Den gode bestyrelse
Ledelse

6 kvaliteter der karakteriserer den gode bestyrelse

Jeg har nu i en årrække undervist på Board Institutes bestyrelsesuddannelse. Mit fokus er “Meningsfuldhed” som handler om, at vi