lederudvikling

Måske har du forsøgt at motivere andre til at opføre sig på en bestemt måde, og hvis du har gjort forsøget overfor dit eget barn, så er det ikke sikkert at det er lykkedes så godt for dig, som du havde ønsket dig. Når vi motiverer andre, så har vi altid et ærinde i ærmet, hvor vi forsøger at få den anden til at se tingene på en bestemt måde. Derfor er der stor forskel på at motivere eller inspirere andre, hvor det at inspirere andre ikke er noget, som man kan sætte sig for at gøre. Når vi bliver inspireret, så ”lander” en ide hos os, som får lov til at udvikle sig på den måde, som idéer udvikler sig hos netop os.

Der er forskel på at have en inspirerende eller en motiverende chef

Ledere søger ofte at være motiverende samtidig med, at de ønsker at fremstå som inspirerende. Det samme gælder for coaching. Mange ledere søger coaching-værktøjer, mens de ofte ønsker at hjælpe en medarbejder med at blive klarere på egne færdigheder, værdier og prioriteter. Når ledere forstår forskellen på coaching og en afklarende samtale, så kommer der pludselig fart på udviklingen og medarbejderne begynder i højere grad selv at tage ansvar for deres egen udvikling – faktisk er det mere inspirerende end motiverende at have en afklarende samtale med sin chef end at chefen forsøger at motivere en til at være på en bestemt måde.

Jeg er således over de seneste par år begyndt at træne ledere i at afholde afklarende samtaler med deres medarbejdere, fremfor at træne dem i at coache deres medarbejdere. Den afklarende samtale handler ikke om at finde en løsning på et problem eller en situation, og den handler heller ikke om at coache medarbejderen til at udvikle eller finde de færdigheder frem, som skal anvendes i en bestemt situation.

Jo tydeligere din retning er, jo lettere bliver det at komme i mål

Den afklarende samtale handler om at hjælpe medarbejderen med at finde de essentielle byggesten frem, som arbejdslivet (og i mange henseender også privatlivet) skal bygges på, så medarbejderen oplever et udbytterigt og meningsfyldt arbejdsliv. Den afklarende samtale fokuserer derfor på emner som fx:

  • De essentielle menneskelige værdier
  • De unikke basale overbevisninger
  • Grundantagelserne inden for områder som familie, fritid, penge, arbejde, sundhed etc.
  • Længsler, passioner, ambitioner, aspirationer, kald etc.
  • Kognitive forvrængninger som fx det at tale om altid/alle/aldrig, påtage sig skylden/ansvaret eller glemme andre/fokusere på sig selv.

I bund og grund handler det om at hjælpe medarbejderen til at få indsigt i sit eget personlige kompas – i første omgang arbejdskompasset, men på længere sigt også livskompasset. Når vores kompas peger i den forkerte retning, bliver det svært at navigere i livet. Det bliver svært at vælge til og fra og de fleste går ind i en arbejdsrelation af de forkerte grunde, bliver i arbejdsrelationen af de forkerte grunde og forlader den af de forkerte grunde.

Den afklarende samtale skaber fornyet mod, energi og handlekraft

Dertil kommer at ”de unge mennesker” bliver mere og mere klar på deres arbejds- og livskompas og begynder at stille større og større krav til virksomhederne om at have en tydelig retning, en lærelysten kultur samt at bidrage med noget positivt til verden. Man kalder næste generation for ”The Founders” fordi de hurtigere tager lederskab og går i gang med at skabe det, som mangler i deres eget liv og dermed også for mange andre som dem selv. Med en hel generation af unge mennesker, der i højere grad søger et meningsfuldt liv, bliver det endnu mere vigtigt for lederen at kunne hjælpe med en afklaring fremfor coaching. Mange unge er selvkørende, selvmotiverende og bruger deres personlige netværk i langt højere grad end hidtil. De er bedre til at realisere deres drømme og den skaberkraft, dedikation og positive energi kan man som virksomhed drage stor nytte af – hvis de altså forstår at hjælpe med at holde fast i det indre kompas.

Den nye generation tager lederskab og skaber det som mangler i deres hverdag
– og dermed også i mange andres hverdag

Som afslutning kan jeg for en god ordens skyld lige nævne, at rigtig mange ledere oplever at få øje på deres eget livskompas, når de bliver trænet i at gennemføre den afklarende samtale. En oplevelse der i de fleste tilfælde skaber fornyet energi, mod og handlekraft.

Flemming Christensen
Februar 2017

 

Hvad tænker du om indholdet i denne artikel. Del gerne herunder:

 

 

Relaterede artikler