Den nysgerrige samtale

I juni måned 2018 relancerer vi det traditionelle grundkursus i Enneagrammet, og har justeret mange ting, der både præger indeholdet og formen. Vi introducerer blandt andet begrebet ”Den nysgerrige samtale”, som har til formål at fremkalde netop det, et menneske rummer af unikke, fabelagtige, originale, autentiske og personlige kvaliteter, egenskaber eller færdigheder. Det er en samtaleform, som kursisterne skal have med hinanden, og det handler ikke om coaching, men om at være vidne til den andens rejse ud i selvindsigtens landskab.

Netop det, at det ikke er en coachende samtale, er vigtig, idet den coachende samtale traditionelt set indeholder et fokus på at flytte sig fra et sted til et andet. Der er også en fordeling af rollerne, hvor den ene person er coach, mens den anden person er fokuspersonen. Samtidig påkalder ”coaching” som begreb forventninger om, at man skal have modtaget træningen inden for coaching for at kunne levere coaching.

Det er væsentligt for os alle, at blive set, hørt og mødt

Den nysgerrige samtale er noget helt andet, idet samtaleparterne skaber en oplevelse sammen, som begge oplever en gevinst ved. Rollerne er fordelt ved, at den ene primært er vidne til udfoldelsen af den andens selvindsigt, men vil i de fleste tilfælde også selv opleve nye perspektiver på sit eget indre univers.

Det at den nysgerrige samtale ikke skal løse et bestemt problem eller bringe en fokusperson fra et sted til et andet, gør samtaleformen utrolig nyttig i forbindelse med et kursus i selvindsigt. Men samtaleformen er også nyttig udenfor rammerne af et grundkursus i Enneagrammet.

Det, at være vidne til en andens udviklingsrejse, kan være til stor inspiration for en selv

Jeg oplever mange ledermøder, hvor samtaleformen bliver til kommentarer på kommentarer, og således handler om at nogen siger noget, så snart en taler kommer til at trække vejret og dermed er tvunget til at holde en pause. Lytningen og nysgerrigheden ligger ofte på et meget lavt niveau, og efter en stund undrer man sig over, hvad det egentlig er man taler om, fordi emnet og fokus for samtalen er flyttet langt væk fra det oprindelige udgangspunkt. Det er min erfaring, at den nysgerrige samtale også egner sig til fx ledermøder og teammøder, hvor der er brug for at skabe fornyet indsigt omkring et emne. Jeg har som konsulent ofte anvendt den nysgerrige samtale til ledermøder, og der sker det, at den som starter samtalen ofte finder en helt ny og unik løsning på sin situation ved at de andre er nysgerrige og bevidner at lederen udfolder sin situation og med velvalgte spørgsmål bliver endnu mere indsigtsfuld på sin egen situation.

Den nysgerrige samtale træner også nærvær, nysgerrighed og indlevelse

Efter kurset vil deltagerne naturligvis besidde endnu mere selvindsigt, men man vil også som kursist have trænet et værktøj, der efterfølgende med fordel kan anvendes i rollen som leder, coach, konsulent, træner, kollega, forælder eller livspartner. Den nysgerrige samtale skaber et rum, hvor vi bliver set og hørt og mødt, og jeg tror i bund og grund at dette har en enorm værdi for alle mennesker – uanset alder.

Relaterede artikler