4 inspirerende foredrag 1200x800 1

Hvis du som leder søger at fastholde eller løfte energien i teamet, kan det være en god investering at samle teamet til et foredrag. Et foredrag kan anvendes til at inspirere deltagerne til at se tingene med et nyt og friskt perspektiv, klæde deltagerne på til kommende forandringer eller som et løft i energien, som tak for en særlig indsats.

Når vi nu befinder os på bagsiden af en Covid-19 nedlukning, og for alvor skal i gang med at inspirere til en fastholdelse af nye måder at arbejde på, er der forskellige områder, der kan være nyttige at sætte ind overfor.

Et af disse områder kan handle om at skabe et større sammenhold i teamet, og dermed øge samskabelse, der i sidste ende kan være med til, at øge effektiviteten og kapaciteten overfor kommende forandringer.

Et andet forhold kan handle om den enkeltes evne til at udvikle nye færdigheder, til at anvende hinandens forskelligheder og evnen til at navigere bedst muligt i pressede situationer, uden at svække den mentale, emotionelle og fysiske sundhed.

Et tredje forhold kan dreje sig om den gode lytning, der igen baner vejen for stærkere relationer samt produktiv feedback. De stærke relationer og den produktive feedback, er nødvendigt for læring og udvikling, som er en naturlig parameter for succes i de tider vi lever i.

Det fjerde forhold handler om dét, at skabe en positiv oplevelse af ’mening’ eller ’purpose’, samt hvordan man egentlig rent praktisk arbejder med sådanne begreber. Denne artikel er en uddybning af disse fire emner, som netop er de fokusområder, kunderne hos THINK ABOUT IT i øjeblikket er optaget af.

Foredrag #1 – Skab sammenhold, samskabelse og samarbejde i teamet

Fordelen ved at investere i udviklingen af et team er mange, og de fleste af disse fordele handler om større effektivitet, større evne til at håndtere forandringer, samt større kapacitet til at udvikle sig fagligt og personligt.

Men når et team skal udvikle sig, er der brug for at vide, hvor langt teamet er kommet i sin ’modenhed’ eller ’kapacitet’, for derefter at kunne lave en plan for udviklingen af selve teamet. Det er således muligt at lave en team-test, der vurderer modenheden/kapaciteten i et team, og dermed give alle en mulighed for at byde ind med målrettede forslag til de kommende aktiviteter for teamet.

På dette foredrag vil deltagerne høre mere om, hvordan man måler teamets modenhed/kapacitet, samt hvilke områder et team med fordel kan udvikle sig indenfor. Foredrag kan derfor både tjene som et inspirationsforedrag omkring teamudvikling, hvor deltagerne får fornyet energi til teamarbejdet, samt være inspiration til at undersøge, hvor teamet er i sin modenhed/kapacitet.

Deltagerne vil opleve følgende udbytte:

 • Lær hvordan i sammen designer og udlever den mest optimale kultur for teamet.
 • Bliv inspireret indenfor de fire udviklingsdomæner, samt hvorfor det er vigtigt at starte det rigtige sted med udviklingen af teamet.
 • Forstå de fem udviklingsfaser et team udvikler sig i, samt hvilken teamfase I aktuelt måtte befinde jer i.
 • Lær hvordan man skaber en fælles retning og ambition i teamet.
 • Få indsigt i de metoder, der kan anvendes til at få alle med ombord, samt udvikle tilliden og trygheden i teamet.

Foredrag #2 – Er du inspirerende eller irriterende? Brug hinandens styrker!

Vores hverdag er præget af mange forskellige forhold, hvor det fx motiverer nogen at planlægge processen, mens det for andre er mere motiverende at komme i gang med arbejdet. Dette betyder også, at vi gennem årene udvikler forskellige kernekompetencer, der matcher de forhold, som motiverer os. Det vil sige, at dine kernekompetencer fx handler om at planlægge, identificere faldgruberne og forklare, hvorfor tingene eventuelt kan gå galt, mens andres kernekompetencer kunne handle om at være effektiv, produktiv og komme i mål med opgaverne på en pragmatisk måde.

Uanset om du motiveres af det ene eller andet forhold, vil du udvikle unikke kompetencer, der kan anvendes mere eller mindre balanceret, mere eller mindre i samspillet med andre, og mere eller mindre inspirerende for andre.

