Laeringsfaellesskaber styrker teamudvikling 1200x800 1
Ledelse, Team

Læringsfællesskaber understøtter innovation og forandringsledelse

Det kan være rigtig svært at lære noget alene, og hvis læring skal være holdbare og blive en integreret del