Det Danske Enneagram Institut

Don Richard Riso og Russ Hudson er grundlæggerne af The Enneagram Institute og jeg mødte dem for første gang i 2001, hvor jeg rejse til Californien og deltog på deres grundkursus i Enneagrammet. Året efter grundlagde jeg Det Danske Enneagraminstitut (The Enneagram Institute of Denmark) og siden da har vi hos THINK ABOUT IT haft et nært samarbejde med Don og Russ. Efter Dons alt for tidlige død i 2012, har Russ Hudson lanceret sine nyeste opdagelser inden for Enneagrammet på den årlige workshop i Denmark. Men hvordan har de seneste to årtier påvirket vores anvendelse af Enneagrammet, og hvordan kunne den fremtidige anvendelse se ud? Det har jeg tænkt mig at give et bud på i denne artikel.

Det danske Enneagram institut etableres i 2002

Min uddannelse i Enneagrammet er primært foregået i USA hos Don Richard Riso og Russ Hudson. Vi blev hurtigt enige om, at jeg skulle etablere Det Danske Enneagraminstitut (The Enneagram Institute of Denmark) og være vært for deres aktiviteter i Danmark.

Kursusmaterialet var i starten et ringbind på 500 sider med håndskrevne noter, refleksioner samt originalt materiale udarbejdet af både Don og Russ selv samt deres egne lærere. Jeg husker træningen som meget eksperimenterende, og de anvendte også dengang ”gentagne spørgsmål”, som en måde at undersøge egne mønstre i tanker, følelser og handlinger.

(Læs mere om typerne i Enneagrammet)

Den undervisning jeg leverer, har altid respekteret Don og Russ’ tilgang til Enneagrammet, og jeg taler ofte med Russ om den visdoms-tradition, som han er en del af, som jeg nu er en del af og som vores kursister også har mulighed for at blive en del af.

NLP og anvendelsen af Enneagrammet

I Danmark har det især været NLP trænerne, der fik øje på Enneagrammet, og derfor har der i en periode været en tendens til at tro at Enneagrammet og NLP hører sammen. Denne tætte samhørighed eksisterer kun i Danmark, mens Enneagrammet uden for Danmarks grænser er blevet flettet sammen med traumearbejde, parforhold, ledelsestræning, teamtræning, kropsarbejde etc.

Jeg har selv været begejstret for anvendelsen af NLP, og har ydermere suppleret træningen i Enneagrammet med Integral Coaching, Zen Buddhisme, Immunity to Change, Human Journey, Narrative Coaching og Leadership Circle.

Der er stadig en tæt relation mellem NLP og Enneagrammet i Danmark, men dynamikken i selve Enneagrammet inviterer også til andre kombinationer.

Enneagrammet udvikler sig i takt med at samfund og kulturen udvikler sig

Jeg har deltaget mange gange på Don og Russ’ grundkursus, og hver gang har jeg opdaget noget nyt om mig selv og selve Enneagrammet. Forklaringen kan være, at jeg udvikler mig som menneske, og begynder at tage lærdommen fra Enneagrammet med mig – også selvom den blev præsenteret på et kursus, som jeg allerede havde deltaget på tidligere. Forklaringen er med sikkerhed også, at selve Enneagrammet som sådan udvikles og undervisere som Don og Russ også konstant udviklede og udvikler sig.

Enneagrammet i sig selv er et dynamisk værktøj, der i sin natur udvikler sig. Som et af de eneste persontype-værktøjer bygger anvendelsen af Enneagrammet på graden af vores selvindsigt samt det tankesæt, at vi bygger en personlighed for at kunne skærme os fra en ufattelig virkelighed.

Enneagrammet og ’Top Five Regrets of the Dying’

Jeg anvender her vendingen ’ufattelig’, da de fleste af os har svært ved at begribe et tankesæt, hvor vi alle er lige meget værd, hvor penge og ejerskab ikke giver lykke, hvor tiden sammen med venner og familie er vigtige end vores tid på arbejde og hvor det at realisere sig selv ikke handler om at avancere på sit arbejde, opnå betydning og anerkendelse og hvor det ikke handler om at iscenesætte sig selv. Alle der har læst Bronnie Ware’s bog ’Top Five Regrets of the Dying’ har måske lettere ved at indtage tankesættet, men det er ikke et tankesæt samfund og kulturer i dag er bygget op omkring.

