Fanger du energien i forandringerne 1200x800 1

Forandringsledelse handler traditionelt set om at udvise lederskab i en tid med forandringer. Det gælder, uanset om du selv skaber forandringerne som leder, eller de er skabt af eksterne forhold. Men driver du forandringerne, og er der egentlig noget galt ved, at forandringerne driver dig?

De fleste er påvirket af covid-19 forandringerne

De fleste af os er på en eller anden måde påvirket af forandringerne, som restriktionerne i forbindelse med covid-19 har medført.

Forandringerne har haft negative økonomiske og markedsmæssige følgevirkninger for erhvervslivet. Mange kender nogen i deres netværk, der er blevet fysisk hårdt ramt af covid-19 virusset.

I en tid med så kraftig påvirkning udefra har der ofte ikke været brug for at igangsætte en forandringsproces. Der har i højere grad været brug for at navigere i den eksternt forårsagede forandring og udnytte den kinetiske energi, der er opbygget i forandringerne.

Men er der egentlig noget galt med, at forandringerne driver dit lederskab? Hører det ind under god ledelse at kunne anvende de muligheder, som forandringerne og især ekstreme forandringer åbner op for?

Innovation og ledelse af nye muligheder

Ud af de 76 Michelin-restauranter i New York tilbyder mere end 20 af restauranter ”take away” til storbyens gourmet hungrende borgere. I København stod kunderne i kø i mere end en time for at få fingrene i Noma’s burger. Kursen på mødeapplikationen Zoom steg fra omkring 125 USD til mere end 500 USD under pandemien. Samtidig var der en venteliste på levering af videoudstyr til de mange konsulenter verden over, der er gået i gang med at sælge deres services online.

Forandringsledelse er ikke nødvendigvis ledelse i innovation. Men når forandringerne er så kraftige, som de har været under covid-19, kræver det af dig som leder, at du både ser og anvender de muligheder, der pludselig opstår. Du bør tænke stort, men starte småt samt forblive i kundernes bevidsthed, indtil en ny normal er landet.

Så hvis det er de eksterne forandringer, der kræver forandringsledelse, hvad skal du som leder overveje eller være opmærksom på? I denne artikel berører jeg følgende emner:

 • Del dine erfaringer gratis – men pas på de nyopståede faldgruber.
 • Hvorfor gøre tingene på en ny måde – ja hvorfor ikke!
 • Tænkt stort, men start småt, og lær at droppe det, som ikke virker.

Del dine erfaringer gratis

DI har under covid-19 nedlukningen afholdt flere onlinemøder for management-konsulenter. På et af møderne blev det drøftet, hvordan man som konsulent anvender sin tid bedst muligt under nedlukningen.

En af de forslag, der kom frem, var at sikre sig at være i sine kunders bevidsthed under nedlukningen indtil hverdagen igen giver mulighed for at mødes. Det kunne gøres ved at ringe op og få en snak med kunden (vi er jo alle påvirket af krisen, så samtaleemnet ville være oplagt!). Man kunne sende nyhedsbreve med tekst, tale eller video. Eller man kan invitere til mindre online arrangementer, hvor man fremviste sine erfaringer og viden.

Lav ny research og del dine nye erfaringer

Hos THINK ABOUT IT legede vi med tanken om, at en konsulent normalt anvender mindst 40-50 arbejdstimer på en uge. Normalt ville timerne være anvendt på kundeopgaver. Under nedlukningen blev konsulenter i ledelse- eller teamudvikling dog fravalgt til fordel for aktiviteter tæt på krisehåndteringen.

En konsulent står så med sine 40-50 timer om ugen, som vi så konverterede til at dykke yderligere ned i vores felt inden for motivationspsykologi, psykodynamik og filosofi. De nye opdagelser delte vi med kunderne. Det blev i stedet til 30 timers research og fordybelse om ugen og 10-20 timer med deling af ny viden.

Siden den 1. marts 2020 har 5.963 personer skrevet sig op til at modtage vores nyhedsbrev. Det er en stigning på 28% i forhold til samme periode (marts-november) året før.

