Hvad er Meningsrekanten og hvad har den med Enneagrammet at gøre?

Meningstrekanten er udviklet af Flemming Christensen i 2012 inspireret af Victor Frankl, hans teori om at mening med livet ligger i et formål og tage ansvar for os selv og andre.

Meningstrekanten skitserer de områder i tilværelsen, som skaber en fornemmelse for mening. Det ene område handler at opleve en retning i tilværelsen, så man på den måde opnår et perspektiv med sine handlinger både i det professionelle og det private liv. Det andet område handler at opleve et tilhørsforhold, så man føler sig tryg sammen med en gruppe, familie, kolleger etc. og det andet område handler om at opleve det at gøre en forskel eller bidrage med sine handlinger.

Når alle tre områder (retning, tilhørsforhold og bidrag) er udfyldt, vil vi opleve en større fornemmelse af mening, og omvendt hvis vi mangler retninger og perspektivet i tilværelsen, når vi mangler en gruppe at føle os trygge sammen med og når vi mangler oplevelsen af at gøre en forskel, så vil vi i højere grad opleve meningsløshed.

De forskellige typer i Enneagrammet snubler forskellige steder i Meningstrekanten, og nedsætter derfor sine odds for at skabe mening i det professionelle og private liv.

Meningstrekanten er en del af kursusindholdet på Enneagrammet Next Level Onlineuddannelsen og Enneagrammet Next Level Autorisationsuddannelsen.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*