Hvem er Victor Frankl og hvordan kan hans teorier om mening integreres i Enneagrammet?

Victor Frankl (26. marts 1905 til 2. september 1997) er skaberen af logoterapi, der er en terapiform med udgangspunkt i oplevelsen af og arbejdet med mening. Logoterapien er en eksistentiel teori, der bl.a. arbejder med menneskets vilje til at skabe mening i sit liv.

Det er især viljen til at skabe mening i sit liv, der er hjørnestenen i Victor Frankl’s teorier, og han har i sine bøger beskrevet, hvordan han kom på færten af sine teorier samt hvordan han i sit professionelle virke har bidraget til en dybere fornemmelse af dette behov hos mennesket.

Han er forfatter til bogen ”Man’s search for meaning” der udkommer i Tyskland i 1946. Victor Frankl skrev manuskriptet til bogen under sine ophold i nazisternes koncentrationslejre og selvom manuskripterne blev destrueret flere gange endte det alligevel med en udgivelse efter hans befrielse. 

Hos THINK ABOUT IT har Victor Frankl’s teorier dannet grundlag for udviklingen af Meningstrekanten, der netop skaber en struktur for, hvordan vi mennesker oplever en fornemmelse af mening i tilværelsen. Meningstrekanten er en sambygning af Victor Fankls teorier og typerne i Enneagrammet.

Udviklingsniveauerne er en del af kursusindholdet på Enneagrammet Next Level Onlineuddannelsen og Enneagrammet Next Level Autorisationsuddannelsen.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*