Giv nogle af de services væk, der er vanskelige at sælge

Vi besluttede  at give nogle af de services væk, som er vanskelige at sælge. Det omfatter for os ”Filosofiske samtaler for lederteams”, hvor teamet opnår en dybere fornemmelse af en fælles mening (WHY) samt muligheden for at tage konsekvensen af de værdier, der driver teamet. Ved at dele denne erfaring gratis med en række teams, har vi forstærket vores relation til kunden. Samtidigt har vi videreudviklet konceptet.

Der eksisterer naturligvis også en bagside ved at dele sine erfaringer væk. Pandemien har inspireret rigtige mange specialister til at dele erfaringer på YouTube eller som podcast. Derfor kan det være svært at trænge igennem med sit budskab. Det betyder, at der brug for at være endnu mere målrettet i sin kommunikation end tidligere.

Antallet i Danmark, der lytter til podcast, er steget til det tredobbelte i 2020 jævnfør Danmark Statistik.

Forandringer: Stigende antalt podcastlyttere under covid-19
Kilde: Danmarks Statistik

Brugen af YouTube under pandemien er også steget voldsomt.

Forandringer: Stigende brug af YouTube under covid-19
Kilde: Statista

Hvis du ser det som en gevinst for forretningen, at dele dine erfaringer gratis, er det værd at overveje følgende:

 • Lav nye specialudgaver af podcasts/video/artikler/whitepapers, der fokuserer på et smalt emne.
 • Definér nye specialmålgrupper blandt dit kundesegment og lav målrettede podcast/video/artikler/whitepapers til målgruppen.
 • Research inden for dit felt og det dine nye erfaringer.
 • Invitér til mindre lukkede fora, hvor du som vært bringer dine kunder sammen til samtaler om væsentlige emner.

Hvorfor – hvorfor ikke!

Det knap så gode spørgsmål er: ”Hvorfor skulle en velrenommeret restaurant begynde at lave take away?” Et bedre spørgsmål er ”Hvorfor ikke?”

Det at kunne holde fast i den gode kvalitet, samtidig med at man for en stund går nye veje, er i den grad af tage lederskab under en forandring, der er så altfavnende som en nedlukning af samtlige restauranter i et land eller hovedstad. Eller ”Hvorfor ikke tilbyde flyveture til steder, du aldrig har været!”

Book en flyvetur og flyv steder hen du aldrig ville komme

Hvorfor skulle man ikke kunne tage på en flyvetur rundt i sit eget land en times tid eller to, blot fordi man godt kan lide at flyve, eller fordi man aldrig har kunne flyve hen over på helt nye religiøse destinationer? Det var lige præcis det Thai Airways gjorde for sine kunder.

Milliarder til at afhjælpe ensomhed online

Hvorfor skulle det ikke være muligt at afhjælpe ensomhed via online services? I tider hvor mange ikke kan eller må forlade deres hjem, og hvor de sociale afstandsregler medfører nedsat nærkontakt med andre, hvorfor skulle man så ikke kunne tilbyde en sundhedsberigende service via online medierne?

Alene i første halvår 2020 har investorerne i USA sendt 588 millioner USD i selskaber, der vil skabe forbedret fysisk og psykisk sundhed. Det er dobbelt så mange midler end det samlede beløb året forinden, og omregnet taler vi om mere end 3.7 milliarder kroner!

Førende ekspert i kaffe ristning rister nu kaffe online

Hvorfor skulle man ikke kunne riste kaffe online? Danskeren Morten Münchow driver virksomheden CoffeeMind og rejser rundt i verden og underviser kommende kaffe ristere i kunsten at lave den perfekte ristning hver gang, samtidig med at han hjælper den kommende kafferister i rollen som startup.

En maskine til at riste kaffe er et bæst (min personlige erfaring), som skal håndteres med varmegrader, tidsstyring og tålmodighed, og Mortens oprindelige antagelser var, at det helt sikkert er noget der skal trænes via det personlige fremmøde.

På et tidspunkt sætter vi os sammen og udfordrer antagelsen om det personlige fremmøde, og i dag kan du deltage på et onlinekursus i kafferistning. Det kræver naturligvis at du har købt dig et bæst til at riste kaffe på, men ved at udfordre antagelsen om det personlige fremmøde, oplever CoffeeMind i dag en stigning i antallet af deltagere på deres kurser.

