Enneagrammet et niveau ad gangen

Jeg har i en tidligere artikel skrevet om, at det grænser til ondskabsfuldhed at indikere, at folk er i stand til at gøre noget, som de ikke umiddelbart er i stand til, fordi det i virkeligheden vil kræve en del træning at mestre den aktuelle færdighed.

Jeg oplever det ofte i forbindelse med strategi-implementering, hvor ledelsen har fundet frem til, at organisationen nu fx skal være mere kundefokuseret, forandringsparat eller innovativ. Det ville der ikke være et problem ved, hvis alle mennesker blot kunne beslutte sig for at være mere kundefokuserede, forandringsparat eller innovative og gennem beslutning dermed også mestrede færdigheden. Ondskabsfuldheden kommer ind ved at indikere, at det er let at mestre på kort tid, eller ligefrem at antage at mennesker lærer nye færdigheder ved at ledelsen udtrykker en ny strategi.

Det er ikke nok, at det muligt at udvikle en ny færdighed. Det kræver træning i små præcise skridt

Det samme gælder i arbejdet med Enneagrammet, hvor der kan være en tendens til at indikere, at det er forholdsvis let at mestre en ny færdighed, som typisk ikke er tillært i hele det liv, som vedkommende har levet ind til nu. Tager vi fx en type 8, så vil en menneskelig færdighed som fx sårbarhed, ydmyghed og ubetinget kærlighed eller tillid ikke være 8’erens typiske menneskelige bevidste færdighed. Det er naturligvis færdigheder eller kvaliteter, som stort set alle mennesker rummer og som kan udvikles, men til at indikere at det er forholdsvis let at mestre færdigheder bevidst kan virke ondskabsfuldt.

I de situationer, hvor i dette tilfælde Type 8 får kontakt til netop sårbarheden, ydmygheden og den ubetingede kærlighed og tillid, så vil vedkommende opleve et stort gennembrud i sin tilværelse, der formodentlig er svært mindeværdigt og som vil åbne op til endnu mere indsigt og nye praksis’er.

Mange eksperter har skrevet om Niveauerne

Sårbarheden, ydmygheden og den ubetingede kærlighed og tillid for Type 8 udtrykkes som en bevidst færdighed på niveau 1-2 og delvis 3 (Don Richard Riso og Russ Hudson), på niveauet for Vocation eller Conversation (James Flaherty), på step 4 i forbindelse med arbejdet med sin BIG Assumption (Robert Kegan og Lisa Lahey) samt typens Essentielle Udfordring (Daniel Ofman). Da disse værktøjer hænger nært sammen, kan man tage udgangspunkt i Niveauer for Selvindsigt (Don Richard Riso og Russ Hudson) som er mest kendt i Enneagram-kredse, hvilket betyder at normalen for den største del af befolkningen kredser om niveauerne 4, 5 og 6. Det betyder, at der er et kæmpe spring fra niveau 4, 5 og 6 til de niveauer hvor i dette tilfælde Type 8 bevidst mestrer færdighederne sårbarheden, ydmygheden og den ubetingede kærlighed og tillid.

Det kan naturligvis være en ambition, aspiration eller ønske for Type 8 at få en bevidst tilgang til disse kvaliteter, men hele min vinkel i denne dialog handler om, at det i de fleste tilfælde ikke er muligt at springe direkte fra normal-niveauerne til de højere udviklingsniveauer, samt at en indikation af at det er muligt grænser til ondskabsfuldhed. Med samme vinkel er det også grænsende til ondskabsfuldt at indikere, at det er let at spring til niveauet, hvor Type 2 let kan mestre selvværd eller hvor Type 5 let kan lære at dele ud af sig selv.

Når vi bevidst mestrer færdigheder på de højere niveauer, dukker der helt nye indsigter og færdigheder op

For at bevidst at kunne mestre de kvaliteter, der ligger på de højere niveauer, er det nødvendigt at arbejde sig et niveau op ad gangen, og her kommer de nye Kompetenceniveauer ind i billeder. Ved at anvende kompetenceniveauerne vil man kunne hjælpe fx Type 8 til først at få en kropslig relation til sig selv, hvor 8’eren rent faktisk kan mærke sig selv og ikke handler på impulserne. Dette foregår på niveau 5, og her vil Type 8 begynde at opdage sin kropslige energi og dermed bruge styrken i energien til at centrere sig selv, grounde sig selv, mærke impulserne uden nødvendigvis at handle på dem, slappe af i musklerne, slippe spændingerne, få fat i den dybe vejrtrækning etc. hvilket skal mestres bevidst før det er muligt at mestre de færdigheder, der er udtryk på de højere niveauer. Rigtig mange der relaterer sig til Type 8 fortæller, at netop denne kropsrelation har bidraget til en dybere relation til dem selv, og at de før overhørte denne dybe selv-relation, fordi de i højere grad reagerede (blindt) på de impulser, som de mærkede i deres krop.

Jeg har modtaget en del reaktioner på, at det ikke er ondskabsfuldt at bede, invitere, pege på, inspirere eller coache personer, der fx relaterer sig til Type 8 om at gå direkte til træningen af den bevidste sårbarhed, ydmyghed og den ubetingede kærlighed og tillid. Jeg er naturligvis enig, såfremt personen befinder sig på et højt niveau og dermed har gennemgået en dybere udvikling af sin personlighed, og omvendt vil jeg fastholde, at såfremt personen befinder sig på ”normal”-niveauet (4, 5 og 6), så vil vedkommende ikke på den korte bane opnå succes med at træne kvaliteter, der udviklingsmæssigt ligger på et højere niveau, og dermed hurtigere blive skuffet, frustreret, desillusioneret etc. og hurtigere forkaste Enneagrammet som være et system, der lover Quick-fixes.

Uden niveauerne ville Enneagrammet blot være endnu et typeværktøj, der satte folk i bås

Enneagrammet er et magisk og kraftfuldt værktøj til at udvikle sin selvindsigt, til at fremkalde de menneskelige kvaliteter, der allerede bor i os og til at belyse eller fremkalde elementer eller områder af os selv, som vi ikke selv lige havde set (eller husket). Samtidig var det Don Richard Riso’s intention og ønske, med at gå på opdagelse efter og efterfølgende beskrive Niveauer for Selvindsigt (Levels of Development), at Enneagrammet blev til et udviklingsværktøj, hvor man med sikre og bevidste tiltag kunne tage sin udvikling et skridt ad gangen.

Jeg er naturligvis meget interesseret i at høre din kommentar til ovenstående vinkel. Så skriv gerne et par meningen, holdninger, refleksioner etc. herunder…

Relaterede artikler