Hvilken funktion har pilene i Enneagrammet, og hvordan gør de Enneagrammet dynamisk?

Pilene i Enneagrammet, er en beskrivelse af dynamikken mellem typerne i Enneagrammet, typens indre strukturer og de mekanismer, der udspiller sig når man er under pres / på et højere niveau af selvindsigt.

Pilene mellem typerne er en nyere opdagelse gjort af nu afdøde Claudio Naranjo. Før 1960’erne havde ingen fundet den dybere indsigt i pilenes betydning, og Claudios lærer Oscar Ichazo underviste i Enneagrammet uden at inddrage pilene.

Claudio var psykiater og opdagede, at der var en dynamik mellem typerne, når typer kom under pres. Fx opdagede han, at Type 8 begynder at anvende Type 5’s strategier (ikke motiver) jo mere presset 8’eren er. Det betyder ikke, at Type 8 så pludselig ændrer type og nu er blevet til en 5’er, da det udelukkende er 5’erens strategier (mentale, emotionelle og sensoriske) 8’eren forsøger sig med. Samtidig kan Type 8 have fordel af at træne nogle af de strategier, som Type 2 repræsenterer, hvilket kan være empati, åbne sit hjerte, bygge relationer og hengive sig til andre i en relation.

Det er ikke nødvendigvis lige 8’erens kernekompetencer, men ved at træne netop 2’erens kernekompetencer, vil 8’eren bedre kunne håndtere pressede situationer uden at ødelægge tingene for sig selv og andre.

Med tiden er denne indsigt udbygget for alle typerne i Enneagrammet, og der er helt klare indre dynamikker mellem typerne. Senere opdagede Don Richard Riso, at der fandtes en helt særlig måde, at denne dynamik virkede på. Type 8 anvender ikke hvilke som helst strategier fra Type 5, der er en indre orden eller dynamik for, hvordan det sker. Hermed introducerede Don niveauerne, og sammen med Russ Hudson fik de beskrevet både niveauerne for alle 9 typer samt den indre dynamik mellem typerne udtrykt gennem pilene.

Der er således to pile for hver type i Enneagrammet, hvor der er en pil, der peger på en anden type samt en pil, der kommer fra en anden type. Sådan er det for alle typerne i Enneagrammet, og de enkelte pile har en unik funktion eller betydning.

Den pil der fører væk fra typen, beskriver hvordan vi opfører os, når vi er under pres, mens den pil der fører hen til type, beskriver nogle af de strategier, som vi kan anvende for at komme tilbage til balancen og ud af den pressede situation.

Typisk vil en Type 2 anvende strategier fra Type 8 for at komme ud af den pressede situation, og for netop Type 2 vil det være nyttigt at trække bevidst på strategierne fra type 4. For Type 2 kan strategierne fra Type 8 således være en trigger eller opmærksomhedspunkt for at genfinde balancen, og strategierne fra Type 4 kan netop anvende til at komme ud af en måde at være på og ind i en alternativ adfærd.

Det er for omfattende at gennemgå den meget specifikke dynamik omkring pilene i denne ordbog, men når fx Type 2 bevæger sig ned i niveau, vil det også være Type 8’s strategier i de lave niveauer, som Type 2 vil forsøge at anvende. Samtidig vil det være strategierne fra Type 4 på højt niveau, som Type 2 bevidst kan arbejde med for at genfinde balancen og komme tilbage på de højere niveauer.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*