På dette foredrag vil du lære om de 9 forskellige motivationsprofiler i Enneagrammet og dermed få en dybere indsigt i de forhold, der motiverer dig selv og de forhold, der motiverer dem omkring dig.

Denne indsigt i de menneskelige motivationsprofiler skaber en større rummelighed og respekt for hinandens forskelligheder samtidig med, at det giver en større mulighed for at anvende disse forskelligheder i hverdagen.

Deltagerne vil opleve følgende udbytte:

 • Forståelse for hvordan vi motiveres forskelligt.
 • Dybere indsigt i, hvordan vi på hver vores måde ønsker at løse opgaver, lære nye færdigheder, kommunikere, håndtere misforståelser og udvikle os fagligt såvel som personligt.
 • Praktisk anvende denne indsigt i dig selv og dem omkring dig.
 • Få en klar fornemmelse af, hvordan den enkelte og teamet kan udvikle nye kompetencer både fagligt og personligt.
 • Højne din evne til at kommunikere, samarbejde samt give og modtage feedback.

Foredrag #3 – LYT og styrk dine relationer gennem god autentisk lytning

Når vi virkelig lytter til hinanden, vil vi også styrke vores relationer. Stærkere relationer giver os mulighed for at have nye samtaler om måden vi løser opgaver på, vi bliver bedre til at modtage feedback og dermed til at udvikle os faglig og personligt, og de stærke relationer gør det muligt at anvende hinandens forskelligheder på en mere nuanceret måde.

Konceptet LYT er en samling af samtaleværktøjer, der giver teamet og organisationen nye måder at udvikle sig sammen på samt håndtere de forandringer, der konstant melder sin ankomst i hverdagen. LYT bygger på en række veldokumenterede principper om, hvordan vi mennesker bygger og udvikler vores relationer, og efter foredraget vil deltagerne have en række meget praktiske værktøjer med sig hjem.

Deltagerne vil opleve følgende udbytte:

 • Kende forskel på kommenterende lytning, aktiv lytning og autentisk lytning.
 • Forstå hvordan man selv lukker ned for lytningen, og hvordan man kan forholde sig åben overfor fx feedback.
 • Opnå en dybere indsigt i de forskellige ’radiokanaler’ som mennesker lytter på, og dermed en større mulighed for at justere ind på den rette kanal overfor andre.
 • Dybere kendskab til de positive psykologiske perspektiver bag den gode lytning.
 • Træne den autentiske lytning og dermed opleve, hvordan det er at blive lyttet til fuldt ud.

Foredrag #4 – Hvad er meningen? Skab mening og værdi i hverdagen

De fleste individer, teams og organisationer har et dybt behov for at have en meningsfuld hverdag. Det enkelte menneske søger en individuel meningsoplevelse, så man ikke føler at man spilder sin tid eller liv. Teams søger en meningsoplevelse, så der er en grund til at investere sin tid i teamet, og organisationer søger det meningsfulde eller væsentlige for at skærpe konkurrencekraften både overfor kunderne samt overfor eksisterende og potentielle medarbejdere.

På dette foredrag vil deltagerne få en solid fornemmelse af, hvordan man på en særdeles praktisk måde arbejder med det lidt diffuse begreb ’mening’ eller ’purpose’. Deltagerne vil blandt andet opleve følgende udbytte:

 • Fornyet energi til at videreudvikle meningsoplevelsen i teamet eller organisationen.
 • Inspiration til at gå i gang med at udvikle en bevidst meningsoplevelse i hverdagen.
 • Indsigt i hvordan den psykologiske dimension af mening opbygges af tre forhold (retning, samhørighed og værdiskabelse).
 • Forståelse for hvad der skal til for at bygge en kultur, hvor begrebet ’mening’ eller ’purpose’ kan trives.
 • Idéer til hvordan man kan kickstarte processen med at arbejde med ’mening’ eller ’purpose’ i et team eller organisation.

Det er min erfaring, at netop et veltilrettelagt foredrag, kan skabe både opbakning og lyst til at engagere sig i fx en ny strategi eller nye måder at arbejde sammen på. Klik her, hvis du har brug for inspiration til dit kommende foredrag.

 

Relaterede artikler