Den professionelle type 1

Hvis du bor i Enneagram Type 1’s univers, vil du have fokus på kvalitet i dit arbejde. Kvalitet kan udtrykkes på mange måder, men det handler om at leve op til høje standarder og idealer og være sikker på at være velforberedt og professionel.

Det er vigtigt for Enneagram Type 1 at gøre sig umage

Type 1 i os alle sammen er den, der gerne vil levere et godt stykke arbejde og gøre det ordentligt og korrekt. Type 1 vil gerne levere kvalitet og leve op til de aftaler, vi har, og til sine egne høje standarder.

(Læs en mere detaljeret beskrivelse af Enneagram Type 1)

1’eren i os alle kan også godt lide, at der er nogle regler og procedurer, som vi følger i vores arbejde. Det er vigtigt for 1’eren, at alle gør sig umage og yder deres allerbedste.

 

Høje idealer

Hvis du bor i 1’erens univers, vil du have nogle standarder og principper for, hvordan du arbejder.

Der kan være en tendens til, at du som 1’er sidder fast i et princip og har svært ved at slippe, at dit princip er de rigtige, og hvis du bliver kritiseret for dine høje idealer, så vil du som regel tage det personligt. Det er en kritik af et princip, som er så styrende for, hvordan du navigerer i verden.

 

Hvis din kollega er type 1

Hvis du har en kollega, der har type 1 som primær type, så vil de være grundige, ordentlige, pertentlige, ihærdige og dedikerede.

Nogle gange kan de udvise en næsten blind begejstring over en særlig opgave, som vi skal have løst. Det kan være en opgave, de ser som særligt vigtig, og som de går op i med liv og sjæl.

Type 1 har også nogle idéer om, hvordan man er en god kollega, og vi kan alle sammen se, hvis type 1 er utilfreds med noget.

 

Hvis din chef er type 1

Hvis du har en chef, der er 1’er, vil chefen også have nogle metoder og principper, som virksomheden eller afdelingen skal køre efter. Det kan for eksempel være ”kvalitet frem for alt” eller ”kunden har altid ret”. Der er typisk nogle bestemte måder, vi kører møder på, kører strategi på, ansætter på osv.

Type 1 i en lederrolle vil have meget svært ved at forlade sine principper. Hvis du selv er leder, vil du have en fornemmelse af, at det nok er dine principper, der har ført dig dertil, og derfor vil du sandsynligvis argumentere for, at principperne virker og er korrekte.

 

De blinde vinkler for lederen med Enneagram Type 1

Blinde Leder Vinkler og Skyggesider - Type 1Det gælder for de fleste ledere, at der opstår unikke blinde vinkler, skygge sider eller “blindspots” i forbindelse med udøvelsen af rollen som leder.

Utallige studier viser, at vi som lederen får et forvrænget perspektiv på os selv og andre, og hvis vi glemmer vores nærvær og selvindsigt kan disse forvrængninger skade teamet, organisationen og relationen til kunder, leverandører og partnere.

Enneagrammet er et unikt værktøj i forbindelse med at opdage vores blinde vinkler som leder (også som teamdeltager) og ved at træne vores selvindsigt og selvaccept bliver det lettere at arbejde med “det blinde” og dermed gøre det mindre “blindt” og i den sidste ende skabe mere tilid og tryghed på arbejdspladsen.

Det listede blinde vinkler handler her om lederens adfærd. Der findes også generalle blinde vinkler for typerne, og her kan du læse om Enneagram Type 1’s blinde vinkler.

 

1’eren i et team

Kigger vi på 1’eren i et team, kan det være en fordel for type 1 at give udtryk for, hvordan de har det, og vise deres følelser. Særligt følelser som vrede, frustration og afmagt, som typisk er det, der rammer dig som type 1 først. Vær opmærksom på, at når du udtrykker dig, kan det komme til at lyde anklagende mod andres måde at gøre tingene på.

 

1’erens kvalitet og udviklingsvej

1’erne inspirerer os.

Mens mange ledere i erhvervslivet er gode til at motivere, så er 1’erne gode til at inspirere sine medarbejdere og kollegaer mod en vision.

Tippet til dig som 1’er er at træne din mentale fleksibilitet.

  • Tænd for nysgerrigheden.
  • Undersøg, om der findes mere end én vej
  • Prøv dem af
  • Eksperimenter

 

Hør podcastepisoden om den professionelle type 1 lige her:

 

Links

Lyt til podcast episoder om alle 9 Enneagram typer i det professionelle liv

 

Relaterede artikler