Hverdagspilgrim Meningen med livet og frygten for doeden haenger sammen

Hverdagspilgrim, dag 43.

I dag går jeg, Flemming Christensen, på begrebet mening. 

Der kan være ting, vi har lyst til at gøre i vores liv, som virker rigtige, men vi kan ikke få det løbet igang. Eller måske er det ikke meningen, at noget skal ske på et bestemt tidspunkt.

Jeg moser på med mine ideer, men nogle gange når jeg at stoppe op og opdage, at det ikke er meningen lige nu. Så jeg tror, der er noget timing i det meningsfulde.

Mening har også noget med, at ting får lov til at slå rod og tage form.

Mærk efter og lev lige nu

Frygten for døden

Jeg tror, meningen med livet bliver bygget i os parallelt med frygten for, at frygten for døden fødes i os. Frygten er bunden af vores personlighed. Død skal forståes på mange niveauer.

Hvis vores forældre straffer os, så tror jeg at noget i os dør en lille smule. Livsglæden, fornøjelsen…

Så med død tænker jeg i ret bred forstand. Alle de gange vi bliver korrigeret, justeret og rettet ind og får bygget en del af vores personlighed.

Enneagrammet Next Level

Leg og eksperimenter

Vi behøver ikke sige jobbet op og flytte til en bjergtop helt alene for at finde meningen med vores liv.

Det handler om at lege og huske at eksperimentere med ting i vores liv, der skaber glæde og flow. 

Det taler jeg om i denne podcast-episode og om tre forskellige former for mening.  

Relaterede artikler