrer
-Bryde relationer
-Handlekraft
-Holde fast i sine principper
-Individualisering
-Læse verden/virkeligheden korrekt
-Mod
-Strategi
-Styrke
-Stå op for en sag eller sig selv
-Support
-Sætte grænser
-Sætte retningen
-Tage de kampe, der er vigtige for egen værdier
-Udholdenhed
-Udtrykke meninger klart og tydeligt
-Udtrykke ønsker
-Vilje

Begge lister rummer menneskelige kvaliteter, som alle er vigtige for dig, og som du på en eller anden måde har udviklet eller kompenseret for, hvis kvaliteterne er knap så udviklede.

Den teori jeg arbejder med, tager som nævnt udgangspunkt i, at du vil have gode muligheder for at udvikle ovenstående menneskelige kvaliteter, hvis du kunne efterligne, modellere eller kopiere dem af de voksne, du havde omkring dig. Og der vil være stor forskel på, hvor balanceret de voksne udviste kvaliteterne! Hvis det fx at ”afgive ordre” ikke blev gjort i en positiv og omsorgsfuld relation, vil det netop være det du begynder at tilegne dig; altså at afgive ordre uden at være i relation med dem omkring dig!

Samtidig vil du få dækket dine behov for fx det at ”sætte grænser”, modtage ”omsorg” og blive ”set, hørt og mødt” på den måde, der nu engang var tilgængelig under din opvækst eller som du havde en bestemt idé om, hvordan skulle dækkes. Det sidste er overraskende for de fleste, idet vi sagtens kan være vokset op sammen med andre voksne, der på alle måder kunne udvise grænsesætning, omsorg og nærvær i allerbedste kvalitet MEN at vi ønskede at det skulle foregå på en anden måde end det blev udvist eller leveret.

Det kan betyde, at vi ikke oplever at være mødt i vores behov, hvilket vil påvirke den måde vi er på i vores relationer som voksne.

Du kræver det som du skal give dig selv

Hvis du ikke oplever at du er mødt i dine basale behov (kvaliteterne fra de to ovenstående lister), vil du som barn finde en måde at kompensere på. Det kan være at du selv finder en måde at sætte grænser på, der virker, og som både kan være af allerbedste kvalitet eller det modsatte. Men som barn vil du ikke rigtig have føling med din måde at gøre tingene på, bare det virker!

Dette vil med tiden betyde, at du forventer (og senere kræver) at dine nære relationer opfører sig på en bestemt måde, der matcher den måde du udviser de omtalte menneskelige kvaliteter på. Så hvis du har lært at blive set, hørt og mødt ved at straffe dine omgivelser med at afbryde relationen, overse dem eller ved at få dem til at føle sig skyldige i at gøre tingene forkert, ja så vil det være den metode du anvender i dine nære relationer som voksen.

Dynamikken mellem dig og de mennesker, der var omkring dig som barn, vil have en tendens til også at udspille sig i dit voksne liv. Det betyder samtidig, at der også kan være en tendens til, at du begynder at ”blame” eller beskylde dine nære relationer, når de afviger fra den måde du ønsker (eller kræver) de skal være på.

Blame game som en del af din personlighedsprofil

Den dynamik, som sker i de nære relationer, hvor vi begynder at ønske (eller kræve) at den anden ændrer sig, så det er mere rart at være mig, kalder jeg for ”blame gamet”. Måske ønsker du, at din partner ikke sætter grænser over for dig på så hård og uvenlig en måde, måske ønsker du at din partner lytter til dig på en helt bestemt måde eller måske har du brug for at din partner sætter grænser for, at du kan respektere vedkommende.

Når blame game er i gang vil du begynde at lave historier, fortællinger og billeder af dig selv og din kæreste. I starten vil historierne være lidt komiske eller grænsende til latterlige, fordi du synes at bruge rigtig meget energi på, at din kæreste ikke opfører sig på en bestemt måde. Over tid vil du begynde at tro, at dine historier (både om dig selv og din kæreste) er sande og du vil have opfundet logiske argumenter for, at din kæreste aldrig (som i aldrig aldrig) møder dig på den måde du ønsker dig, og pludselig er ønskerne gået fra en ønskeliste, over i en kravliste til en skilsmisseliste.

Blame gamet indeholder to forhold, som måske vil overraske dig. Det ene forhold er, at du mister din evne til at have indlevelsen og medfølelse for din kæreste. Og hvis der findes en magtstruktur i jeres relation, vil du miste din indlevelse og medfølelse op til 40 gange hurtigere end normalt!

Den mistede indlevelse / empati og medfølelse / compassion

Hvis blame gamet får lov til at køre for længe, vil du med tiden miste din evne til at udvise empati overfor din kæreste. Pludselig går kæresten fra, at være en livsledsager til at være et objekt, som enten er i vejen eller som burde ændre sig, så det hele gik lidt mere smidigt. Samtidig vil de behov, du ikke blev mødt i som barn, pludselig være blevet ekstremt vigtige og denne gang ikke i en barneskikkelse, men i skikkelsen af et voksent menneske.

