Hvad betyder selve symbolet i Enneagrammet og hvordan hænger typerne sammen?

Symbolet består at et tredelt symbol, som kombineres med tre elementer, en cirkel, trekant og et heksagon. Heksagon symboliserer “loven om 7” og dækker tallene 1 – 4 – 2- 8- 5- 7. Cirklen er et symbol på at alt ses i ét, i en større helhed, og trekanten inde i cirklen, viser hvordan identitet er et resultat af indbyrdes samspil (loven of 3).  

Enneagram symbolet

Ingen ved hvor Enneagram symbolet oprindeligt kom fra, dog går fortællingen på at det kan være skabt i Babylon, omkring 2500 år f. Kr. 

Georges Ivanovich Gurdjieff er manden der uden tvivl kan tage æren for at bringe Enneagram symbolet til den moderne verden, da det blev formidlet som en model over naturlige processer som alle mennesker både rummer og er en del af og ikke en psykologisk typologi.  

Enneagram betyder, ”Ennea” betyder 9, og ”gram” betyder tegning eller figur. Symbolet består af en cirkel som symbolisere enhed, hvert tal repræsenterer en personligheds struktur også kaldet en type eller et punkt. 

Der findes flere forskellige Enneagrammer, der er illustrationer med 9 elementer, men det dynamiske Enneagram er det, der senere er ført sammen med moderne psykologi. Det dynamiske Enneagram beskriver endvidere, hvordan en type reagerer i pressede situationer samt hvordan man kommer ud af den pressede situation. Her er det pilene mellem typerne, der beskriver denne proces.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*