Hvordan opdeles vores adfærd i triader – og hvad er en triade?

Triaden er en gruppering af de 9 typer i Enneagrammet, delt op i tre underkategorier, med hver tre typer. 

Med disse opdelinger tales der ikke om at nogle mennesker er stærke eller svage, at vi har gode sider eller dårlige sider, at nogen har en adfærd der er nyttig, mens andre har en unyttig adfærd.

I stedet tales der om, at vi vi mennesker har en række kvaliteter, talenter eller menneskelige ressourcer som skal i balance og som kan anvendes optimalt i forskellige situationer. 

Når du holder fast i de talenter, som du allerede har udviklet, og føjer nye til, vil du kunne skabe balance. Du vil også kunne udvikle særlige talenter, der hjælper dig med at skabe balance mellem fx din handlekraft og refleksion, din empati og nøgternhed, dine behov og andre behov etc.

Når man som ny beskæftiger sig med Enneagrammet, er man oftest ivrig for at finde sin egen type. Enneagrammet kan virke overvældende for mange, og derfor vil et kig på triaderne, dets adfærd og energi, være en hjælp til få indsigt i sig selv, og gennem det vil man måske kunne finde den type man relatere sig til. 

Det er især når du kombinerer de forskellige triader, at du lettere vil opdage, hvor du hører til i Enneagrammet og du vil også hurtigere kunne hjælpe andre med at finde den type, som de relaterer sig mest til.

Der findes følgende triader i Enneagrammet:

  • Basis Triaden 
  • Den Sociale Triade
  • Trianden for Tab og Modgang
  • De uudnyttede centre (Bliver gennemgået på Onlineuddannelsen og Autorisationsuddannelsen)
  • Freuds Dynamiske Strukturer (Bliver gennemgået på Onlineuddannelsen og Autorisationsuddannelsen)

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Introduktion til EnneagrammetEnneagram BasicTyperne i Enneagrammet.

>