Er du en god lytter

Den gode lytter, lytter både med sit hoved, sin krop og sit hjerte, og er både i stand til at lytte til et andet menneske, samtidig med at vedkommende lytter til sig selv. Ved at lytte til dig selv, bliver du klar over, hvornår du lukker ned for samtalen, hvornår du overvældes af antagelser om den anden og hvornår du begynder at give den anden gode råd eller deler ud af dine egne erfaringer. Og når du lytter med både dit hoved, din krop og dit hjerte sørger du for, at du ikke kun lytter efter det, som du allerede ved noget om i forvejen.

I 2014 udkom bogen LYT, der netop handler om at bygge tillid og stærke relationer gennem den gode lytning. I forbindelse med re-lanceringen af grunduddannelsen i Enneagrammet, har vi inddraget en række værktøjer fra bogen LYT, hvorved deltagerne både lærer om selve Enneagrammet og dynamikken i værktøjet samtidig med, at de træner deres evne til at lytte til sig selv og lytte til andre.

Når du anvender alle tre centre i din lytning, opnår du et mere fuldkomment billede af den anden

Når du lytter med dit hoved, hjælper du den anden med at se tingene tydeligt og klart og du gør det ved at opsummere og gentage det, som den anden har sagt samtidig med, at du hjælper den anden med at lave en syntese eller opsummering af essensen af det de har sagt.

Når du lytter med din krop, tænder du for din intuition og empati og læser alt det, der ikke bliver sagt, alt det der fortælles mellem linjerne, alt hvad kroppen fortæller, hvad stemningen udtrykker og hvad energien omkring den anden rummer. Du aner naturligvis ikke om alt, hvad du ”opsnapper” er sandt, men med lidt øvelse, kan du lære at ”opsnappe” ret præcist.

Ved du hvordan du tænder eller skruer op for din intuition, fordomsfrihed og visdom?

Når du lytter med hjertet, fornemmer du hvor den anden kommer fra og er på vej hen i livet. Du har en klar fornemmelse af, hvad der blokerer for den andens udvikling, og hvilke helt unikke menneskelige kvaliteter den anden rummer. Og når du så lytter med alle tre centre (hoved, krop og hjerte), vil du have en mere komplet fornemmelse eller indsigt i den anden. Normalt er vi stærke i et eller to af de tre centre, så en øget ”fintuning” af din evne til at lytte kan ske via det center, du ikke nødvendigvis er så trænet i endnu.

Når du opdager din helt unikke måde at overhøre andre på, kan det være genvejen til at opbygge stærkere relationer

Ved at du lytter til dig selv, mens du lytter til den anden, vil du opdage din tendens til at overhøre den anden. Det kan være, at du har så højt et energi-niveau, at du ikke kan vente til at den anden har talt færdig og du ikke værdsætter de naturlige pauser. Dermed kan du have en tendens til at overhøre den anden. Det kan også være, at du afbryder andre eller hijacker samtalen med dine egne oplevelser. Eller måske er du typen, der har svært ved at koncentrere dig, hvis tingene bliver for upraktiske eller abstrakte. Vi har alle vores særlige måde at overhøre andre på, og når du finder din unikke måde, vil du lettere kunne optræne den gode lytning.

Den gode lytning fremmer den personlige udviklingsrejse

Når vi lytter til hinanden, føler vi os set, hørt og mødt, hvilket er en forudsætning for tryghed og tillid, hvilken igen er en forudsætning for at vi kan udvikle os som mennesker. Derfor var det naturligt for os, at inddrage værktøjerne fra bogen LYT i vores re-designede Enneagram Basic.

Læs også: Den nysgerrige samtale

Relaterede artikler