Sample Blog

Skal du lade det gro eller skal det klippes vaek

For omkring 15 år siden blev jeg raget skaldet af min søn. Helt frivilligt. Philip var dengang 10 år gammel, vi havde boet et stykke tid i vores lejede hus på Sicilien. Det Ioniske Hav lå for enden af grunden og omkring os var der en evig ro fra en appelsinlund, der lukkede sig helt tæt om både vores hus og den snoede vej fra landevejen og ned til ”vores” sted ved havet. Selvom det var højsommer var lunden grøn

Gavmildhed gavmildhed og gavmildhed

For nogle år tilbage havde jeg en snak med min søn Philip, der dengang var i starten af tyverne. Jeg må have spurgt ind til hans Julegaveønsker, og hans svar både overrumplede og glædede mig. Han forklarede, at han ønskede sig det, som var det dyrebareste for mig. Han mestrede en kunstpause, der lige gav tid nok for mig til at se dvæle ved ”rejser” og ”kurser”. Det at lære nyt, opleve nyt, eksperimentere med noget nyt er alt sammen

lederudvikling

Måske har du forsøgt at motivere andre til at opføre sig på en bestemt måde, og hvis du har gjort forsøget overfor dit eget barn, så er det ikke sikkert at det er lykkedes så godt for dig, som du havde ønsket dig. Når vi motiverer andre, så har vi altid et ærinde i ærmet, hvor vi forsøger at få den anden til at se tingene på en bestemt måde. Derfor er der stor forskel på at motivere eller inspirere

Forandringsledelse over en laengere periode

For nogle måneder siden havde jeg en fabelagtig samtale med en ”fremmed”, der fortalte mig om begrebet ”jævnalder orientering”. Det går i sin enkelthed ud på, at fordi unge mennesker er så lidt sammen med deres forældre, orienterer de sig mere og mere til deres jævnaldrende. Det betyder, at de unge ”opdrager” hinanden og skaber ”standarder” for, hvordan man opfører sig. Da de unge ikke har de ældres erfaringer, bliver ”standarderne” bygger på den erfaring de unge har med livet

Naar vi er nysgerrige og toer eksperimentere udvikler vi os som mennesker i balance

 

Jeg er taget på skriverejse til Sicilien, og har siddet på torvet i Comiso og fået mig en kop kaffe og taget mig tiden til at se på folk. Se på de gamle mænd og ungerne. Jeg er ikke helt klar over, hvor kvinderne er henne, men her på torvet er der kun gamle mænd, der er rykket sammen for endnu en sludder, og unger render rundt om vandposten og sprøjter med vand på hinanden.

Har du børn eller