Hvis du har mod på at undersøge ”hvorfor ikke?”, er det værd at overveje følgende:

 • Hvad er det, der irriterer dig ved de nye konkurrencer, der bevæger sig ind på dit marked med en helt anden struktur for omkostninger, historik og mindset? Hvad gør de nye konkurrenter, som du også kunne gøre?
 • Hvilke antagelser har du normalt betragtet som havende en ”negativ konsekvens”, og er du stadig sikker på at konsekvensen er negativ?
 • Hvordan kan du samlet dit team til et ”Hvorfor ikke?”-workshop?

Små og korte eksperimenter – design sprint

Når nærmest alting er forandret, og det er tæt på umuligt at fastholde en længere strategi, er der brug for at kunne iværksætte små og korte eksperimenter, der undersøger antagelserne i en forretningsmæssig tilgang.

Vil det skade renomméet at sælge gourmet fastfood?

Hos den verdensberømte restaurant Noma, havde de formodentligt undersøgt antagelser som fx:

 • ”Vil kunderne stå i kø for at kunne købe en gourmetburger?”
 • ”Vil kunderne betale tilstrækkeligt for en burger til, at det reelt er en forretning?”
 • ”Vil vores renommé tage skade af at producere fast food?”

Måske var der også brug for at undersøge antagelser som:

 • ”Hvor længe er det optimalt at sælge fast food?”
 • ”Kan vi omdefinere hvad fast food er for en størrelse?”
 • ”Hvordan maksimerer vi den gode historie og dermed en styrkelse af vores brand?”

For at få svar på spørgsmålene kan det sammenlignes med at invitere et bredt udsnit af danskere til forpremiere på en film for derefter at gå hjem og lave de nødvendige tilskæringer på filmen baseret på publikums reaktioner.

Kan man skabe lige så meget læring ved online kurser som ved fremmøde kurser?

Det med at lave små og korte eksperimenter går også under betegnelsen Design Sprint. I Danmark leverer Danske Design Center de såkaldte sprints. Hos THINK ABOUT IT har vi gennemført et sprint for at undersøge vores antagelser om at flytte læring fra fremmøde-kurser til online-kurser kunne holde vand.

Vi arbejdede med antagelser som fx:

 • ”Vil kursisterne bygge tillidsfulde relationer online, og i så fald, hvordan kan det underbygges af os som udbydere af læring?”
 • ”Er det muligt at dokumentere fremdrift eller læring på et online-kursus, og i så fald hvad kræver det af os som leverandører?”
 • ”Vil det være muligt at skabe begejstring, glæde og en positiv stemning på online kurser i samme stil som det sker på fremmøde-kurser, og i så fald hvordan gør man det?”.

Selve sprintet løb over 5 sammenhængende arbejdsdage, og vi havde samlet et mangfoldigt team til at udfordre antagelserne, bidrage med videnskabelig viden og læring samt guide os igennem hele forløbet.

Sådan håndterer du forandringerne under covid-19
THINK ABOUT IT teamet under et design sprint

Resultatet af Design Sprintet for vores forretning er mangesidet. Vi udviklede både en model for, hvordan vi sikrer læring online, samtidig med at vi fik forbedret selve kursusmaterialet.

Hvis du er blevet inspireret til at lave korte og små eksperimenter, er det værd at overveje følgende:

 • Hvilken del af din forretning ville med fordel kunne justeres, forbedres eller optimeres?
 • Hvilket team vil du samle for både at blive guidet godt igennem forløbet samt minimere risikoen for indavl af dine idéer?
 • Hvilket tidspunkt er den bedste for at gennemføre et sådant sprint?

Jeg er overbevist om, at forandringsledelse handler om at stille sig op på sit surfbræt og finde energien i forandringsbølgen. Du skal udnytte den ophobede energi i bølgen til at bære dig langt foran konkurrenterne. Det bringer dig ind i en fremtid af muligheder, udvikling og værdiskabelse.

Alternativet er at blive fejet væk af bølgen, at hive efter vejret dybt nede i understrømmen og kun være i live på grund af positive tilfældigheder.

Læs flere artikler af Flemming Christensen

Relaterede artikler