Hvordan opdeles vores adfærd i triader – og hvad er en triade?

Triaden er en gruppering af de 9 typer i Enneagrammet, delt op i tre under kategorier, med hver tre typer. Der findes følgende triader i Enneagrammet:

  • Basis Triaden, der beskriver hvordan vi træffer beslutninger gennem vores kroslige intuition, vores følelser og vores tanker.
  • Den Sociale Triade, der beskriver hvordan vi løser opgaver og arbejder sammen med andre omkring opgaveløsning.
  • Triaden for Tab og Modgang, der beskriver hvordan vi reagerer, når vi møder tab og modgang.
  • De uudnyttede centre, der beskriver hvordan vi anvender bestemte centre og hvordan vi med fordel kan udvikle vores kompetencer inden for andre centre. (Bliver gennemgået på Practitioner-uddannelsen)
  • Freuds Dynamiske Strukturer, der beskriver hvordan vi kompenserer enten Ego, SuperEgo eller Id. (Bliver gennemgået på Practitioner-uddannelsen)

Det er især når du kombinerer de forskellige triader, at du lettere vil opdage, hvor du hører til i Enneagrammet og du vil også hurtigere kunne hjælpe andre med at finde den type, som de relaterer sig mest til.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*