Magt mindsker indlevelse /empati medfølelse /compassion

Der er lavet utallige studier af, hvad der sker med mennesker, når de får magt. En af de mest markante udtryk er, at vi som menneske meget hurtigt mindsker vores evne til at leve os ind i hvordan andre mennesker har det, og dermed en meget ringe evne til at forstå deres smerte, problemer eller udfordringer. Der er mange måder, hvorpå magt kan være udtrykt i et parforhold. Det kan være at den ene part bidrager mere til den økonomiske hverdag end den anden, det kan være at den ene må være sygepasser for en stund overfor den anden eller det kan være at den ene blot føler sig under den anden på grund af ideer om køn, race, religion, geografi eller andet.

Blame gamet tager altså udgangspunkt i, hvordan vi lærer og mestrer de fundamentale menneskelige kvaliteter og der kan være mange måder at arbejde med disse indsigter og kvaliteter på.

Objekt relationer

En af måder du kan øge din indsigt i disse kvaliteter på kaldes i psykologien for Objekt Relationer. Dette er en beskrivelse af nogle af de måder, vi kan have en relation til de menneskelige kvaliteter på. Netop denne relation til kvaliteten (og dermed de mennesker, der udviser kvaliteten) kan beskrives på tre forskellige måder.

Afvisning

Afvisning betyder, at du har oplevet, at kvaliteten ikke har været til stede i din barndom. Du har derfor ikke haft kvaliteterne at spejle dig i, og du har derfor haft svært ved at udvikle en række af de listede kvaliteter. Hvis du for eksempel har en afvisende relation til de nærende kvaliteter, vil du ikke have haft kvaliteter som empati, nærvær og ubetinget kærlighed at spejle dig i, og derfor ikke haft en naturlig rollemodel at lære fra. Det er i den forbindelse særdeles vigtigt at forstå, at du naturligvis med meget stor sandsynlighed har modtaget kærlighed fra den nærende rolle, mens du var barn, men dit filter for, hvordan verden fungerer, har gjort, at du ikke bemærkede det.

Frustration

Frustration betyder, du netop har oplevet, at kvaliteterne har været der, men at du ikke har ikke haft adgang til netop de kvaliteter du ønskede dig eller den måde de blev leveret på. Frustration betyder, at du kunne se, at det var muligt at modtage for eksempel empati, nærvær og kærlighed, men at du ikke modtog det, du gerne ville. Du har derfor en rigtig god fornemmelse af, hvad empati, nærvær og ubetinget kærlighed repræsenterer, ser de ud og udtrykkes på, men du har oplevet det som fragmenteret i din barndom og har derfor selv en fragmenteret måde at vise det på.

Forvirret

Forvirret betyder, at du ”vist nok” har haft adgang til de ønskede kvaliteter, men at du ikke er gået så meget op i – eller har blot forventet – at de var der. Det betyder, at du har en diffus eller ambivalent fornemmelse for, hvad for eksempel empati, nærvær og ubetinget kærlighed er for nogle størrelser. Du vil sikkert gerne levere dem, men kan have svært ved at præcist at fornemme, mærke eller vide, hvordan du gør det. Dette gælder også din selvempati, selvnærvær og ubetingede selvkærlighed.

Med en liste på 3 måder at være i relation med de nærende og retningsgivende kvaliteter på, er det muligt at opstille nedenstående skema.

AfvisningFrustrationForvirret
Nærende
Retningsgivende
Nærende og retningsgivende

Det betyder, at du kan have en afvisende relation til de nærende kvaliteter eller du kan have en forvirret relation til begge kvaliteter. Når du begynder at dykke ned i dette skema og udvikle en fornemmelse af, hvor du eventuelt måtte høre til, vil du samtidig udvikle en indsigt i dine egne behov, som du ønsker (eller kræver) af din partner og som du på en eller anden måde selv må levere til dig selv – fremfor at blame din partner for ikke at levere det!

Derudover vil du også opbygge en forståelse for, hvor din partner måtte befinde sig i skemaet, og over tiden udvikle en større rummelighed og forståelse for de dynamikker din partner forsøger at få dig med på.

Hvis du er nysgerrig på at dykke endnu mere ned i disse dynamikker i de nære relationer, så kan du med fordel kaste et blik på Enneagrammet.

Enneagrammet og de nære relationer

Enneagrammet er blandt andet en beskrivelse af, hvordan vi har udviklet de nærende og retningsgivende kvaliteter samt på hvilken måde vi udviser dem eller anvender dem overfor os selv og andre (især vores nære relationer). Det er lidt for omfattende at gennemgå selve Enneagrammet i denne artikel, men jeg har som inspiration beskrevet, hvordan de 9 profiler søger en særlig dynamik i de nære relationer. Nedenstående beskrivelser er hentet fra bogen Enneagrammet og typernes indbyrdes relationer.