Det, at Enneagrammet er dynamisk, betyder at anvendelsen af Enneagrammet former sig efter den modenhedsgrad, der generelt findes i et gruppe eller samfund, samtidig med at deltagerne i gruppen eller samfundet også udvikler sig dynamisk – både individuelt og sammen.

Man kan derfor skitsere nogle af de måder Enneagrammet er blevet anvendt på for 20 år siden, og hvordan det har udviklet sig, samtidig med at det er muligt at skitsere nogle af de måder vi som undervisere og brugere af Enneagrammet har udviklet os på.

Enneagrammet som standup underholdning

For 20 år siden var modenheden blandt undervisere og brugere af Enneagrammet knap så høj, som den er i dag, hvilket betyder at Enneagrammet blev centrum for underholdende foredrag, hvor formålet var at blande den dybe visdom om det at være menneske, med en mere munter tilgang, der kunne få det mere alvorlige til at glide lettere ned.

Enneagrammet som standup underholdning er en form, som de fleste Enneagram-undervisere har lagt bag sig. Formen har naturligvis begejstret mange og bidraget til den store udbredelse af Enneagrammet i Danmark. Ingen andre steder i verden har Enneagrammet været centrum for den form for standup underholdning, og i takt med den stigende internationale udbredelse har danskere med hang til standup metoden måtte nedtone sin stil på de internationale konferencer.

Enneagrammet og de karikerede stereotyper

For 20 år siden blev der lavet artikler om, hvordan typerne tog på sommerferie, hvilket tøj de foretrak at gå i og jeg har været til en konference, hvor man kunne lære om sit kæledyrs type i Enneagrammet.

Mange professionelle og uprofessionelle skuespillere har karikeret typerne, og bidraget til præcis det modsatte af det Enneagrammet oprindeligt er udviklet til. De karikerede udgaver af typerne, sætter os i bås og styrker vores identificering med typerne frem for netop at slippe typernes greb om os.

Når typerne bliver karikeret, hjælper det med at tegne en skitse af en måde man kan opføre sig på, føle på samt tænke på. Og det kan naturligvis være en god start, sådan rent læringsmæssigt at starte dér, men på et tidspunkt er det vigtigt at kunne give slip på karikaturerne og arbejde med en løsrivelse af at ”man er en type”.

Som undervisere taler vi mere om, at ”Enneagram Type 1 i os alle, har en tendens til…” fremfor at tale om de personer, der måtte relatere sig til en Type 1.

Du er ikke en type i Enneagrammet

For 20 år siden talte vi om, at jeg er en bestemt type, du er en bestemt type, min kæreste er en bestemt type etc. Denne sproglige identificering med typerne i Enneagrammet gjorde, at vi i hverdagstalen begrænsede os selv og dem omkring os til at være bestemte typer. Der var mere fokus på, hvordan typerne var forkerte eller at vi skulle ordnes eller repareres. Den negative beskrivelse af typerne gjorde det dobbelt negativt at ’være’ en type.

I dag taler vi mere om at relatere sig til en type, at vi rummer alle kvaliteterne fra alle typerne og at alle kvaliteterne er indeholdt i alle. Den sproglige binding i at ’være’ en type er blevet løsere. Den korrekte sætning ville være:

”Jeg har opdaget en række kropslige, emotionelle og kognitive mønstre og vaner, som jeg især udtrykker eller sætter i spil, når jeg føler mig presset. Disse mønstre og vaner er beskrevet som de man kalder fx Type 1 i Enneagrammet.”

Men det er jo en alt for lang og kompliceret sætning, hvorfor det har været lettere at kalde sig selv og andre en type, men i dag er vi blevet mere bevidste om den måde sproget påvirker vores selvopfattelse og dermed vores adfærd på.

Punkter og typer i Enneagrammet

For 20 år siden var der nærmest ingen der talte om Enneagram Punkter. Vi talte om Enneagram Typer, og det er først for omkring 5-10 år siden, at vi er begyndt at anvende begrebet punkter. En type i Enneagrammet er en beskrivelsen af en række gentagne kropslige, emotionelle og kognitive mønstre og vaner, der har et fælles udtryk, som man så kalder en Enneagram Type.

