Hvad er en type i Enneagrammet og kan man sidde fast i sin type – eller blive fri for den?

En type er, ifølge den danske ordbog, en kategori af genstand, individer eller fænomener, der har bestemte kendetegn eller egenskaber tilfælles. En type i Enneagrammet rummer fx strukturer eller mønstre for følgende elementer:

 • Motiver
 • Strategier
 • Basal frygt
 • Basalt ønske
 • Ego
 • SuperEgo
 • Værdier
 • Principper
 • Antagelser
 • Selvbilleder
 • Selvfortællinger
 • Følelser
 • Tanker
 • Kropslige tilstande

Der findes 9 typer i Enneagrammet, og du kan relatere dig mere eller mindre til hver af de 9 typer. De forskellige kendetegn ved typen kan på hver deres måde motivere til en bestemt handling, bestemte følelser og bestemte tanker.

Dette betyder også, at hver af de 9 typer har hver deres unikke talenter og menneskelige færdigheder, kapaciteter eller egenskaber.

Motivet for typen er ikke bevidst for os, men en samling af beskrivelser, der ligger bag den givne adfærd. Motivet kan beskrives som den grundlæggende frygt, grundlæggende ønske, hovedmotiv, strategier, SuperEgo beskeder, grundlæggende antagelser, grundlæggende værdier. 

Man siger, at du sidder fast i din type, når du er ufleksibel i dine tanker, følelser og handlinger, og det at blive fri af sin type vil betyde, at du har opbygget en evne til at være fleksibel i dine tanker, følelser og handlinger.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*