At vaere vidne til et andet menneske

Jeg deltager ofte som kursist på kurser, der handler om at genopdage det som er væsentligt for mig eller om mig selv. De gange, hvor jeg opnår det allerstørste udbytte er, når jeg bliver set, hørt og mødt af de andre med-kursister, hvor de blot har været vidne til den proces jeg gennemgik og spejlede min oplevelse. Når vi er vidne til andres oplevelse, udvikling eller sorg, lader vi den anden være på en nødvendig rejse – samtidig med, at vi er sammen med vedkommende.

Det med at være vidne til et andet menneske, er et centralt element på det re-designede Enneagram Basic, som vi har premiere på i juni måned 2018. Det er i princippet ”kun” et 3-dages kursus, hvor hovedfokus er på at øge selvindsigten hos deltagerne. Men ved at indbygge det med at være vidne til hinandens proces, vil deltagerne både lære om Enneagrammet og mekanismerne i Enneagrammet samt efterfølgende stå med et værktøj, der kan anvendes i mange andre situationer, hvor man er sammen med et andet menneske, der har brug for at blive set, hørt og mødt.

Der er ikke meget træning i selvindsigt ved at andre fortæller dig, hvilken type du er

Når vi er vidne til et andet menneske, får det andet menneske mulighed for at opleve sig selv, uden at vi blander os i processen. Måske har du oplevet at dele en oplevelse eller et problem, og straks begynder folk at hijacke samtalen ved enten at fortælle om deres egne oplevelser eller ved at komme med løsninger på dit problem. Der findes naturligvis situationer, hvor det kan være nyttigt at få inspiration fra andre til sin egen problemløsning, men i forbindelse med det at træne sin selvindsigt er det langt mere nyttigt at selvindsigten kommer fra én selv.

Når du er vidne til et andet menneske, er du medreflekterende og medundrende

Det betyder også, at vi vil opfordre til at efterleve princippet om, at ingen (hverken lærer eller medstuderende) fortæller dig, hvilken type du er. Der er ikke meget træning i selvindsigt ved at andre fortæller dig, hvilken type du er – eller de tror, at du er. Dette princip er så væsentligt for arbejdet med Enneagrammet, at det er en del af de etiske retningslinjer hos Enneagram International Association.

Når vi er vidne til hinandens udvikling, skabes der en læringskultur, hvor vi løbende understøtter den personlige udvikling

Men hvad betyder det i praksis så at være vidne til et andet menneskes udviklingsrejse? Det handler som nævnt om, at holde sine gode råd, vejledninger og forslag for sig selv. Dernæst handler det om, at lade den anden være i sin egen refleksion og undlade at hijacke samtale med egne oplevelse og refleksioner. Det handler også om at undre sig sammen med den anden og endelig handler det om at dele med den anden, hvordan man er påvirket af den andens refleksioner. Når vi er vidne til et andet menneske, er vi mednysgerrige på den andens refleksioner og spørger ind til oplevelserne, så den anden stille og roligt bliver mere og mere indsigtsfuld på sig selv.

Når vi er vidne til vores børns udviklingsrejse, lærer de at stå på egne ben

Når du har lært at være vidne til et andet menneske, sker der ofte det, at den anden bliver så begejstret for oplevelsen, at vedkommende af sig selv får lyst til også at være vidne til dig. Denne positive spiral om at være vidne til hinandens personlige udvikling er utroligt berigende i relationer,  som i et professionelt team eller i et parforhold, hvor man er sammen over en længere periode og derfor har mulighed for at være vidne til hinandens personlige udvikling.

Læs også: Den nysgerrige samtale

Relaterede artikler