Et punkt i Enneagrammet er en beskrivelse af de menneskelige kvaliteter, som dette punkt repræsenterer. Det er en tankegang, der går tilbage til Gurdjieff og Ichazo, der på ingen måde talte om typer, og det giver en mere komplet forståelse af den menneskelige adfærd, følelser og sind, når man arbejder med punkterne.

(Læs mere om den nye bog om Enneagrammet og de blinde typer)

Enneagram undervisere tager sin egen medicin

For 20 år siden var der meget få lærere i Enneagrammet, der havde taget sin egen medicin. Meget få havde 1) en nærværs-praksis, 2) et læringsfællesskab hvor man kunne mødes for dybere undersøgelse og læring om sig selv og Enneagrammet, 3) havde forfattet originalt materiale, 4) udviklet nye værktøjer til Enneagrammet, 5) gik i egen-terapi, 6) havde en lærer/sensei/master samt 7) forenede den oprindelige visdom i Enneagrammet med den moderne persontype-tilgang.

Der er måske 70 Enneagram-undervisere i Danmark i dag og modenheds niveauet er langt større end det var for 20 år siden. Rigtig mange Enneagram-undervisere har egen nærværs-praksis og kan modellere nærvær og tilstedeværelse i undervisningslokalet. Mange har terapi-forløb og kan derfor genkende det personlige arbejde, når man møder det hos sine studerende og mange har også udarbejdet originalt materiale.

Med hensyn til det originale materiale, så er det accelereret de seneste 10 år, hvor vi i starten mere leverede karaoke-undervisning. Hvis du ikke kender begrebet, så er en karaoke-underviser en, der blot siger det som vedkommende har hørt sin lærer sige, men som ikke selv har taget læringen til sig. Denne kunstige genfortælling af lærerens undervisning er et tydeligt kendetegn ved en gruppe eller samfund, der er ved at finde en måde at integrere en ny adfærd og et nyt tankesæt på. Men vi er ved at være godt forbi denne undervisningsform, og vi er blevet mere originale og taler mere ud fra egen erfaring end tidligere.

International Enneagram Association (IEA) og Den danske Enneagram forening (IEA Danmark)

I de seneste 20 år er der kommet en større forening af kræfterne hos IEA og IEA Danmark, hvor internationale akkrediteringer, etiske regler samt ansættelsen af en direktør hos IEA skaber grobund for et fælles mindset omkring Enneagrammet.

Da der ikke er nogen, der ejer Enneagrammet og dermed som sådan ikke nogen, der kræver en bestemt uddannelse eller indsigt for at anvende Enneagrammet, er det vigtigt at en organisation som IEA og IEA Danmark forener og samskaber. Denne tendens ser jeg blive styrket i de næste år frem.

Udviklingsværktøjer og Enneagrammet

Over de seneste to årtier har jeg udviklet omkring 16 unikke værktøjer og processer til arbejdet med Enneagrammet. Jeg har lige udgivet en bog om vores blinde type i Enneagrammet, hvor jeg kombinerer indsigten i vores primære Enneagramtype med vores blinde Enneagramtype.

Jeg er overbevist om, at der vil komme flere sådanne nye tilgange til anvendelsen af Enneagrammet, hvor især træning af unge mennesker og lærerkræfterne i uddannelses-systemet kommer i fokus. Jeg har også hørt om udviklingen af apps til selvudvikling, mindfulness og test, og jeg forestiller mig, at der de næste 20 år kommer helt nye lærerkræfter til, når de nuværende lærerkræfter i alderen 70+ ikke længere har energien til at uddanne nye Enneagram-entusiaster i samme takt som i dag.

Et inderligt håb

Hvis jeg må komme med et inderligt håb omkring Enneagrammet, så handler det om at anvende Enneagrammet, som det oprindeligt er tiltænkt. Det betyder at bevæge os væk fra ideen om, at Enneagrammet er et værktøj, som man kan skabe en forretning på og hen imod idéen om, at Enneagrammet skal forene tanker og praktik mellem øst og vest til gavn for menneskeheden.

Hvis du også har et inderligt håb på vegne af Enneagrammet, må du gerne dele dine refleksioner herunder.

Relaterede artikler