Hvilken funktion har pilene i Enneagrammet, og hvordan gør de Enneagrammet dynamisk?

Pilene i Ennegrammet, er en beskrivelse af dynamikken, typens indre strukturer og energien  i typen når de er under press og når typen er på et højere niveau af selvindsigt. 

Pilene føre typen hen til et stresspunkt, og til et lykkepunkt. 

Den pil der fører VÆK fra typen, er stresspunktet, og pilen der fører hen TIL typen, er lykkepunktet. 

Stresspunktet er den adfærd eller strategi, vi anvender når vi står i situationer vi ikke lige kan overskue. Man kan sige at strategierne fra stresspunktet er en slags alternative strategier for at komme i mål med sit motiv. 

Lykkepunktet er den adfærd eller strategi, som kan hjælpe os tilbage i balance samtidig med at strategierne kan skabe kontakt med de personlige antagelser eller principper, som vi med fordel kan acceptere om os selv og dermed træne nye færdigheder. (se også Udviklingscirklen). 

Pilene forklarer, hvordan vi opdager, at vi er pressede af vores ego samt hvordan vi kan skabe balance i at finde typens essens. 

Pilene skaber forståelse og indsigt i de psykologiske strukturer, og er ikke et typeskift. Det er således ikke sådan, at du pludselige bliver en Type 5, når du som Type 8 befinder dig i pressede situationer. Det betyder blot at du anvender strategierne fra type 5.

Pilene blev først anvendt af den nu afdøde Claudio Naranjo, efter 1960´erne. Før Claudio’s indførelse af pile havde de ingen betydning eller dynamisk for den enkelte type. Claudio er elev af Oscar Ichazo, der arbejde med punkter og ikke typer, så pilene er et forholdsvis nyt element i anvendelsen af Enneagrammet.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

>