Klik her for at læse mere om bogen: Enneagrammet og typernes indbyrdes relationer

Enneagram Type 1

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 1’eren en naturlig frustration over den andens måde at udvise de retningsgivende kvaliteter på. Det kommer til udtryk ved, at 1’eren dømmer og har fordomme over, hvordan den anden for eksempel gør rent på, ankommer til tiden på, spiser på eller holder sig selv emotionel og fysisk sund og rask på. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at korrigere din kæreste og minde vedkommende om, at tingene kan gøres bedre og mere korrekt.

Enneagram Type 2

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 2’eren behov for at være sikker i relationen og vil gå langt for at få relationen til at fungere. Samtidig stilles der krav om, at den anden er taknemmelig over for 2’erens store arbejde for relationen. Desuden opstår der langsomt et behov for, at den anden skal fremtræde som den retningsgivende rolle i relationen, som 2’eren kan læne sig ind i eller overlade noget af det store ansvar, som de har påtaget sig (gennem hele livet), til. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at få din kæreste til at bekræfte dig og værdien af relationen.

Enneagram Type 3

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 3’eren et behov for at være stolt over sin partner, og partneren skal være med på det høje tempo. Samtidig har 3’eren brug for en form for anerkendelse i de nære relationer og har samtidig en tendens til at fikse problemerne for den anden, fremfor at lytte til hvad den anden fortæller. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at løse din kæreste praktiske problemer og sikre at din partner udlever de muligheder der findes – især rent professionelt.

Enneagram Type 4

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 4’eren en naturlig frustration over for alle former for måder de relaterer sig til deres partner på. Da frustrationen oprindeligt tog udgangspunkt i begge roller, vil det også være kvaliteten fra begge roller, der frustrerer 4’eren i forhold til deres partner. Det betyder i praksis, at partneren stort set ikke er i stand til at gøre noget som helst korrekt over for 4’eren. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at ønske forandringer eller mere gnist i dit parforhold, og du vil have en tendens til at føle at din partner ikke er ægte, autentisk og original.

Gif Banner Enneagram Basic 500 x 125

Enneagram Type 5

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 5’eren et naturligt disconnect eller en naturlig afvisning af sin partner og kan snildt være i eget selskab uden partneren. Jeg har hørt om børn og unge, der ønskede sig, at deres forældre sad sammen med dem og så på, mens de spillede computerspil. De skal således ikke gøre noget eller sige noget, men bare være sammen med dem. Dette ser jeg også hos voksne, der egentlig mest har lyst til bare at være i stue sammen. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at forblive i dit eget indre univers og glemme hvordan du påvirker dine omgivelser med ”ikke at være til stede”.

Enneagram Type 6

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 6’eren tendens til at udfordre deres partner, for at få partneren til at træffe nogle af de beslutninger, de selv har svært ved. Det kan enten ske direkte ved, at de træffer en beslutning og så afventer, hvad partneren siger, for at se, om de er enige, eller ved, at de ikke træffer en beslutning, og så afventer, at partneren reagerer. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at ”se hullerne i osten” og argumentere for, hvorfor tingene ikke fungerer. Dette er blot en ”invitation” til din kæreste om at møde dig i din forvirring.

Enneagram Type 7

Den frustrerede relation til den nærende rolle bor i os alle og kommer til udtryk ved, at vi distraherer os selv og vores relationer, når samtalerne bliver for intense, alvorlige, sorgfulde eller dybe. Vi længes dog alle efter meningsfulde samtaler, men har ofte en tendens til at skifte opmærksomhed, hvis det ikke går hurtigt nok, eller hvis energien er ved at forlade samtalen. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at opleve, opdage og være på farten. Dette vil du naturligvis også kræve af din kæreste, og tendensen kan være at haste fra eventyr til eventyr uden helt at være til stede i det eventyr livets faktisk er.

Enneagram Type 8

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 8’eren stærke krav til deres partner, der ligner ubetinget kærlighed. Altså, at partneren skal holde af 8’eren ubetinget, uanset hvordan 8’eren opfører sig. Der er en tendens til, at den ubetingede kærlighed, som ligger i den nærende rolle – og som 8’eren typisk ikke oplevede i sin barndom – skal leveres af partneren som voksen. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at kræve ubetinget tillid og kærlighed af din kæreste uden at levere den selv.

Enneagram Type 9

I de nære relationer – uanset typen hos den anden – har 9’eren en lethed over for partneren og en umiddelbar overbærenhed over for relationen, så længe at partneren ikke stiller krav. Den positive, intuitive, lette og fremadglidende strøm i partnerskabet giver ro til at opdage tingene undervejs og langsomt tage stilling til de ting, der løbende viser sig. Hvis du relaterer dig til denne profil, vil du have en ”naturlig” tendens til at finde den meste behagelige måde at være i en relation på, uden at blive stillet til regnskab for noget og uden at din kæreste skal kræve noget af dig.

Dette kan også stilles op i før nævnte skema, hvor profilerne fra Enneagrammet er placeret således:

AfvisningFrustrationForvirret
Nærende873
Retningsgivende216
Nærende og retningsgivende549

 

Links

Enneagrammet  og typernes indbyrdes relationer, bog

Læs om typerne i Enneagrammet

 

Relaterede artikler